Pomóż bezdomnemu!

bezdomni

bezdomni
Nie bądź obojętny na ich los… Fot. t
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prosi wszystkich o szczególną wrażliwość i zgłaszanie sygnałów o obecności osób bezdomnych w niemieszkalnych miejscach Gdańska, m.in. piwnicach, altanach i na dworcach.
W noclegowniach i schroniskach wciąż są jeszcze wolne miejsca. Osoby bezdomne znajdą tam bezpieczną przystań. Wszelkie informacje o potrzebujących przebywających w miejscach niemieszkalnych prosimy kierować do: Działu ds. Osób Bezdomnych MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (od pon. do piąt. w godz. 7.30 do 15.30), Straży Miejskiej – tel. 986 oraz Policji – tel. 997 i 112.
Osoby bezdomne mogą także zgłaszać się osobiście, do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.
Wykaz placówek udzielających wsparcia dostępny jest na stronie: www.mopr.gda.pl (zakładka: formy pomocy).
(t)