Chełm w kwiatach

W październiku Gdańsk przekazał bezpłatnie mieszkańcom blisko 25 tysięcy cebulek 20 odmian tulipanów, krokusów, narcyzów i lilii ogrodowych. Teraz, w listopadzie cebulki dwóch odmian tulipanów otrzymają natomiast Rady Dzielnic, które nasadzą je na dzielnicowych zieleńcach. Najciekawsze nasadzenia zostaną nagrodzone!
Wydział Środowiska przekazał blisko 8000 cebulek do Biura Rady Miasta Gdańska, które przekaże je trzydziestu dwóm Radom Dzielnic. Każda Rada otrzyma 120 cebulek tulipanów w kolorze żółtym i 120 w kolorze czarnym. Rośliny są w dwóch odmianach: Strong Gold – żółty i Queen of Night – czarny.
Zostaną one przekazane w ramach projektu „Tulipany dla mieszkańców Gdańska” – „Gdańsk w tulipanach. Rady Dzielnic ukwiecają zieleńce dzielnicowe.” Zestaw kolorów kwiatów w projekcie nie jest przypadkowy, nawiązuje bowiem do barw herbu Pomorza: czarnego gryfa na żółtym tle.
Cebulki przekazane zostaną w ramach projektu edukacyjnego Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – Celem projektu jest zainspirowanie lokalnych społeczności naszego miasta do ukwiecania najbliższego otoczenia miejsc zamieszkania – zieleńców dzielnicowych oraz integracja sąsiedzka wokół przedsięwzięcia – podkreśla Maciej Lorek dyrektor Wydziału Środowiska. – W ramach tego projektu, nasz Wydział zakupił cebulki tulipanów do nasadzeń jesiennych. A ich barwy identyfikują projekt z 2016 roku.
Cebulki zostaną posadzone przez Zarządy Dzielnic, najlepiej przy udziale mieszkańców dzielnicy, na zieleńcach towarzyszących siedzibom rad lub zieleńcach ogólnodostępnych. Planowane prace należy uzgodnić z zarządcami zieleńców – Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych, itp. Rabaty tulipanowe zostaną posadzone według załączonej do nich instrukcji,
Rady wykonają fotografie rabat i prześlą je do 30 maja 2017 roku do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Najciekawsze kompozycje rabat tulipanowych zostaną nagrodzone pakietami roślin ozdobnych.

(tg)