Na poczatek dyskusja

W Gdańsku Południe powstać ma nowoczesne centrum dzielnicowe. Jakie funkcje powinno spełniać, pamiętając o planowanych w sąsiedztwie inwestycjach, jak lodowisko, basen, filia magistratu czy Park Południowy?
Dzielnice południowe mają zyskać swoje lokalne centrum usługowo-biurowo-handlowe. Ma ono zająć obszar położony u zbiegu ulic Nowej Warszawskiej, Nowej Jabłoniowej i Nowej Bulońskiej.
Zanim powstanie nowa przestrzeń dla mieszkańców, Miasto przeprowadzi konkurs na koncepcję Centrum Południe. Na bazie wybranej koncepcji przygotowane zostaną odpowiednie zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowany zostanie model realizacji zamierzenia.
– Chcemy przedyskutować wstępne założenia konkursu w jak najszerszym gronie przyszłych użytkowników i beneficjentów tego projektu, ale także architektów, urbanistów oraz inwestorów. Chcemy, aby ta dyskusja pomogła nam w zdefiniowaniu w jak najpełniejszy sposób charakteru planowanego zamierzenia – czytamy w zaproszeniu na spotkanie organizowane przez Biuro Architekta Miasta Gdańska. – Zależy nam także, aby założenia Centrum uwzględniały jak najbardziej aktualne uwarunkowania, a sama inwestycja została ukształtowana w sposób nowoczesny, zgodny z wymaganiami przyszłych użytkowników i w powiązaniu z planowanymi w sąsiedztwie inwestycjami takimi jak lodowisko, basen, szkoła, budynek administracji miejskiej czy Park Południowy.

mat. prasowe