Uczniowie ZSP nr 3 już to wiedzą

Wszyscy pamiętamy film o przygodach sympatycznego szczura, który marzył, by zostać szefem kuchni. W przystępny sposób pokazano tam, jak zwabione perspektywą posiłku zwierzęta kanalizacją niczym metrem przedostają się do ludzkich siedzib. Co zrobić, by uniknąć kłopotliwych gości? Nie traktujmy toalety jak dodatkowego śmietnika, a to już połowa sukcesu.
Czy zdarzyło się wam wlać do toalety stałe resztki obiadu, olej, wrzucić zużyty patyczek higieniczny, płatek kosmetyczny, nawilżaną chusteczkę, włosy? Pozornie wszystko udało się spłukać… więc gdzie „tkwi” problem? W Gdyni już najmłodsi wiedzą, czego nie wrzucać do toalety. Sprzyjają temu edukacyjne wydarzenia organizowane we współpracy z gdyńskim Przedsiębiorstwem Wód i Kanalizacji. Ostatnio z okazji światowego dnia toalet o życiu w podziemnych rurach rozmawiali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 na Dąbrowie.
Przedmioty, nawet drobne, mogą skutecznie zatkać wewnętrzną instalację w budynku. Może to doprowadzić do cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania, piwnicy, ogrodu. Do zatoru może dojść również na dalszym etapie. Wtedy nieczystości, wylewają się na ulicę. Jeśli zator dotrze do oczyszczalni może zapchać pompy w pompowniach ścieków, powodując poważne awarie. Taki incydent miał miejsce całkiem niedawno – przed samymi świętami awaryjnie stanęła cała przepompownia ścieków „Za lasem” na Wiczlinie. Jak podała odpowiedzialna za sieć kanalizacji sanitarnej spółka PEWIK, doszło do spiętrzenia ścieków w tzw. systemie kanalizacji grawitacyjnej. Upraszczając, doszło do poważnej niedrożności, która wymagała szybkiej interwencji fachowców. Powód? Prozaiczny – nawilżane chusteczki i inne włókniste odpady, które nie rozpuszczają się w wodzie i zatrzymują się w instalacji.
Z kolei resztki jedzenia w toalecie to wzrost populacji gryzoni w kanalizacji. Szczury to zwierzęta inteligentne. Kanalizacja bywa ich siedliskiem, cichym i bezpiecznym, a zwabione resztkami pożywienia gryzonie rurami mogą dostać się nawet do mieszkań. Szczury mogą przenosić groźne choroby. Są uparte i wytrwałe, więc gdy próbują dostać się do resztek jedzenia, niszczą sieć kanalizacyjną.
Oczyszczenie ścieków to skomplikowany proces, który nastawiony jest na usunięcie substancji, które pochodzą z czynności gospodarczych (gotowanie, sprzątanie) i higieniczno-sanitarnych. Tymczasem do sieci trafia coraz więcej leków i chemikaliów, które zaburzają proces oczyszczania ścieków. Niebezpieczne odpady stwarzają zagrożenie dla poprawności działania urządzeń oczyszczalni, przebiegu technologii oczyszczania ścieków czego konsekwencją może być zanieczyszczenie środowiska.
Problem nieodpowiedniego korzystania z kanalizacji narasta. Usuwanie awarii zwiększa koszty użytkowania systemu, a tym samym cenę odbioru ścieków, za którą płacimy my mieszkańcy.

Czego nie wolno wrzucać do toalety?
pieluch jednorazowych, podpasek, tamponów,
chusteczek nawilżanych, ręczników papierowych,
patyczków i płatków kosmetycznych,
waty, ligniny, środków opatrunkowych,
leków, igieł, strzykawek,
żwirku z kocich kuwet,
tekstyliów,
opakowań foliowych,
włosów, nitek dentystycznych,
środków ochrony roślin, farb, lakierów, rozpuszczalników,
olejów, tłuszczy, odpadów kuchennych,
materiałów budowlanych, piasku, kamieni, popiołu

Prawie wszystkie zatory i awarie (90-95% przypadków) są spowodowane niewłaściwym wprowadzaniem do instalacji sanitarnych odpadów stałych. Usuwanie awarii spowodowanych zatorami zwiększa koszty użytkowania systemu, a tym samym cenę odbioru ścieków, za którą płacą… sami mieszkańcy.

Każdy z nas swoim racjonalnym zachowaniem może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków. Odpady segregujemy i wrzucamy do kosza lub przekazujemy do odpowiednich punktów zbiórki.

W razie wątpliwości skorzystajmy z gdyńskiej wyszukiwarki na stronie wyrzucamto.pl.
Informacje na temat prawidłowych zasad postępowania z odpadami znajdują się na stronie www.kzg.pl.
Kwestia eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych określona została stosownymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przepisy zabraniają wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, nawet po wcześniejszym rozdrobnieniu. Dlatego też wrzucanie odpadów do toalety czy używanie w domach młynków koloidalnych jest sprzeczne z prawem.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe/gdynia.pl