Trasa Nowa Abrahama

Pierwszy krok ku budowie Nowej Abrahama wykonany – ogłaszamy przetarg na opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ), które wskaże możliwe warianty trasy. Prace nad studium mają potrwać dwa lata od podpisania umowy.
Nowa Abrahama to trasa z linią tramwajową, która w przyszłości ma połączyć Zaspę z Brętowem, biegnąc przez Przymorze i Strzyżę. Trasa ma ułatwić poruszanie się, umożliwiając łatwiejszą i szybszą komunikację w tej części miasta. Droga połączy okolice pętli Zaspa z ul. Słowackiego. Trasa tramwajowa ma zakończyć swój bieg przy stacji PKM Brętowo.
– Nowa Abrahama jest inwestycją, o którą często pytają mnie mieszkańcy. Pierwszym krokiem, aby w przyszłości zrealizować ten pomysł jest opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Dokumentacja wskaże m.in. możliwe warianty drogi i trasy tramwajowej, koszty poszczególnych wariantów czy prognozy ruchu – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
W zakresie opracowania leżeć będzie m.in. wykonanie analizy ruchu, wstępne ustalenie wariantów przekroju i układu drogi i jej powiązań z siecią dróg publicznych, określenie korytarzy przebiegu trasy tramwajowej wraz z węzłami drogowymi, określenie klasy i parametrów drogi oraz uwarunkowań środowiskowych.

Ponadto biuro projektowe, które zostanie wyłonione w przetargu przedstawi tzw. analizę korytarzową, która będzie stanowić główny dokument projektowy, kompleksowo przedstawiający nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Dokument wskaże także możliwości etapowania inwestycji.
Ulica tzw. Nowa Abrahama będzie analizowana z podziałem na następujące odcinki:
Odcinek 1 – Nowa Abrahama (odcinek Żołnierzy Wyklętych – Wita Stwosza)
Odcinek 2 – Nowa Abrahama (odcinek Wita Stwosza – Grunwaldzka)
Odcinek 3 (a ) – Nowa Abrahama poza śladem ul. Hynka (odcinek Grunwaldzka – Rzeczypospolitej)
Odcinek 3 (b) – Nowa Abrahama w śladzie ul. Hynka (odcinek Grunwaldzka – Rzeczypospolitej)
Trasa tramwajowa Nowa Abrahama będzie poddana analizie z podziałem na następujące odcinki:
Odcinek 1 – Nowa Abrahama (odcinek Brętowo – Wita Stwosza)
Odcinek 2 – Nowa Abrahama (odcinek Wita Stwosza- Grunwaldzka)
Odcinek 3 – Nowa Abrahama w śladzie ul. Hynka (odcinek Grunwaldzka – Rzeczypospolitej)
Odcinek 4 – Wita Stwosza
Odcinek 5 – Bażyńskiego
Odcinek 6 – Kołobrzeska
Odcinek 7 – Grunwaldzka (odcinek Abrahama Kołobrzeska
Odcinek 8 – Grunwaldzka (odcinek Wojska Polskiego – Abrahama)
Prace nad studium dla Nowej Abrahama potrwają 2 lata od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert przewidziane jest w połowie lipca.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe