Zwycięskie projekty

Kwota przeznaczona w Budżecie Obywatelskim na dzielnicę Dąbrowa to 274 301 zł. Zgłoszonych zostało 7 projektów do BO plus 9 pomysłów do „Przyjaznej Dzielnicy”.
Frekwencja w głosowaniu do BO wyniosła 11,11%, a do rozdysponowania pozostało 269,00 zł.
Projekty, które wygrały w Budżecie Obywatelskim to: budowa boiska do siatkówki plażowej za 36 500 zł (962 głosy), rozbudowa placu zabaw przy ul. Szafranowa/Rdestowa i budowa urządzeń linowych dla starszych dzieci i młodzieży za 55 000 zł (1043 głosy), rozbudowa terenów sportowych w ZS 14 – skok w dal za 55 000 zł (870 głosów), Street Workout Park za 64 532 zł (901 głosów). Projekty, które nie przeszły to: modernizacja nawierzchni placu zabaw przy ZWE nr 1 Gdynia za 71 340 zł (561 głosów), montaż urządzeń rekreacyjnych przy ul. Migdałowej za 82 100 zł (385 głosów), wykonanie nawierzchni bitumicznej parkingu i remont chodnika za 200 000 zł (319 głosów).
Kwota na dzielnicę Dąbrowa w „Przyjaznej Dzielnicy” to 25 000 zł. Frekwencja wyniosła 5,77%.
Zwycięskie projekty to: bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Dąbrowy – taniec towarzyski, samoobrona, pierwsza pomoc za 6 250,00 zł (382 głosy), „Ćwiczę ciało i umysł” za 6 250,00 zł (243 głosy), Robotyka na Dąbrowie za 6 250,00 zł (227 głosów), Trening Nordic Walking – cztery pory roku z kijami za 6 250,00 zł (221 głosów).
Nie przeszły: „Edukacja w dzielnicy” – wielotematyczne działania edukacyjne z zakresu archeologii i dogoterapii skierowane do mieszkańców dzielnicy Dąbrowa za 6 250,00 zł (95 głosów), koło teatralne Gdynia Dąbrowa za 6 250,00 zł (189 głosów), „Nowa jakość dla dąbrowskich seniorów” – spotkania tematyczne, prelekcje, seanse filmowe za 6 250,00 zł (179 głosów), „Poznaj swojego sąsiada cz. III Kulinaria” – organizacja warsztatów kulinarnych w dzielnicy Dąbrowa za 6 250,00 zł (201 głosów), Rowerowy Przejazd Rodzinny za 6 250,00 zł (214 głosów).
(kod)