Jaśkowy Zakątek odzyskał dawną świetność

rewitalizacja

rewitalizacja
Jaśkowy Zakątek aż lśni… Fot. t

Zakończyły się prace rewitalizacyjne przestrzeni i terenów zielonych w parku przy ul. Jaśkowa Dolina 67. Mieszkańcy będą mogli odpocząć i spędzać czas w urokliwym otoczeniu zieleni w Jaśkowym Zakątku.
Projekt zagospodarowania parku Jaśkowy Zakątek przy ul. Jaśkowa Dolina 67 został zgłoszony przez mieszkańców w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Projekt przeszedł w głosowaniu i został przekazany do realizacji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
DRMG zakończyła właśnie prace mające na celu zagospodarowanie terenu parku we Wrzeszczu. W przyszłym tygodniu odbędzie się odbiór i przekazanie inwestycji użytkownikowi, czyli Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdańsku.
Prace na zlecenie DRMG wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mizan Sławomir Ossowski z Gdańska . Polegały one na rewitalizacji przestrzeni i terenów zielonych, nadaniu im funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej w nawiązaniu do historycznego układu funkcjonującego w tym miejscu w okresie międzywojennym.
Zakres rzeczowy prac obejmował: renowacja i montaż zabytkowej rzeźby Fortuny, dostawa i montaż rzeźb ogrodowych szt. 8 i poidełka dla ptaków, wykonanie ścieżek parkowych i elementów małej architektury, dostawa i montaż gloriety, wyposażenie w ławki parkowe, stojaki dla rowerów, kosze na śmieci, uporządkowanie terenów zielonych, posadzenie 11 625 sztuk roślin cebulowych i 32 sztuk pnączy, posadzenie ok. 2 600 sztuk roślin liściastych i 165 sztuk iglastych, zasianie 430 m2 trawnika, roboty drogowe i montaż oświetlenia, w tym 5 kompletów latarni oświetleniowych z zasilaniem.
Koszt realizacji prac to około 375 tys. zł.
(g)