Zmiany na Starodworcowej

2017-02-16 08.10.42

2017-02-16 08.10.42
Jest szansa, że Starodworcowa zostanie zieloną ulicą           fot.a

Jak wygląda Starodworcowa ulica, którą dzieci uczęśzczają do szkoły, a rodzice jadą do pracy każdy wie. Byle jakie chodniki, niezagospodarowane pasy drogowe, czyli byle jaki obraz przedstawia się codziennie podróżującym.
Ale… pojawiła się ostatnio szansa, że ulica zostanie nieco upiększona.
Być może jeszcze w tym roku posadzone zostaną nowe drzewa, zagospodarowany zostanie teren, który powstał po wybrukowaniu dojścia do świateł na ulicy Wielkopolskiej.
Ponadto w tym roku powstanie projekt, natomiast w przyszłym pas drogowy na Starodworcowej zostanie uporządkowany. Prawo niestety nie pozwala na sadzenie drzew w odległości mniejszej niż 6 metrów, więc w pasie między chodnikiem, a jezdnią ogrodnicy zaprojektują krzewy i byliny na podobnej zasadzie jak w pasie rozdziału jezdni ulicy Wielkopolskiej. Uporządkowana zostanie także istniejąca zieleń w pasie między jezdnią a ulicą Wesołą. Być może uda się wyznaczyć żwirową ścieżkę spacerową. Zakładamy, że projekt obejmie teren od Wielkopolskiej do Solnej.
Między Solną a Nowodworcową Rada Dzielnicy planuje wykonać parking, zaś dalej – na terenach kolejowych za Nowodworcową – Inicjatywa planuje wykonanie m.in. skweru, chodników i oświetlenia terenu. Jest szansa na to, że w przyszłym roku Starodworcowa będzie najbardziej zieloną ulicą w Gdyni.
(a)