Walka z decybelami trwa

halas

halas

Trwają prace nad aktualizacją miejskiej mapy hałasu. Sprawa, ze względu na bliskość obwodnicy oraz ciągu komunikacyjnego Chwaszczyńska/Wielkopolska, dotyczy także naszej dzielnicy.
W ramach rozstrzygniętego niedawno przetargu powstanie też Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Gdyni. Takie narzędzia dają podstawy do przeciwdziałania uporczywym skutkom wzmożonego hałasu w mieście, ale mogą też np. wspomóc planowanie inwestycji.
Obowiązek monitorowania natężenia hałasu w miejscowościach powyżej 100 tys. mieszkańców nakłada na samorządy uchwalona w 2001 roku ustawa pn. Prawo ochrony środowiska. Pierwsza mapa akustyczna w Gdyni powstała w 2008 roku. Rok później pojawił się stały, automatyczny system monitorowania hałasu oraz portal mapy akustycznej. Ustawa wymaga jednak, aby mapę aktualizować co 5 lat. W związku z tym w czerwcu 2017 roku dobiegną końca prace nad kolejną już, bardziej dokładną niż do tej pory, Elektroniczną Mapą Akustyczną Miasta Gdyni (EMAMG).
– Istniejący już system monitoringu hałasu potrzebny do stworzenia mapy zostanie rozbudowany o 3 nowe stacje pomiarowe – informują biuro prasowe gdyńskiego magistratu. – Dane potrzebne do stworzenia analizy akustycznej będą więc bogatsze i bardziej miarodajne (aktualnie Gdynia posiada dwie takie stacje – na ulicy Morskiej 192 i Śląskiej 48).
Oprócz tego, na okres co najmniej 6 miesięcy, zostanie zainstalowanych 5 stacji dodatkowych, z których również pozyskiwane będą dane.
– Mapa akustyczna nie jest pojedynczą mapą, ale zbiorem informacji opisowych i graficznych – tłumaczy Dorota Marszałek-Jalowska, kierownik Referatu Ekorozwoju UM Gdyni. – To baza wiedzy m.in. o średnich poziomach dźwięku w różnych lokalizacjach i godzinach dla trzech źródeł hałasu: drogowego, kolejowego i przemysłowego. Dzięki niej określa się wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla poszczególnych miejsc. Narzędzie to odgrywa ważną rolę np. podczas planowania inwestycji, pomagając w wyborze odpowiedniej jej lokalizacji.
Dla terenów, na których natężenie hałasu przekracza normę, rada miasta lub powiatu zobowiązana jest uchwalić program ochrony środowiska przed hałasem. Dzięki takim zabiegom, jak np. budowanie ekranów akustycznych, dostosowuje się poziomu hałasu do wymaganych standardów. Taki dokument powstanie w Gdyni do końca stycznia 2018 roku.
Zarówno nową mapę akustyczną, jak i Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Gdyni opracuje jedna firma. Koszt realizacji to 733 818 zł brutto.

(kod)