Wyniki losowania numerów projektów budżetu obywatelskiego

projekty

projekty
Dogpark, lapy uliczne i rekreacje… Fot. tg
10 sierpnia odbyło się losowanie numerów projektów budżetu obywatelskiego w Gdańsku, które ustaliły kolejność ułożenia projektów na listach do głosowania. Do głosowania zakwalifikowanych zostało 255 projektów, z czego 18 to propozycje ogólnomiejskie. Na Chełmie zgłoszono 16 projektów. Dziś publikujemy 8 z nich, reszta we wrześniu.
Zakończył się etap weryfikacji projektów, podczas którego były one oceniane pod względem formalno-prawnym i gospodarności. W środę 10 sierpnia o godz. 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska (ul. Wały Jagiellońskie 1) odbędzie się losowanie numerów, które ustalą kolejność ułożenia projektów na listach do głosowania. Do głosowania zakwalifikowanych zostało 255 projektów, z czego 18 to propozycje ogólnomiejskie.
– Numery projektów to także ułatwienie w ich promocji – mówi Sylwia Betlej z Wydziału Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej gdańskiego magistratu. – Autorzy wniosków mogą krótkim komunikatem „Głosuj na projekt nr… zachęcić gdańszczan do głosowania na swoje projekty. Druga część sierpnia i początek września to bowiem czas na promocję głosowania i projektów. Dla każdego wnioskodawcy przygotowany zostanie pakiet ulotek i plakatów, a dodatkowo w różnych częściach miasta będzie rozstawiany namiot budżetu obywatelskiego z możliwością zapoznania się w projektami.
Głosowanie będzie możliwe w dniach 12-25 września 2016 r. Głosowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie. Głosować będzie można samodzielnie lub w Punktach Konsultacyjnych, które będą znajdować się m.in. w filach bibliotek. Głosujący będzie miał do dyspozycji 6 punktów: 5 na projekty dzielnicowe i 1 na projekt ogólnomiejski. Punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając im dowolną liczbę punktów. Głosować można na projekty z dowolnej dzielnicy. Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 września 2016 r.
Projekt 1: Rowerowe miasteczko na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana 2. Teren SP nr 8 – ul. Dragana 2. Miasteczko rowerowe to miejsce, gdzie dzieci mogą uczyć się w bezpiecznych warunkach poruszania się rowerem. Dzięki usytuowaniu na terenie szkoły stan techniczny tras rowerowych będzie pod nadzorem. Tu dzieci będą mogły zdawać egzamin na kartę rowerową. Ze względu na brak tego typu obiektów w okolicy, można spodziewać się dużego wykorzystania. To doskonała forma nauki ruchu drogowego połączona z zabawą. Teren ten jest udostępniony również dzieciom spoza szkoły. Koszt 37 200 zł.
Projekt 2: Plac Buczka – całościowe wyposażenie – sport i rekreacja. Plac przy skrzyżowaniu ulic Buczka i Wronki. Dostępne dla wszystkich: miejsce do gry w boule (6 m x 1,5 m), stały stół z szachownicą, betonowy stół do tenisa, miejsce do karmienia ptaków (plus poidło), kosz na psie odchody, tablica informacyjna ogłoszeniowa i o możliwości wprowadzania zwierząt.Celem projektu jest integracja mieszkańców, udostępnienie terenów zielonych jednocześnie dla ludzi starszych, dzieci, młodzieży, także dla posiadaczy zwierząt. Plac będzie zaspokajał potrzeby kulturalne i ogólnorozwojowe. W ciepłych miesiącach roku będzie rodzajem Domu Sąsiedzkiego na wolnym powietrzu. Koszt 12.000 zł.
