Warsztaty z budżetu

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zaplanował cykl spotkań dla mieszkańców, którzy planują przygotowanie, bądź już mają gotowy do złożenia projekt do Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Podczas konsultacji ich autorzy dowiedzą się, na co warto zwrócić uwagę, gdzie znaleźć poradniki projektowania, informacje o numerach działek i ich zarządcach oraz jak uniknąć najczęstszych błędów.

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk projektowych, a także omówione zgłoszone projekty. Warsztaty poprowadzą architekci, architekci krajobrazu i urbaniści z doświadczeniem w zakresie edukacji architektonicznej, konsultacji społecznych oraz projektowania przestrzeni publicznych. Spotkanie rozpocznie krótka prezentacja na temat projektowania przestrzeni w zakresie małej architektury, placów zabaw i zieleni oraz dostępności dla osób o specjalnych potrzebach. Po niej będzie możliwość omówienia swoich pomysłów na projekty.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe