Straż na Żabiance

raport

raport
Zdaniem strażników na Żabiance jest bezpieczniej… Fot. t
Polepszenie codziennego życia mieszkańców poprzez skuteczne egzekwowanie przepisów porządkowych było najważniejszym działaniem priorytetowym gdańskich strażników na Żabiance w 2015 roku.
Raport z działalności Straży Miejskiej w Gdańsku pozwala nie tylko zapoznać się z wynikami pracy, ale przede wszystkim obrazuje różne oblicza pełnionej przez strażników miejskich służby. Funkcjonariusze starali się w pierwszej kolejności podejmować interwencje zlecone przez mieszkańców. Podczas pełnienia służby koncentrowali się przede wszystkim na zadaniach związanych z utrzymaniem czystości i porządku. Dążyli do uporządkowania miejsc zaśmieconych, dyscyplinowali właścicieli psów nie sprzątających po swoich pupilach, reagowali na osoby spożywających alkohol w miejscach publicznych i zakłócające ład. Ważną część pracy stanowiły działania profilaktyczne dążące do zmiany postaw i zapobiegania popełnianiu wykroczeń.
– Zdajemy sobie sprawę, że żadna straż miejska nie zapewni porządku w mieście jeżeli będzie skazana wyłącznie na siebie – mówi Leszek Walczak Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku. W naszej pracy stawiamy na partnerskie relacje z mieszkańcami. Dzięki temu możemy wspólnie troszczyć się o nasze miasto – dodaje.
Raport jest nie tylko sprawozdaniem z działalności, pełni również funkcję informacyjną. Zawiera krótką charakterystykę każdej dzielnicy, najważniejsze adresy i telefony oraz listę strażników rejonowych wraz z przyporządkowanymi rewirami ulic.
Funkcjonariusze IV Referatu Dzielnicowego obejmującego obszar Matarni, Oliwy, Osowy, Przymorza Małego, Przymorze Wielkiego, Żabianki–Wejhera–Jelitkowa–Tysiąclecia. w 2015 roku podjęli łącznie 4 959 interwencji. Pouczyli 2 850 osób, nałożyli 2 074 mandatów karnych na kwotę 131 210 zł. Ponadto wystawili 310 informacji drogowych dla kierujących pojazdami, skierowali 35 wniosków o ukaranie do sądu rejonowego, odwieźli 159 osób do pogotowia socjalnego i przekazali policji 2 sprawców przestępstw. Łącznie w 2015 roku IV Referat Dzielnicowy zarejestrował i prowadził 659 spraw porządkowych. Najważniejszym obszarem pracy funkcjonariuszy IV Referatu Dzielnicowego były działania związane z porządkiem i czystością w północnych osiedlach nadmorskich oraz południowych dzielnic położonych za obwodnicą.
Stałym od lat zadaniem strażników IV Referatu jest dbanie o porządek w wokół targowiska „Zielony Rynek” podczas dni targowych, kiedy dochodzi do łamania wielu przepisów związanych z prowadzeniem handlu poza miejscami wyznaczonymi, niszczeniem zieleńców oraz zaśmiecaniem. Ponadto w minionym roku podczas pełnienia służby w rejonie targowiska, strażnicy wielokrotnie ujawniali sprzedaż papierosów bez akcyzy. Wszystkie osoby ujmowane przez strażników w takich sytuacjach zawsze przekazywane były funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy mają stosowne uprawnienia do karania tego typu przewinień.
Inne zadania stałe wiązały się z zabezpieczaniem rejonu zewnętrznego wokół hali Ergo Arena podczas odbywających się tam cyklicznie imprez sportowych i artystycznych oraz dbaniem o porządek publiczny podczas sezonu letniego w rejonie wokół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, gdzie służbę pełnił dedykowany patrol rowerowy.
W minionym roku kontynuowana była współpraca z Komisariatem V Policji, w ramach której strażnicy wspólnie z policjantami pełnili służbę na skuterach w rejonie pasa nadmorskiego. W 2015 roku strażnicy IV Referatu Dzielnicowego przeprowadzili wspólnie z pracownikami Państwowej Straży Rybackiej także kontrolę zbiorników wodnych. Funkcjonariusze sprawdzali czy połów ryb odbywa się zgodnie z prawem, czy akweny nie są zaśmiecane oraz czy w ich sąsiedztwie nie dzieje się nic niepokojącego.
Kontrolą objęte były rejony Przymorza, Jelitkowa, Żabianki i Oliwy. Zdarzały się sytuacje, gdy strażnicy wzywani byli do agresywnych osób stwarzających zagrożenie dla innych. Tego typu interwencję strażnicy z IV Referatu podjęli 24 sierpnia, kiedy otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny grożącego innym bronią. Na miejscu zdarzenia strażnicy zobaczyli leżącego na trawniku mężczyznę, przytrzymywanego przez dwóch innych. Obezwładniony był bardzo pobudzony, agresywny wobec otoczenia i odmawiał wykonywania poleceń, wobec czego został zakuty przez funkcjonariuszy w kajdanki i przekazany policji. Przy agresywnym mężczyźnie mundurowi znaleźli nóż, paralizator i wiatrówkę.
(tg)