Pomagasz? złóż wniosek

Na mocy specustawy „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” osoby, które udzielają ukraińskim uchodźcom schronienia w swoich mieszkaniach czy domach, mogą liczyć na rekompensatę pieniężną. Wnioski w tej sprawie można składać już do odpowiednich placówek. W Gdyni realizacją tego zadania zajmuje się Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni.
12 marca w życie weszła ustawa dotycząca pomocy ukraińskim uchodźcom. Jednym z ważniejszych jej punktów był ten związany z udzieleniem świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
– Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (…) może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach (…) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego – czytamy w artykule 13 uchwały.
Wspomniane rozporządzenie zostało opublikowane i wprowadzone w życie w minioną środę, 16 marca.
Osoba, która udziela schronienia ukraińskim uchodźcom, może wnioskować o udzielenie świadczenia w wysokości 40 zł dziennie za osobę.
– Świadczenie jest wypłacane z dołu. Oznacza to, że ma ono formę refundacji, która będzie wypłacana za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia złożenia wniosku. Jeśli ktoś zamierza udzielać schronienia uchodźcom jeszcze przez jakiś czas, może już teraz złożyć wniosek i otrzyma świadczenia za wcześniejsze dni, a potem złożyć następny wniosek. Może też poczekać, aż obywatele Ukrainy opuszczą jego dom i dopiero wtedy złożyć wniosek za cały okres ich pobytu – tłumaczy Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.
Jak wypełnić wniosek?
Wniosek oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej. Należy go wydrukować i wypełnić. Dokumenty te będzie można znaleźć także w wersji papierowej w Urzędzie Miasta.
We wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:
dane wnioskodawcy,
liczba osób, na które wnioskuje się o świadczenie,
oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
Ponadto do wniosku należy dołączyć karty osób przyjętych do zakwaterowania. Każda osoba, na którą wnioskuje się o świadczenie winna wypełnić wspomnianą kartę. Zawiera ona imię i nazwisko oraz PESEL osoby, której udzielono schronienia.
Gdzie należy złożyć wniosek?
Wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni – ul. 10 Lutego 24 – Informacja Turystyczna w godz. od 10:00 do 15:00 każdego dnia roboczego.

Można także skorzystać z jednej z wrzutni na dokumenty. Znajdują się one w gmachach urzędu przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz ul. 10 Lutego 24 i są czynne całą dobę.
Świadczenie będzie wypłacane tylko przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe. Ustawodawca przewiduje 30 dni na rozpatrzenie wniosku, jeśli nie wystąpią negatywne przesłanki do jego przyznania.
Dodatkowych informacji udzieli Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni.
mat. prasowe