Projekt 3: Aktywne spacery z wózkami Chełm. Dzielnica- Chełm, Zbiornik retencyjny Madalińskiego. Organizacja aktywnych spacerów na terenie Dzielnicy Chełm -jednorazowo dla 10-15 rodziców i dzieci do 3 roku życia. Zajęcia mają na celu budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia, ponad to wspierają aktywizację i integrację rodziców we wczesnym okresie rodzicielstwa. Zajęcia te polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod okiem instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy. Takie zajęcia ruchowe dają możliwość (przede wszystkim matce) wyjścia z domu i zaburzenia rutyny, w której nie zawsze czuje się ona komfortowo. Możliwość regularnego uczestniczenia w zajęciach oraz znalezienie się w gronie o podobnych problemach, pozwala na niwelację stresu towarzyszącemu opiece i wychowaniu małego dziecka. Ponad to zajęcia ruchowe przyczyniają się do poprawy formy oraz sylwetki, a tym samym do wzrostu pewności siebie oraz samozadowolenia. Taki stan ma pozytywny wpływ na dziecko oraz całą rodzinę. Koszty wynagrodzenia. Wynagrodzenie trenera: 123 zł brutto za trening. 40 treningów x 123 zł = 4920 zł (1 trening tygodniowo przez 10 miesięcy). Koszt promocji projektu – 500 zł. Suma: 5420 zł/
Projekt 4: Remont ulicy Dąbrówki I Królowej Jadwigi. Naprawy miejscowe nawierzchni jezdni i chodników na ulicach Królowej Jadwigi i Dąbrówki zlokalizowanych pomiędzy ulicą Wawelską i Havla. „Remont ulicy Dąbrówki i Królowej Jadwigi: wymiana nawierzchni drogowej w najbardziej zniszczonych miejscach, wraz z naprawą chodników. Cel: poprawienie estetyki ulicy i otoczenia, usunięcie dziur, nierówności, uzupełnienie brakujących elementów na chodnikach, obniżenie kosztów posiadania auta przez mieszkańców Gdańska (mniej zużyte zawieszenie, opony). Zakres robót: – zastąpienie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych nawierzchnią bitumiczną na ul. Dąbrówki ( w rejonie posesji nr 78 ) – lokalne naprawy nawierzchni bitumicznej jezdni ulic: Dąbrówki i Królowej Jadwigi (zlokalizowanych pomiędzy ulicą Wawelską i Havla ) polegające na wymianie warstwy ścieralnej jezdni w miejscach powstałych uszkodzeń – lokalne naprawy nawierzchni chodników na ulicach Królowej Jadwigi i Dąbrówki ( zlokalizowanych pomiędzy ulicami Wawelską i Havla ). Koszt 180 000 zł.
Projekt 5: Jar Wilanowska – oświetlenie zachodniej części Jaru. Jar Wilanowska – zachodnia część od ul. Wilanowskiej po Al. Havla. Oświetlenie zachodniej części Jaru Wilanowska. Po wykonaniu tunelu pod ulicą Wilanowską, który może powstać jeszcze w 2016 roku, oświetlenie zachodniej części Jaru stanowi naturalną kontynuację zagospodarowania tego miejsca. Koszt 350 tys. zł.
Projekt 6: Stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej z boiskiem sportowym na terenie osiedla Cztery Pory Roku. Gdańsk, teren osiedla Cztery Pory Roku, Wniosek dotyczy działek nr 18/168, 18/183 oraz 412/21 zlokalizowanych w obrębie nr 74. Teren stanowią działki porośnięte trawą, ograniczone naturalnie przez staw oraz mały las brzozowy, pomiędzy „starą” a „nową” częścią osiedla. Wejście na teren objęty wnioskiem możliwe jest m.in. od strony ul. Tenisowej. Zdjęcia obszaru objętego wnioskiem stanowią załączniki. Południowe osiedla Gdańska tworzą typową „sypialnię miasta” i niemal zupełnie pozbawione są terenów zielonych. Celem wniosku jest stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej wyposażonej m.in.w boisko wielofunkcyjne. Nasze osiedla pełne są placy zabaw dla dzieci kilkuletnich. Brakuje natomiast takich miejsc, do których możemy wybrać się z dziećmi starszymi. Już teraz widać, że potrzebny jest teren, gdzie będą one mogły grać w piłkę lub jeździć na rowerze z dala od ruchu samochodów. Zagospodarowanie terenu objętego wnioskiem poprawi bezpieczeństwo dzieci, które zamiast na parkingach będą spędzały czas na boisku w otoczeniu zieleni. Dzięki prostemu uporządkowaniu działek, obsadzeniu ich roślinnością, wyposażeniu w ławki i kosze na śmieci oraz wykorzystaniu istniejącego stawu, powstanie teren, na którym z przyjemnością spędzimy czas wolny bez konieczności wyjazdu poza dzielnicę. Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie 520 000 zł, z czego ok. 300 000 zł na budowę boiska sportowego. W przypadku braku możliwości realizacji pełnego zakresu inwestycji w ramach przyznanego budżetu, projekt możliwy jest do realizacji etapami.
