Budowa Nowej Warszawskiej

Trwa budowa linii tramwajowej Nowa Warszawska. Aby zrealizować ją zgodnie z planem niezbędne jest przełożenie kolizji sieci ciepłowniczej wraz z jej modernizacją. W związku z pracami w ostatnim tygodniu września, konieczna jest przerwa w dostawach ciepła i ciepłej wody dla mieszkańców części południowych dzielnic Gdańska.
Częścią inwestycji budowy linii tramwajowej Nowej Warszawskiej, jest także przebudowa sieci ciepłowniczej. Aktualnie koliduje ona z trasą nowej linii tramwajowej i układem drogowym Nowej Warszawskiej.
– Jej przełożenie jest niezbędne i czasowo uzależnione od harmonogramu inwestycji. Dodatkowo przeprowadzamy modernizację naszej infrastruktury, aby zminimalizować ryzyko usterek i przerw w dostawach w przyszłości – wyjaśnia Jadwiga Grabowska, rzeczniczka prasowa GPEC. – Wiemy, że tego typu przerwy są uciążliwe, dlatego staraliśmy się wybrać pogodowo optymalne dni na te prace, a od poniedziałku ma być trochę cieplej. Inwestycja jest rozległa, będziemy prowadzić pracę 24h/dobę na kilku frontach jednocześnie. Dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość.
Pomimo złożoności prac GPEC wspólnie z DRMG zminimalizował uciążliwość do jednej przerwy w dostawach ciepła i ciepłej wody. Rozpocznie się ona w nocy z niedzieli na poniedziałek (26/27.09) i potrwa maksymalnie do środy wieczora (29.09). Przerwa będzie dotyczyła mieszkańców dzielnic Ujeścisko, Zakoniczyn, Szadółki, Jasień, Kowale oraz części Chełmu. Dokładny wykaz ulic objętych przerwą można znaleźć na stronie GPEC.
Zakres inwestycji Nowa Warszawska obejmuje także przebudowę fragmentu torowiska i układu drogowego na al. Havla tak, aby można było „wpiąć” nową linię. Skrzyżowanie z ul. Łódzką zaprojektowano jako trójwlotowe, a odcinek ul. Nowej Warszawskiej między skrzyżowaniem z al. Havla jako drogę dwujezdniową. Ponadto projekt przewiduje przebudowę liczącego ok. 200 metrów odcinka ul. Piotrkowskiej tak, aby dostosować ją do nowego układu drogowego.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe