„Dobra zmiana” na Morenie…

Nowa (częściowo stara) Rada Nadzorcza rozpoczęła swoją kadencję od ustalenia wynagrodzenia dla prezesa zarządu Aleksandra Nowaczka i nowego wynagrodzenia dla jego zastępcy, Henryka Talaśki. Jak twierdzą mieszkańcy wynagrodzenie poszło niemal o 100 procent w górę i obecnie ogólnie jest wyższe od wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gdańska. Pytają, skąd taka szczodrość i zarazem skąd przyzwolenie mieszkańców na takie szastanie ich pieniędzmi?
– Ten skok na kasę spółdzielców nijak się ma do obowiązującej inflacji według GUS – mówią mieszkańcy spółdzielni, to kpina z członków.
Rada Nadzorcza zmieniła również warunki zatrudnienia obu członkom zarządu, umocowując ich byt w LWSM Morena. To na wypadek, gdyby ewentualnie ktoś zechciał ich zwolnić. Wówczas należą się im wysokie odprawy – może tak życzyli sobie wybrani uchwałą RN nr 47/2016 z dnia 28.07.2016r. i uchwałą RN nr 58/2016 z dnia 01.08.2016r. członkowie zarządu?
Członkowie spółdzielni twierdzą, że marcowe Walne Zgromadzenie wybrało super skład osobowy Rady Nadzorczej, dbający wyłącznie o interesy prezesów aby „godziwie” zarabiali. Ostatnio często się mówi się: „szary lud opłaci wszystko!”Czyżby w LWSM Morena „dobra zmiana” miała dotyczyć tylko członków zarządu? Jak to jest możliwe, że członkowie Rady Nadzorczej tak hojnie sypnęli nie swoim groszem?
Przypomnijmy obecny skład Rady Nadzorczej: Lechoń Całuń – przewodniczący, Tomasz Czarnecki – zastępca przewodniczącego, Stanisław Lizakowski – sekretarz i Stanisława Wrzesień – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RN, Bartosz Borowy, Ewa Hiberny-Nowicka, Krzysztof Jur, Kazimierz Kamiński, Aneta Kramek, Henryk Rogalski, Marzena Roszkowska, Sławomir Szabuńko, Henryk Świderski.
Protokół RN z 6 września 2012 roku zawiera zapis odnoszący się do kwot jakie Rada Nadzorcza ustaliła dla zastępcy prezesa zarządu LWSM Morena Henryka Talaśki – „7.500 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa w wysokości do 10% płacy zasadniczej brutto oraz dla Członka Zarządu LWSM Morena Aleksandra Nowaczka – „6.500zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa w wysokości do 10% płacy zasadniczej brutto”.
Nowo wybrana Rada Nadzorcza na posiedzeniu w 6 czerwca 2016 r. podjęła uchwalę nr 38/2016, w której zatwierdzono wynagrodzenie dla obu członków Zarządu w wysokości po 11.500 zł brutto.
Natomiast 28 lipca 2016 r. i 1 sierpnia 2016 r. ta sama Rada Nadzorcza podjęła uchwały o podwyżce wynagrodzeń dla członków zarządu, przyznając dla prezesa czterokrotność a dla zastępcy Prezesa trzy i pół krotność średniej krajowej oraz premie kwartalną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto. To nowa praktyka Rady Nadzorczej, że w krótkim czasie, w tym samym roku gospodarczym dokonuje tak znacznej podwyżki wynagrodzenia rzutującego w znaczny sposób na podwyższenie bieżących kosztów eksploatacji zasobów spółdzielni.
(g)