Droga do wspólnej Europy

projekt

projekt
Odgrywał intelekt i siła ducha ludzi, szczególnie młodych… Fot. VII LO w Gdańsku

Drugie spotkanie młodzieży z Clemens-Bretano-Europaschule w Lollar i VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Chełmie w ramach realizowanego przez szkoły projektu „Solidarność w Polsce i w Niemczech. Droga do wspólnej Europy” odbyło się 30 maja do 6 czerwca. Finansowego wsparcia udzieliła Fundacja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska.
Goście z Clemens-Bretano-Europaschule w Lollar zostali powitani przez dyrektora szkoły Marcina Hintza oraz wicedyrektor Stefanię Lidzbarską. Swoją obecnością zaszczycił dyrektor Andrej Keller wraz z nauczycielami Marią Seiler i Elżbietą Siemon. Rozpoczęto od prezentacji szkoły i warsztatów integrujących młodzież polsko-niemiecką.
– Dzięki zajęciom poprowadzonym przez pracowników Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku uczestnicy projektu zapoznali się z wystawą „586 dni stanu wojennego” – pisze Justyna Firmanty. – Ekspozycja przybliżyła najważniejsze wydarzenia lat 1981–1983 w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym. Wystawa upamiętnia osobiste dramaty ofiar, indywidualne akty sprzeciwu Polaków, ale też różnorodność postaw podzielonego społeczeństwa. Następnie młodzież poznała techniki pracy działaczy podziemnej „Solidarności” z lat osiemdziesiątych XX w. Brała udział w interaktywnych zajęciach „Podziemna drukarnia” na temat sposobu wydawania pism, prezentujących jednocześnie metodę ich powielania – sitodruk.
Z tematem projektu łączył się również spacer historyczny – „Śladami Solidarności” w Gdańsku. Dzień pełen wrażeń dopełnił rejs Motławą na smoczych łodziach. Przeżyciem dla młodzieży i ich opiekunów było spotkanie z prezydentem Lechem Wałęsą – współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym NSZZ Solidarność. Uczestnicy projektu mogli zrozumieć, jak wielką rolę odegrała NSZZ Solidarność – największy ruch społeczny w dziejach świata. Prezydent opowiadał o historii Polski i Europy, podkreślając, jak wielką wagę z kształtowaniu nowych czasów odgrywa intelekt i siła ducha ludzi – szczególnie młodych.
Były też warsztaty edukacyjne w Europejskim Centrum Solidarności „1989: Rok Wielkiej Zmiany” o przebiegu Okrągłego Stołu, wyborach 4 czerwca i objęciu teki premiera przez człowieka Solidarności – Tadeusza Mazowieckiego, a także o pierwszych reformach jego rządu. Dzień pełen wrażeń zakończył wieczorek polsko-niemiecki zorganizowany w szkole „Poznajemy zwyczaje i życie codzienne PRL”.
Projekt zrealizowany został pod kierunkiem Wioletty Piskały i Anny Bałuty.
(t)