Skończył się pierwszy etap rekrutacji

dav

W środę, 15 marca, o godz. 16, skończył się pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli, do zerówek i klas pierwszych. Nie kończy się jednak cała procedura. Na ostateczne wyniki trzeba poczekać. Rodzice mają prawo odwołać się od decyzji i będzie też rekrutacja uzupełniająca.
Wszystkie niezbędne informacje i wskazówki dotyczące obecnego i przyszłych etapów rekrutacji znaleźć można na stronie gdansk.pl. Sam proces internetowego zgłoszenia dziecka jest intuicyjny i nieskomplikowany. Warto zwrócić jednak szczególną uwagę na potwierdzenie swojego wyboru.
Na etapie rekrutacji podstawowej, po ogłoszeniu list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, rodzice dzieci, które się zakwalifikowały – muszą potwierdzić wolę. To ważny moment i jest na to czas od 28 marca do 3 kwietnia – wyjaśniała Bogumiła Bieniasz.
– Można to zrobić na cztery różne sposoby, bo wprowadziliśmy dodatkowy, ułatwiający element, taki jak podpis elektroniczny na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej. Można to zrobić też za pośrednictwem systemu naborowego, można te dokumenty, ten wniosek wydrukować, podpisać, zanieść osobiście, wrzucić do wyrzutni lub przesłać elektronicznie E-PUAPem.
Rekrutacja uzupełniająca
– Jeśli chodzi o rekrutację uzupełniającą, to cały proces powtarzamy jeszcze raz. Możemy wybrać pięć przedszkoli. To jest ważne. Zachęcam rodziców do tego, żeby wybierali maksymalnie pięć przedszkoli, a nie tylko jedno czy dwa, w najbliższej okolicy. Mogę jeszcze podpowiedzieć, żeby rodzice patrzyli też na swoją drogę do pracy i wybierali nie tylko przedszkola najbliższe swojemu miejscu zamieszkania – mówiła Bogumiła Bieniasz.
– Zapraszamy do „zerówek” szkolnych, jeśli chodzi o dzieci sześcioletnie, tak, żeby po pierwsze zwolnić miejsce dla tych najmłodszych, trzylatków, ale też, żeby zobaczyć, że szkolna „zerówka” to jest dokładnie przedszkole. Tam możemy mieć i dziesięć godzin opieki, i wyżywienie – jak w przedszkolu. Korzystamy też z zaplecza sportowego szkoły podstawowej, czego może nie być w przedszkolu. Dziecko oswaja się też ze środowiskiem, z kadrą, z całą infrastrukturą – zachęcała dyrektor Bogumiła Bieniasz.
W Gdańsku przy wyborze przedszkola rejonizacja nie obowiązuje. W ostatnich latach najwięcej zgłoszeń trafia z dzielnic południowych, które dynamicznie się rozwijają. Są natomiast wolne miejsca w przedszkolach dzielnic północnych, np. we Wrzeszczu czy w Śródmieściu. Po zakończeniu wszystkich etapów, o ile są jeszcze wolne miejsca, zapraszane są dzieci spoza gminy Gdańsk.
Rekrutacja – procedura odwoławcza
Szczegóły dotyczące odwołania się od decyzji po przydziale miejsca znaleźć można również w dziale Edukacja na stronie gdansk.pl.
Kształcenie specjalne
Jeżeli chodzi dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapraszam rodziców, aby zgodnie z zasadami rekrutacji, złożyli dokumenty we wszystkich wybranych przedszkolach. Te dzieci nie podlegają kryteriom naboru. Trzeba się zwrócić indywidualnie do dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej i to komisja podejmuje decyzje, ale dyrektor musi też sprawdzić, jakie ma zasoby kadrowe, jeśli chodzi o zabezpieczenie wymagań, które są określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

mat. prasowe