Dzielnica cała w kwiatach

Konkurs „Gdynia w kwiatach”, w którym mogą wziąć udział wszyscy, którzy kwiatami w oknach, na balkonach, loggiach, tarasach, dachach, w ogrodach i na rabatach przysparzają urody naszemu miastu, właśnie się rozpoczął. Czy tym razem laury przypadną w udziale mieszkańcom naszej dzielnicy.
Już po raz dwudziestytrzeci Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, ogłosił konkurs, w którym główna nagroda wynosi 1300 zł (w każdej z trzech kategorii). Przewidziano także trzy wyróżnienia po 340 zł. Poza nagrodami regulaminowymi będą także atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki od sponsorów.
– Podstawowym kryterium oceny będzie estetyczny wygląd zgłoszonego obiektu widzianego z zewnątrz budynku – mówi, rzecznik gdyńskiego magistratu. – Szczególnie liczy się wygląd od strony ulicy.
Jurorzy, pod przewodnictwem Hanny Niedźwieckiej-Pasternak – z Biura Ogrodnika Miasta, wyłoni zwycięzców we wrześniu. Natomiast termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia. Udział w konkursie należy zgłosić na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu”. Każdy balkon, okno, taras, loggia, dach, wejście, ogródek i otoczenie budynku powinno być sfotografowane przez właściciela. Zdjęcia powinny być kolorowe, wielkości formatu A4 (210 mmx297 mm) (maksymalnie 3 szt.) lub w formie cyfrowej na płycie CD. (maksymalnie można dołączyć 3 szt.). Kupony wraz ze zdjęciami należy składać w siedzibie Biura Ogrodnika Miasta lub wysłać pocztą na adres: Biuro Ogrodnika Miasta (al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia) lub wysłać mailem na adres gdyniawkwiatach@gdynia.pl. Termin składania kuponów upływa z dniem 31 sierpnia 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu na imprezie „Dary Ziemi”.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na imprezie „Dary Ziemi”. Dodatkowe nagrody przyznają również rady dzielnic: Działki Leśne, Śródmieście, Karwiny, Chwarzno-Wiczlino i Pustki Cisowskie-Demptowo.
– Te konkursy towarzyszą miejskiemu konkursowi i mają na celu poprawę estetyki dzielnic – dodaje rzecznik.
(drako)