Trójmiejski Park Krajobrazowy stanowi ulubioną przestrzeń rekreacyjną mieszkańców oraz zielone płuca Trójmiasta. Jego ogromne znaczenie dla adaptacji do zmian klimatycznych i retencji wody jest nieocenione. Niestety, przez lata trwała walka mieszkańców i samorządowców z nadmierną wycinką lasów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Jednak dobre wieści płyną z Ministerstwa Klimatu i Środowiska – wycinki zostaną ograniczone.
Trójmiejski Park Krajobrazowy, wybrany jako ulubiona przestrzeń zielona mieszkańców województwa pomorskiego w plebiscycie Gazety Wyborczej „Supermiasta i Superegiony 2022”, nie tylko służy jako teren rekreacyjny, ale także pełni kluczową rolę w adaptacji do zmian klimatycznych i retencji wody. W przeszłości, ze względu na zasoby drewna, trójmiejskie lasy były poddawane rabunkowej eksploatacji, co spotykało się z opozycją mieszkańców, Koalicji „Las jest nasz”, partii Zieloni oraz samorządowców, którzy organizowali protesty i wystosowywali apele.
W październiku ubiegłego roku trójmiejscy prezydenci zawiązali koalicję na rzecz ochrony starodrzewu na terenie rezerwatu „Lasy Oliwskie”. Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, podkreślał, że Trójmiejski Park Krajobrazowy powinien być otoczony ochroną i szacunkiem, zamiast stanowić obiekt zabiegów gospodarczych.
Wraz ze zmianą rządu następuje również zmiana polityki leśnej. Dla poprzedniego rządu drzewa były traktowane jako środek płatniczy, który był eksploatowany swobodnie. Teraz, zgodnie z decyzją Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod kierownictwem Pauliny Hennig-Kloski, wprowadzone zostaną ograniczenia wycinki na 10 obszarach, w tym Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.
Minister Hennig-Kloska ogłosiła decyzję o ograniczeniu i wstrzymaniu wycinek na najcenniejszych obszarach leśnych w Polsce. Pracuje się nad systemowym rozwiązaniem, które będzie obejmować więcej obszarów i będzie konsultowane z przedstawicielami Lasów Państwowych, samorządami i lokalnymi społecznościami.
Ograniczenia w wycince obejmą obszary takie jak Bieszczady, Puszcza Borecka, Puszcza Świętokrzyska, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Karpacka, Puszcza Romincka, Trójmiejski Park Krajobrazowy, okolice Iwonicz-Zdroju i Wrocławia. Na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wyłączonych z wycinki zostanie 501 hektarów.
To pierwszy etap ograniczenia wycinek, a decyzja ta obejmuje obszary leśne, w tym starodrzewy w wieku 100-200 lat, lasy wodochronne, górskie oraz obszary otaczające duże aglomeracje miejskie. Jest to ważny krok w kierunku ochrony cennych fragmentów lasów w Polsce, a na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego mieszkańcy będą mogli cieszyć się ochroną 501 hektarów wyjątkowo wartościowego obszaru leśnego.
mat. prasowe