Podczas Festynu na Żabiance

hospicjum

hospicjum
Zarówno pogoda jak i humor nam dopisywał… (t)
Po raz kolejny wolontariusze gimnazjum i liceum oraz szkoły podstawowej z ZSSiO przy Subisława wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły prowadzili kwestę na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci podczas Festynu na Żabiance.
Przygotowali stoiska z bigosem, ciastami, loterią fantową, były konkursy z języka angielskiego i rosyjskiego, gry i zabawy matematyczne, stoisko informacyjne programu “Trzymaj Formę”, pokazy gimnastyczne naszych uczniów, kurs komputerowy dla seniorów w sali nr 7 ZSSiO.
Wolontariusze z klasy Ib gimnazjum pod opieką nauczycieli: Katarzyny Zęgoty, Justyny Gejdeli i Elżbiety Krawczykiewicz prowadzili loterię fantową oraz akcję informacyjną rozdając ulotki Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Wolontariusze zachęcali również uczniów ZSSiO, ich rodziców oraz przechodniów do zapoznania się z programem edukacyjnym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku “Twoja krew, moje życie”, nad którym opiekę w ZSSiO pełni Przemysław Daszyński.
Wolontariusze ze szkoły podstawowej pod opieką Katarzyny Knigawki prowadzili kiermasz książek oraz zbierali pieniądze na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Zarówno pogoda jak i humor nam dopisywał.
– Cieszymy się że po raz kolejny mogliśmy wesprzeć Pomorskie Hospicjum dla Dzieci – informuje Katarzyna Zęgota.
(g)