Już nie trzeba czekać do poniedziałku

straż

straż
Najbliższy dyżur strażników 26 lutego                                 (fot.a)

Od początku lutego rewirowi Straży Miejskiej w Gdyni będą również dostępni w soboty i niedziele. Strażnicy zapraszają zainteresowanych mieszkańców, którzy chcieliby przedstawić swoje sprawy rewirowym, do spotkania w dodatkowych terminach w godz. 9.00- 17.00.
Dodatkowe patrole rewirowych to odpowiedź Straży Miejskiej na potrzeby mieszkańców. W związku z pracą zawodową i domowymi obowiązkami, niewielu gdynian ma czas na to, by spotkać się ze służbami w interesującej nas sprawie. Teraz jest taka możliwość, przeorganizowaliśmy naszą pracę w ten sposób, aby wygospodarować ten potrzebny czas dla zainteresowanych – tłumaczy rzecznik gdyńskich strażników Danuta Wołk-Karaczewska.
Najbliższy dyżur już 26 lutego, nasze sprawy z rejonu Wielkiego Kacka i Karwin będą załatwiać mł. str. Mariusz Latecki, st. str. Małgorzata Listkowska – Wielki Kack, Karwiny

(a)