Wybieraj młodzieżowych radnych!

rada

rada
Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa odbędą się we wtorek 22 listopada 2016 w godzinach 10.00-18.00 w Zespole Szkół nr 14.
W wyborach zostanie wyłonionych pięciu młodzieżowych radnych dzielnicy, którzy obejmą wolne mandaty w obecnie funkcjonującej radzie. Pozostali zostaną wpisani na listę rezerwową w kolejności ilości uzyskanych głosów. Młodzieżowa Rada ma charakter opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy wobec działań Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawach dotyczących młodzieży i mogących mieć istotne znaczenie dla nich. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy dzielnicy Dąbrowa w wieku 10-18 lat, za okazaniem legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 8 listopada 2016 roku. Karta zgłoszeniowa, regulamin oraz komunikaty wyborcze dostępne są na stronie internetowej www.radadabrowa.pl

(kod)