Termomodernizacja obiektów

Od 2017 roku trwa program termomodernizacji, który obejmuje 30 gdańskich szkół, przedszkoli i żłobków. Prace termomodernizacyjne mają na celu nie tylko podniesienie komfortu użytkowania placówek, ale także obniżenie kosztów ich utrzymania. Działania obejmują m.in. ocieplenie ścian i dachu, zastąpienie starych niewymienionych dotychczas okien nowymi oraz wymianę instalacji.
Prace termomodernizacyjne w Przedszkolu 74 przy ul. Magellana i Szkole Podstawowej 2 przy ul. Marusarzówny zostały przerwane z uwagi na problemy wykonawców i będą kontynuowane przez firmy wybrane w drodze postępowania publicznego. Rozpoczęta wiosną 2021 roku termomodernizacja szkoły przy ul. Marusarzówny powinna zakończyć się latem 2022 roku. Do tego czasu budynek miał zostać ocieplony i zyskać odnowiony basen oraz salę gimnastyczną. Niestety pojawiły się trudności w realizacji robót i pomimo wielokrotnych monitów, wzywania Wykonawcy do przyspieszenia i zintensyfikowania działań, postępy prac znacznie odbiegają od zakładanego harmonogramu. Z końcem lutego zdecydowano o odstąpieniu od umowy z wykonawcą i rozpisaniu przetargu na wybór nowego wykonawcy, który dokończy rozpoczęte roboty. Teraz na terenie szkoły przeprowadzona będzie inwentaryzacja prac, które zostały już wykonane. Następnie rozpisane będą dwa przetargi pierwszy na dokończenie termomodernizacji szkoły wraz z modernizacją basenu oraz na wykonanie prac związanych z modernizacją sali gimnastycznej. Prace związane z termomodernizacją potrwają do końca października 2023 r., natomiast pozostałe roboty zakończą się w I kw. 2024 r.
Nowy wykonawca robót dokończy również termomodernizację Przedszkola 74 przy ul. Magellana, która wykonana została w ok. 65%. Umowa z firmą realizującą to zadanie została rozwiązana z uwagi na nieterminowość i brak postępów w realizacji. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania na wybór nowego wykonawcy robót, przetarg powinien ukazać się na początku II kw. 2022r.
W ramach tej inwestycji zaplanowano m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i piwnicznych, montaż powłoki antygraffiti na ścianach zewnętrznych do wysokości 3 metrów powyżej terenu, wykonanie nowych pokryć dachowych, demontaż i odtworzenie schodów zewnętrznych oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. W ramach prac podniesiono też attyki dachowe o 30 cm i kominy o 60 cm. Wymieniono też, na bardziej szczelne, okna i drzwi. Przy okazji zamontowano nowe rurociągi w większości poprowadzone po starych trasach, nowe grzejniki, a także wymieniono armaturę na eko.
mat. prasowe

fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska