Nowe tereny rekreacyjne, warsztaty hobbystyczne lub spotkania tematyczne, a może inne inicjatywy, które sprawią, że w naszym mieście będzie jeszcze ładniej, bezpieczniej lub ciekawiej? Właśnie teraz jest czas, by wszystkie te pomysły przelać na papier! Etap składania wniosków w 10. edycji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego trwa do 20 lutego. W puli środków do rozdysponowania jest blisko 12 mln złotych.
Od 2014 roku, gdy odbyła się pierwsza edycja gdyńskiego BO, do realizacji wskazanych zostało 637 projektów. Około 220 jest w trakcie realizacji, z czego 91 wybrano przez mieszkańców i mieszkanki w ubiegłej edycji – a więc prace nad nimi mogą rozpocząć się najwcześniej w tym roku.
― W ciągu 10 lat gdyński Budżet Obywatelski zmieniał się tak, jak zmieniało się myślenie o potrzebach miasta i dzielnic. Kilka poprzednich edycji to był prawdziwy rozkwit projektów związanych z rekreacją, typu boiska i place zabaw. W ostatnich latach widzimy natomiast, dotyczących ekologii i ochrony środowiska, co wspieramy w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Jakie projekty zostaną wybrane do realizacji w tym roku? To zależy od Państwa. Zachęcam do złożenia swoich wniosków ― mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Pomysły na zmiany w mieście można składać jeszcze do 20 lutego włącznie. Do rozdysponowania jest łącznie 11 734 360 złotych. Środki te są podzielone na pulę miejską w wysokości 2 000 000 zł oraz pulę dzielnicową w wysokości 9 734 360 zł, rozdysponowaną między 21 dzielnic Gdyni. Projekt może złożyć każda osoba mieszkająca w Gdyni, bez względu na wiek czy obywatelstwo. Nieletni powinni dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na złożenie wniosku do BO.
W ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (projekty ogólnomiejskie), oprócz wniosków z zakresu zwiększenia ilości zieleni w mieście, zagospodarowania wód opadowych i roztopowych można składać także projekty z zakresu ograniczenia emisji CO2 poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej. Mogą to być projekty inwestycyjne, ale także zakładające działania edukacyjne, kulturalne i informacyjne w tych obszarach.
Z kolei projekty dzielnicowe mogą dotyczyć takich obszarów, jak: edukacja, komunikacja i organizacja ruchu, kultura, przestrzeń publiczna, sport i rekreacja, zdrowie i polityka społeczna, zieleń i ochrona środowiska.
Projekt do BO2023 można złożyć m.in. przez Internet – za pośrednictwem serwisu www.bo.gdynia.pl lub w formie papierowej, m.in. w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31), domach sąsiedzkich w Przystaniach (ul. Śmidowicza 49, ul. Lipowa 15, ul. Opata Hackiego 33, ul. Łowicka 51, ul. Wiczlińska 50A, ul. Chylońska 237, ul. Chabrowa 43) oraz w UrbanLab Gdynia (przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, w budynku IVa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego).
Złożone wnioski zostaną sprawdzone przez urzędników, m.in. pod kątem możliwości realizacji. W razie wątpliwości urzędnicy będą kontaktować się z autorami wniosków, by je wyjaśnić. Jeśli wniosek zostanie ostatecznie uznany za niemożliwy do realizacji, jego autor będzie mógł się odwołać od oceny w ciągu trzech dni roboczych od uzyskania informacji o wyniku oceny i jego uzasadnieniu. Składanie odwołań będzie możliwe do 28 czerwca.
Projekty miejskie będą natomiast dopracowywane na specjalnych warsztatach z urzędnikami. Ich termin zostanie uzgodniony z autorami i autorkami, na etapie weryfikacji merytorycznej.
Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona na stronie internetowej bo.gdynia.pl do 18 sierpnia 2023 roku. Głosowanie – we wrześniu.
mat. prasowe