Pod żaglami i po kaszubsku

zeglarstwo

zeglarstwo
Uczestnicy zajęć nauczą się żeglować (fot. kod)

14 196 zł przyznano na projekt „Wielki Kack – żeglarska dzielnica Gdyni”. Natomiast 3 800 zł przypadnie na projekt „EtnoKaszebe na Wielkim Kacku”.
Pomysły, zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wielki Kack, uznano za najlepsze w pierwszej edycji konkursu „Przyjazna dzielnica”.
– Właśnie zakończyliśmy pierwszą pilotażową edycję konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica” – informuje Ewa Mącik z Centrum Aktywności Obywatelskiej. – Konkurs skierowany został bezpośrednio do rad dzielnic Gdyni. Głównym jego celem było stworzenie instrumentu, który w założeniu ma wspierać budowanie lokalnej społeczności w oparciu o wspólne diagnozowanie potrzeb i kreowanie potrzebnych do tego rozwiązań. Gospodarzem takiego procesu są rady dzielnic, których zadaniem jest stworzenie lokalnej sieci partnerstwa na rzecz działań lokalnych.
W tej edycji konkursu, obok rad dzielnic w skład partnerstwa weszły: szkoły, UKS-y, samorządy uczniowskie, kluby seniora, parafie, lokalne organizacje pozarządowe, biblioteka miejska, spółdzielnie mieszkaniowe oraz Gdyńskie Centrum Sportu.
– Pozyskane w konkursie środki pozwolą na realizację przedsięwzięć podnoszących jakość życia w dzielnicy – dodaje Ewa Mącik. – Są to działania „miękkie”, dotyczące zagadnień edukacyjnych, społecznych, sportowych, kulturalnych oraz rodzinnych.
Projekt „Wielki Kack – żeglarska dzielnica Gdyni” zaprezentowano na sesji rady dzielnicy. Jest to przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkoły podstawowej, w którym partnerami jest Ośrodek Żeglarski Akademii Morskiej w Gdyni oraz Szkoła Podstawowa nr 20 w Wielkim Kacku. Celem projektu jest promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i zainteresowanie dzieci żeglarstwem. Przewiduje się zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu żeglarstwa. Projekt „Wielki Kack, dzielnica przyjazna, turystyczna – znana i poznana” jest dopiero opracowywany i prawdopodobnie będzie propozycją projektu w drugiej edycji konkursu.
Nad projektem „EtnoKaszebe na Wielkim Kacku” także głosowano na sesji RD. Jest on kierowany do wszystkich mieszkańców dzielnicy. Ma polegać na przeprowadzeniu zajęć i warsztatów o tematyce kaszubskiej.

(kod)