Priorytety zostały uchwalone

Budowa nowych szkół, modernizacja i rozwój istniejących placówek inwestycyjnych, rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej, rewitalizacja kolejnych dzielnic, rozbudowa systemu przeciwpowodziowego i a także inwestycje drogowe i komunikacyjne – podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta przegłosowano listę priorytetowych przedsięwzięć, które będą realizowane w Gdańsku do roku 2023.
Baza Priorytetów Inwestycyjnych (BPI) to zbiór projektów stanowiących potencjał przedsięwzięć do realizacji w ramach limitów na inwestycje zarezerwowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta, oraz w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania – zarówno ze środków publicznych (głównie z funduszy Unii Europejskiej) i partycypacji partnerów prywatnych. Przedsięwzięcia ujęte w BPI są też zgodne z przyjętą w 2014 roku Strategią Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus, a dokładnie – z dziewięcioma Programami Operacyjnymi zawartymi w tej strategii.
W BPI, wśród inwestycji do realizacji do 2023 roku, pojawiły się m.in. takie inwestycje jak: budowa szkoły metropolitalnej w Kowalach, budowa szkoły przy ul. Jabłoniowej, rozwój infrastruktury szkół zawodowych, budowa przedszkoli modułowych (w dzielnicach Jasień i Chełm), budowa basenów (w dzielnicach Stogi i Orunia), rewitalizacja dzielnic: Orunia, Biskupia Górka, stary Chełm, Dolne Miasto, Nowy Port, rewaloryzacja terenów Góry Gradowej wraz z rozbudową Centrum Hewelianum, rozbudowa ogrodu zoologicznego, budowa wiaduktu Biskupia Górka, Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IVA, budowa sieci tras rowerowych, budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM, stabilizacja i zabezpieczenie skarp w rejonie Biskupiej Górki
– Uchwalonym dziś dokumentem wyznaczyliśmy sobie pewien kierunek. Mamy program, wiemy co chcielibyśmy realizować. Nie wszystkie projekty mają jeszcze zapewnione finansowanie, stąd teraz będziemy zastanawiać się nad pozyskaniem funduszy – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska.
W BPI zapisano również „przedsięwzięcia do zaprogramowania”, czyli te inwestycje, które są planowane do realizacji w okresie po roku 2023, jednak mieszczące się w terminie obowiązywania Strategii Miasta gdańska 2030 Plus.

(t)