Ponad 160 projektów

Budzet

Budzet
Place zabaw, remonty chodników, ale też zakup defibrylatorów czy remont samolotu – znamy już listę projektów, które mieszkańcy Gdyni złożyli pod tegoroczne głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dokładnie o północy, w piątek 14 kwietnia, elektroniczna rejestracja wniosków została zamknięta. Największą inicjatywą wykazali się mieszkańcy Dąbrowy, Małego Kacka, Grabówka i Orłowa – w każdej z tych dzielnic złożono po 11 wniosków!
Projekty inicjatyw, które mogą zostać zrealizowane ze środków BO, mogli składać wszyscy mieszkańcy Gdyni. Wypełnione formularze dostarczano za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl, do siedzib rad dzielnic, a także osobiście i pocztą elektroniczną na adres i e-mail Laboratorium Innowacji Społecznych. Po zakończeniu przyjmowania wniosków wiadomo, że mieszkańcy złożyli ich 162. Przypomnijmy, że w 2016 roku projektów było 183.
– W tym roku, jeszcze bardziej niż w roku poprzednim, dało się zaobserwować powstawanie grup mieszkańców skupionych wokół jednego projektu – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – To bardzo cieszy, bo projekty są przemyślane i przedyskutowane tak, by odpowiadały jak największej grupie osób.
W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy najchętniej składali wnioski dotyczące rekreacji. W puli wszystkich złożonych jest ich aż 83. Na kolejnych miejscach są projekty dotyczące inwestycji i remontów (50), bezpieczeństwa w ruchu (15) oraz estetyzacji (14).
Warto przypomnieć, że tegoroczny nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego rozpoczął się wyjątkowo wcześnie, bo już 17 marca. Dla porównania – w 2016 roku rozpoczęło się 1 kwietnia, a 2015 roku dopiero w czerwcu. – Dzięki temu szybciej zakończy się weryfikacja projektów przez odpowiedzialnych za to pracowników wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich, a autorzy będą mogli wcześniej zachęcać gdynian do głosowania – mówi Aleksandra Dylejko, rzecznik prasowa Laboratorium Innowacji Społecznych. – Teraz jednak rozpoczyna się etap sprawdzania złożonych wniosków pod względem formalnym. Ewentualne propozycje zmian w zgłoszonych projektach mogą wynikać z potrzeby ponownej kalkulacji kosztów czy kwestii właścicielskich działek. Każda proponowana zmiana będzie jednak konsultowana z wnioskodawcami.
O tym, że mieszkańcy mają ciekawe pomysły na zmiany w przestrzeni miasta, można było się przekonać podczas 23 otwartych spotkań w dzielnicach oraz sześciu Maratonów Pisania Wniosków. Łącznie udział w nich wzięło około 350 mieszkańców. To była okazja do skonfrontowania inicjatyw z potrzebami oraz skorzystania z pomocy urzędników przy wypełnianiu formularzy wniosków. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się Ogólnomiejski Maraton Pisania Wniosków, który odbył się w Stefie Startup Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego.
– Spotkania z mieszkańcami są ważną częścią Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu poznajemy potrzeby i pomysły gdynian, które nie zawsze są nam znane, a są ciekawe. Takim zaskoczeniem była m.in. inicjatywa montażu defibrylatorów w kilku miejscach Orłowa, organizacja wybiegu dla psów niedaleko Ciapkowa, instalacji miejskiej ładowarki urządzeń mobilnych w Śródmieściu czy zamiany w czytelnię-punkt widokowy bunkra na plaży w Redłowie – mówi wiceprezydent Michał Guć.
Wśród zgłoszonych wniosków są też te stanowiące kontynuację tych zrealizowanych w poprzednich edycjach BO. Autorzy korzystali również z możliwości ponownego złożenia projektów, które w poprzednich edycjach zostały poddane pod głosowanie mieszkańców, ale nie zostały wybrane do realizacji.
W tegorocznej edycji pula środków Budżetu Obywatelskiegio do podziału na wszystkie dzielnice miasta, to 5 310 198 zł. To kwota podstawowa w wysokości 4 660 000 zł oraz 650 198 zł niewykorzystane w poprzedniej edycji BO.
Sumy do wykorzystania w BO w dzielnicach różnią się od siebie. Łączną pulę środków tworzy kwota bazowa (60 tysięcy w każdej dzielnicy, o 15 tysięcy zł więcej niż w ubiegłym roku) oraz fundusze przyznane w zależności od m.in. liczby mieszkańców. według stanu z grudnia 2016 roku. Do tego do puli funduszy każdej z dzielnic przechodzą środki niewykorzystane w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego.
O tym, które projekty zostaną zrealizowane – zadecydują gdynianie. Głosowanie rozpocznie się 18 września, a zakończy 2 października. Głosować będzie można za pośrednictwem serwisu bo.gdynia.pl oraz osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, siedzibach rad dzielnic oraz w specjalnych Mobilnych Punktach Głosowania, które pojawiać się będą w różnych miejscach miasta – po to, by każdy mieszkaniec mógł poprzeć wybrany przez siebie projekt projekt.
Aktualności i szczegółowe informacje dotyczące głosowania w Budżecie Obywatelskim znajdują się na stronie internetowej bo.gdynia.pl oraz na facebook.com/budzetobywatelskigdynia.
W dotychczasowych edycjach Budżetu Obywatelskiego gdynianie złożyli 717 wniosków. Po weryfikacji, pod głosowanie trafiły 554. Do realizacji wybrano 111 projektów.
Frekwencja oscyluje w granicach 20 proc.
ączna kwota na daną dzielnicę i liczba projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego
Babie Doły: 126 993 zł, projektów – 6
Chwarzno – Wiczlino: 421 152 zł, projektów – 6
Chylonia: 318 490 zł, projektów – 3
Cisowa: 312 724 zł, projektów – 4
Dąbrowa: 340 760 zł, projektów – 11 trzy ze złożonych wniosków były już składane w poprzednich edycjach, nie zebrały odpowiedniej ilości głosów i ich wnioskodawcy próbują ponownie. Osiem to zupełnie nowe pomysły.
6 dotyczy rekreacji, 4 inwestycji i remontów, 1 estetyzacji.
4 dotyczą (choć po części) terenów szkół, 3 (choć po części) terenów spółdzielni mieszkaniowych, 4 całkowicie na gruncie gminnym/nieszkolnym.
Działki Leśne: 145 012 zł, projektów – 6
Grabówek: 189 402 zł, projektów – 11
Kamienna Góra: 178 455 zł, projektów – 7
Karwiny: 164 215 zł, projektów – 9
Leszczynki: 165 804 zł, projektów – 5
Mały Kack: 290 847 zł, projektów – 11
Obłuże: 310 843 zł, projektów – 9
Oksywie: 369 689 zł, projektów – 5
Orłowo: 216 725 zł, projektów – 11
Pogórze: 208 270 zł, projektów – 10
Pustki Cisowskie – Demptowo: 159 852 zł, projektów – 5
Redłowo: 165 993 zł, projektów – 8
Śródmieście: 216 188 zł, projektów – 6
Wielki Kack: 314 659 złotych, projektów – 7
Witomino – Leśniczówka: 155 321 zł, projektów – 5
Witomino – Radiostacja: 169 549 zł, projektów – 7
Wzgórze św. Maksymiliana: 369 264 zł, projektów – 10