Spacer po Gdańsku

spacer

spacer
Kolejne grupy młodzieży poznają losy niezwykłych kobiet… (t)
Joanna Schopenhauer, Konstancja Czirenberg, Maria Szuman, Elżbieta Koopman… Co łączy, nie tylko te, panie? Wszystkie były związane z naszym miastem i śmiało możemy je nazwać „Wielkimi Gdańszczankami”. Czym zasłynęły? Tego mogli się dowiedzieć uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 z Moreny podczas spacerów miejskich, organizowanych przez Stowarzyszenie „INNE jest piękne”.
– Organizacja realizuje projekt, który został dofinansowany ze środków Miasta Gdańska: „Wielkie Gdańszczanki – spacery miejskie” – mówi Małgorzata Biernat, nauczycielka w SP 1 i sekretarz Stowarzyszenia „INNE jest piękne”. – Kolejne grupy młodzieży poznają losy niezwykłych kobiet, związanych z naszym miastem.
Podczas ok. dwugodzinnego zwiedzania Gdańska, wiodącego trasą wyznaczoną „śladami pozostawionymi przez Wielkie Gdańszczanki”, uczestnicy także jeszcze lepiej poznają najważniejsze obiekty i historię grodu.

(t)