Nowe busy dla niepełnosprawnych

busy

busy
Odtąd wszystko będzie łatwiejsze… Fot. t

Niepełnosprawni z Żabianki, pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej przy Polankach, klubu samopomocy i klubu seniora już teraz ojadą na zakupy, do lekarza, dotrą na spotkanie w klubie seniora. Pensjonariusze i podopieczni domów pomocy społecznej (wśród nich wielu na wózkach), warsztatów terapii zajęciowych będą korzystali z sześciu mikrobusów, na które Gdańsk dostał dofinansowanie z PFRONU.
– Mamy stary samochód, z którego korzysta ok. 150 osób z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polankach, klubu samopomocy i klubu seniora – mówi Danuta Podogrodzka-Oleńko dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Polanki. – W tym ponad 40 porusza się na wózkach. Muszą dojechać do lekarza, na terapie zajęciowe, ci którzy nie są u nas na stałe, potrzebują samochodu, żeby zrobić zakupy. Mikrobus jest nam niezbędny do życia, pozwala naszym sprawniejszym podopiecznym być jeszcze na chodzie, być samodzielnym.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku podpisał na początku września 2016 roku umowę z PFRON na dofinansowanie z programu wyrównywania różnic między regionami III na kwotę ponad 500 tys. zł. Dzięki temu domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy i warsztat terapii zajęciowej będą mogły kupić sześć nowych mikrobusów do przewozu osób z niepełnosprawnością.
– Program znany jest od dawna, ale zamożniejsze samorządy, takie jak np. Gdańsk nie mogły brać w nim udziału – tłumaczy Marlena Jasnoch zastępca dyrektora gdańskiego MOPR ds. usług społecznych. – Były z góry wyłączone, bo celem programu jest wyrównywanie szans i zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających w regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo i społecznie. Pojawiły się głosy ze strony specjalistów, że wszystkie samorządy powinny mieć równy dostęp do programu i w tym roku udało się.
Do końca grudnia 2016 roku mikrobusy powinny być zakupione i przekazane trzem samorządowym domom pomocy społecznej: przy ul. Polanki, Hożej i Starogardzkiej, mikrobusy trafią też do trzech organizacji samorządowych zajmujących się pomocą i wsparciem osób niepełnosprawnych.
– Otrzymają je Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacja Marcus prowadząca środowiskowe domy pomocy społecznej – wylicza Maciej Bylicki kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych w gdańskim MOPR. – I Caritas, który przekaże busa swojemu DPSowi w Gdańsku. Może byłoby więcej beneficjentów, ale w tym programie trzeba mieć swój wkład własny, a w przypadku Gdańska jako bogatszego samorządu PFRON finansuje 55 proc. inwestycji. Może w następnych latach się uda. Na razie jednak najpilniejsze potrzeby w zakresie transportu osób niepełnosprawnych dzięki nowym mikrobusom będą zaspokojone.
(g)