Rok budowy Nowej Warszawskiej

Nowa Warszawska jest jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych w południowej części Gdańska. Prace rozpoczęły się rok temu, a ich postępy widać gołym okiem. Na trasie ułożono już 500 metrów torowiska, ustawiono 66 słupów trakcyjnych i 25 lamp.
Umowa na budowę trasy tramwajowej Nowa Warszawska została podpisana w lutym 2021 roku, a prace drogowe rozpoczęły się na początku marca. Od tego czasu mieszkańcy mogli przyglądać się intensywnym postępom prac.
– Na trasie zamontowano już 66 słupów trakcyjnych, a dziewięć kolejnych zostanie ustawianych do końca tygodnia – wyjaśnia Karol Kalinowski, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. – Ponadto na trasie stoi już 25 słupów oświetleniowych.
– Dotychczas ułożono ok. 500 metrów torowiska. Obecnie prace koncentrują się na odcinku od ul. Piotrkowskiej do pętli Ujeścisko – dodaje Zbigniew Korduła, inżynier kontraktu z ramienia DRMG. Na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Piotrkowskiej ułożono 100 proc torów z podbiciem i balastowaniem. Zauważyć można już także kształt peronów przy ul. Łódzkiej i ul. Piotrkowskiej.
Wyraźne postępy prac są nie tylko w przypadku infrastruktury tramwajowej, ale także przy budowie drogi rowerowej i chodników. Od ul. Łódzkiej do ul. Piotrkowskiej zaawansowanie prac przy budowie drogi rowerowej jest na poziomie ok. 85 proc., a w pobliżu al. Havla 60 proc.
Utrudnienia na ul. Piotrkowskiej
W najbliższym czasie roboty skupią się na odcinku w pobliżu węzła tramwajowego Ujeścisko, gdzie kontynuowane będą prace związane z budową chodników, drogi rowerowej i infrastruktury tramwajowej.

Ponadto na przełomie marca i kwietnia planowane są prace związane z poprowadzeniem linii tramwajowej przez ul. Piotrkowską. Prace te będą wiązały się z wprowadzeniem ruchu wahadłowego na odcinku w rejonie torowiska. Aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców ruch będzie sterowany ręcznie. O szczegółach informować będziemy w oddzielnym komunikacie.
Uruchomienie linii I kwartał 2023
Zakładany harmonogram inwestycji przewiduje zakończenie robót w listopadzie 2022 roku, potem rozpocznie się procedura odbiorowa i pozyskiwanie pozwoleń administracyjnych. Nowa linia tramwajowa uruchomiona zostanie w pierwszym kwartale 2023 roku. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm MTM Firma Budowlano-Drogowa MTM SA – Lider, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe RAJBUD Sp. z o.o.– Partner. Koszt inwestycji to niecałe 60 mln złotych.
Nowa linia tramwajowa będzie miała długość około 2 km, wzdłuż torowiska przebiegać będzie ścieżka rowerowa i chodnik dla pieszych. Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę fragmentu torowiska i układu drogowego na al. Havla, tak aby można było „wpiąć” nową linię.

Budowa Nowej Warszawskiej jest realizowana w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IV A (GPKM IVA), który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2014 – 2020.
mat. prasowe