Obawy mieszkańców

15 marca ma rozpocząć się rozbudowa czterowlotowego skrzyżowania ulicy Wiczlińskiej z ulicą Miętową i ulicą Koperkową. To jedno z głównych skrzyżowań w dzielnicy Dąbrowa, a jednocześnie droga wylotowa w kierunku Chwarzna-Wiczlina i gmin sąsiadujących.
Umowa na rozbudowę skrzyżowania została podpisana w grudniu minionego roku, jednak ze względu na okres zimowy i ryzyko przerywania robót poczekano na bardziej sprzyjające warunki pogodowe. Wykonawcą prac jest WPRD Gravel sp. z o.o. Termin realizacji umowy to 150 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy. Dokumentację projektową przygotowała pracownia Jaros – Inżynieria Ruchu.
Koszt realizacji inwestycji to prawie 1 milion 800 tys. złotych, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 800 tysięcy złotych.
Przebudowa skrzyżowania spotkała się z ostrą reakcją mieszkańców oraz radnych dzielnicy, którzy podzielając obawy mieszkancow, wystosowali pismo do władz miasta w tej sprawie.
Czytamy w nim, że mieszkańcy zwracają uwagę na trawjące właśnie prace związane z bydową drogi ekspresowej S6, co już teraz powoduje ogromne utrudnienia w ruchu dla mieszkańców Dabrowy, Wielkiego Kacka oraz Karwin. Zarzucają urzędnikom brak informacji w sprawie inwestycji realizowanych w dzielnicy utrudniających życie mieszkańców. Niezrozumiałym dla autorów listu jest fakt, że mimo planowanego oddania na sierpień 2022r. przez GDDKiA odcinka trasy S6 Wielki Kack-Szemud, władze Miasta podejmują decyzję o rozpoczęciu przebudowy newralgicznego skrzyżowania dla dzielnicy skrzyżowania, co jeszcze bardziej utrudni ruch samochodowy na Dąbrowie.
Jednocześnie radni proszą, aby prace były prowadzone w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców i zwracają uwagę na uwzględnienie przez miejskich urzędników lepszej komunikacji z mieszkańcami.
a

fot. mat. prasowe