Projekt 7: Wilanowska Dog Park. Jar Wilanowski. Lokalizacja wybiegu jest zgodna z obowiązującym MPZP dla Jaru Wilanowskiego. Projekt został zweryfikowany przez WUAiOZ, BRG i DRMG. „W Polsce jest około 7 milionów psów. Te, które żyją w miastach, marzą o swobodnym spacerze i zabawie bez smyczy. W Gdańsku istnieją wybiegi dla psów, ale są one zazwyczaj niewielkie i pozbawione jakichkolwiek atrakcji. Psi Park Wilanowska to wybieg dla psów wzorowany na rozwiązaniach amerykańskich. Na ogrodzonym terenie na psiaki czekają m.in. slalom, równoważnia, kładka, tuby, drążki i kółka do skoków – przyrządy z których skorzystają zarówno miłośnicy agility, jak i amatorzy (każde urządzenie ma instrukcję obsługi). Jest osobna, wydzielona sekcja dla mniejszych psów z urządzeniami dostosowanymi do ich wzrostu. Drzewa na i wokół wybiegu zapewniają cień psom i opiekunom, a dystrybutor torebek i pojemnik na odchody pozwala utrzymać czystość. Podłoże placu jest wykonane z piachu, co jest milsze dla psów i łatwiejsze w utrzymaniu (nie ma błota i dziur w trawniku). Wielkość placu to 700 – 1000 m2. Podobny park od dwóch lat z powodzeniem działa w Warszawie. Szacowany koszt zadania wyniesie ok. 130 000 zł brutto.
Projekt 8: LAMPA PARKOWA plus doświetlenie dojścia do skweru przy ul. M. Buczka. Skwer przy u. M. Buczka w Dzielnicy Chełm w Gdańsku. Obręb 214s Nr .działki 1/17. Lampa w północnej części skweru za pojedynczą ławką + doświetlenie dojścia. „Instalacja na terenie nowo wybudowanego skweru przy u. M. Buczka dodatkowej lampy parkowej o doświetlenie dojścia.
Z jakiegoś powodu nie postawiono w miejscu najbardziej zaciemnionym dodatkowej lampy. Są tam ustawione ławki na których po zmierzchu zasiadają liczni mężczyźni i młodzież w celu spożywania alkoholu. Rano można spotkać porozbijane butelki, puszki i inne opakowania. ławki są dewastowane. Ludzie boją się tam zaglądać. Nie taki był cel zakładania skweru. Lampa oświetli to miejsce. Co powinno istotnie poprawić tą sytuację. Dopełnieniem poprawy była by dodatkowo instalacja na słupie lampy, kamery monitorującej tą część parku oraz przyległego do skweru ogródka jordanowskiego i zaplanowanego tu również wybiegu dla psów. Zakładam też obniżenie kosztów sprzątania i poprawę pracy Straży Miejskiej. Mam nadzieję, że niewielkim kosztem wykonamy dużą i pożyteczną robotę. W rozmowach z mieszkańcami spotyk.am bardzo duże poparcie dla tego tematu. Całość inwestycji 72 000 zł.
Pozostałe projekty opublikujemy we wrześniowym wydaniu gazety. Już teraz warto przemyśleć, na który w nich warto oddać swój głos. Dla Chełmu przeznaczono 887 tys. zł.
(tg)