Niezwykły ołtarz

oltarz

oltarz
Przed tym ołtarzem modlił się papież Franciszek        (fot mat. parafii NSM)

Wierni z parafii p. w. Najświętszego Serca Maryi mieli okazję czuwania przy niezwykłym ołtarzu.
Dzięki staraniom proboszcza parafii, ks. Krzysztofa Czaji, w kościele gościł tryptyk „Światło pojednania i pokoju”. Jest to ołtarz eucharystyczny, stworzony przez Drapikowski Studio, przeznaczony do Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho w Rwandzie. Przed nim w czasie wieczornego czuwania w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie modlił się papież Franciszek.
Ołtarz adoracji „Światło Pojednania i Pokoju” to kolejne dzieło zaprojektowane przez Drapikowski Studio. W czasie Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. w Krakowie, w Brzegach ołtarz został pobłogosławiony przez papieża Franciszka. Ołtarz służył w czasie liturgii adoracji celebrowanej przez Ojca Świętego. Podobnie, jak wcześniejsze realizacje, charakteryzuje się bogatą symboliką religijną. Motywami łączącymi poszczególne dzieła są Jezus Chrystus i postać Maryi.
Tryptyk „Światło Pojednania i Pokoju” odbywa obecnie peregrynację w intencji pokoju na całym świecie. Rozpoczęła się ona czuwaniem modlitewnym młodych z Ojcem Świętym na Campus Misericordiae w podkrakowskich Brzegach w ostatnich dniach lipca 2016 r. Następnie ołtarz wędrował m.in. do krakowskiej parafii księży pallotynów (sierpień 2016 r.), na Jasną Górę (sierpień-wrzesień 2016 r.). Peregrynacja w całości potrwa około roku, po czym „Światło Pojednania i Pokoju” powędruje do afrykańskiego Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho.
Symbolika ołtarza jest bardzo złożona. Centrum otwartego ołtarza to znajdujący się pod sercem Maryi Jezus Eucharystyczny. W myśl słów św. Jana Pawła II, stanowiących jedną z wielu inspiracji duchowych dla twórców ołtarza, On sam jest światłem świata, oświecającym każdego człowieka). Maryja natomiast ukazana jest w oryginalnym ujęciu dobrze znanej w ikonografii postaci Krzewu Gorejącego Mojżesza. To jeden z klasycznych motywów, który interpretowany na różne sposoby, odnoszony jest również do postaci Matki Bożej. W obrazie płonącego krzewu, Maryja to płonąca ogniem miłości Bożej Matka – Dziewica. Wydała na świat Syna Bożego, pielęgnowała Go z troską, towarzyszyła Mu przez całe życie, aż pod Krzyż, by tam stać się matką wszystkich ludzi, opiekunką i pośredniczką pomagającą swym dzieciom w trudach życia. Warto zwrócić również uwagę na piękną, utkaną ze srebrnych kwiatów szatę Maryi. Jest to artystyczne nawiązanie do obrazu, który Matka Boża przedstawiła widzącym w jednej z wizji. Wyraźnym nawiązaniem do przesłań Matki Słowa z Kibeho są również sceny zaprezentowane na skrzydłach tryptyku, przedstawiające Tajemnice Różańca do 7 Boleści Maryi. Do odmawiania tej modlitwy wzywała bowiem Maryja w swoich słowach, obiecując, że zaowocuje ona prawdziwym żalem za grzechy.
W górnej części otwartego tryptyku widoczny jest „afrykański motyw” – symbole rwandyjskie – znak bijącego w rytm modlitwy serca, które potrzebuje Światła Chrystusa, źródła autentycznego pojednania i pokoju.
Po zamknięciu ołtarz „Światło Pojednania i Pokoju” ukazuje wykonane w formie srebrnych płaskorzeźb postaci apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Jana Pawła II i św. siostrę Faustynę wraz z ich cennymi relikwiami. Świadectwo życia tych świętych przypomniało światu prawdę, że najprostsza droga do Chrystusa prowadzi przez Maryję i że jedynie w świetle miłości Chrystusa możliwe jest prawdziwe pojednanie i pokój.
Ostatecznie ołtarz znajdzie się w kolejnym Międzynarodowym Centrum Modlitwy o Pokój w rwandyjskim Kibeho, prowadzonym przez księży pallotynów, w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Celem tego dzieła jest utworzenie na świecie dwunastu Międzynarodowych Centrów Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Pokoju, m. in. w Betlejem, Oziornoje (Kazachstan), Yamoussoukro (Wybrzeże Kości Słoniowej), Namyang (Korea Południowa), Dagupan (Filipiny) i Kibeho (Rwanda).
Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho w Rwandzie powstało w miejscu, w którym w 1981 r. trzem młodym dziewczętom objawiła się Matka Boża. Ostrzegała przed niebezpieczeństwem wojny domowej. Dziesięć lat później, w 1994 r. wybuchły ludobójcze walki, które zdziesiątkowały mieszkańców Rwandy, pozostawiając po sobie zgliszcza domów, tysiące osieroconych dzieci i duchową pustkę. Dzięki duszpasterstwu pallotyńskich misjonarzy obecnie Sanktuarium Matki Słowa jest dla Rwandyjczyków symbolem pojednania.

(kod)