Kacze Buki – od „pustek”do miejskiego osiedla

Kacze Buki włączono do Gdyni w 1973 roku, lecz przez długie lata przypominały raczej zagubiony pośród pól i lasów przysiółek niż część miasta. Jednak w ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój osiedla mieszkaniowego – administracyjnej części Wielkiego Kacka. Dlatego gdyński samorząd zaplanował i zrealizuje inwestycje w infrastrukturę, która poprawi jakość życia mieszkańców. Gotowa jest już warta blisko milion złotych dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Trzy razy stąd bliżej do centrum Chwaszczyna niż do centrum Gdyni. Do Chwaszczyna aż do 1973 roku należały wybudowania, położone przy wysadzanej kiedyś bukami ul. Starochwaszczyńskiej, którą mieszkańcy zdążali co niedziela do odległego kościoła. Wokół pola, lasy, nieopodal Jezioro Osowskie. Okoliczni, kaszubscy mieszkańcy nazywają takie przysiółki „pùstczi”, czyli „pustki”. Dziś to już nie pustki, lecz szybko rozwijające się osiedle mieszkaniowe, poprzecinane ulicami o górskich nazwach, jak Beskidzka, Bieszczadzka czy Sudecka – wszak osiedle rozłożyło się w paśmie Wzgórz Chwaszczyńskich. Ulice te wciąż wyłożone są betonowymi płytami, dlatego gdyński samorząd zlecił opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki”, by jak najszybciej podnieść jakość życia mieszkańców podmiejskiego osiedla, o którego istnieniu którego wciąż wielu mieszkańców Gdyni nie zdaje sobie sprawy. Realizacja ww. inwestycji zaplanowano na lata 2024-2025, a koszt wykonania dokumentacji to 940 827,00 zł brutto.

Łączna długość zbudowanych i przebudowanych
dróg wyniesie około 2,4 – 3km, w tym:

 • ul. Krzemowa na długości 240 – 300 m,
 • ul. Starochwaszczyńska na długości 750 – 950 m,
 • ul. Bieszczadzka na długości 310 – 390 m,
 • ul. Kacze Buki na długości 720 – 890 m,
 • ul. Sudecka na długości 380 – 470 m.

Osiedle, choć odległe od Śródmieścia, skomunikowane z nim jest bardzo dobrze – przy ul. Chwaszczyńskiej znajduje się zajezdnia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej z pętlą autobusów i trolejbusów. Połączenie z centrum zapewniają autobusy linii 171, 172 i 181 oraz trolejbusy linii 27 i przywróconej w zimowe ferie po czasowym zawieszeniu linii 23. Kilkoma liniami można też dojechać stąd do Sopotu. Problemem mieszkańców Kaczych Buków nie jest więc dojazd do centrum, lecz drogi osiedlowe. Dlatego na nich skoncentruje się miejska inwestycja.
Nie tylko drogi
W ramach inwestycji założono przede wszystkim budowę dróg umożliwiających przedłużenie linii komunikacji miejskiej. Zaplanowano realizację odcinków:

 • ul. Krzemowa – przedłużenie do ul. Starochwaszczyńskiej odcinka realizowanego przez GDDKiA (w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: Węzeł Szemud (bez węzła) – Węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)”);
 • ul. Starochwaszczyńska – na odcinku od ul. Krzemowej do ul. Sudeckiej;
 • ul. Sudecka – na odcinku od ul. Starochwaszczyńskiej do ul. Kacze Buki wraz z pętlą umożliwiającą zawracanie i postój pojazdów transportu zbiorowego;
 • ul. Bieszczadzka – na odcinku od ul. Starochwaszczyńskiej do ul. Kacze Buki;
 • ul. Kacze Buki – na odcinku od ul. Sudeckiej do ul. Starochwaszczyńskiej.
  Zaplanowano także wykonanie: jezdni, chodników, dróg rowerowych wyodrębnionych i wydzielonych w jezdni, zatok postojowych, zatok autobusowych, przystanków autobusowych w pasie ruchu jezdni, pasów zieleni separacyjnych i zieleni retencyjnej, systemu odwodnienia – kanalizacji deszczowej i trzech zbiorników retencyjnych, dwóch powierzchniowych i jednego podziemnego. Powstaną również zjazdy publiczne i indywidualne o szerokości od 3,5 do 5 metrów, obsługujące posesje przyległe do odcinków. – Planowana inwestycja jest naprawdę kompleksowa. Cieszę się, że Kacze Buki wreszcie doczekają się całej infrastruktury i dróg osiedlowych z prawdziwego zdarzenia, co niewątpliwie poprawi kwestie bezpieczeństwa. Jestem w kontakcie z mieszkańcami i wiem. jak bardzo dla Kaczych Buków ta zmiana jest potrzebna i oczekiwana podkreśla Anna Szpajer, radna miasta Gdyni, przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Lokalnej Rady Miasta Gdyni, mieszkanka Wielkiego Kacka.
  Inwestycja nie należy do najłatwiejszych. Zaprojektowane rozwiązania opierają się na planowanych trasach dróg zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Przebieg dróg prowadzi częściowo po trasie obecnych ulic, a częściowo przez teren niezagospodarowany. Stąd potrzebny jest podział sąsiednich nieruchomości i przejęcie terenu pod projektowany pas drogowy. Wzdłuż trasy dróg występują sieci infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej, a planowana trasa jest w kolizji z sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągową, teletechniczną, elektroenergetyczną, ciepłociągową. Wykonawcy będą więc mieli pod górkę – kolizyjne sieci trzeba będzie przebudować. Przewidziano przebudowę i budowę nowej sieci: kanalizacji deszczowej o długości 2 650 – 3 250 m wraz z trzema zbiornikami retencyjnymi, ciepłowniczej o długości 1 150 – 1 920 m, wodociągowej o długości 680 – 850 m, sanitarnej o długości 1 000 – 1 200m oraz oświetlenia ulicznego o długości 2 600 – 3 270 m.
 • Przewidywany termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane to IV kw. 2024 roku. Termin realizacji uzależniony jest od wyniku postępowania przetargowego i możliwości finansowych miasta. – Monitoruję proces projektowania i wiem, że przesunął się on o blisko dwa lata, co jest negatywnie odbierane przez część mieszkańców, którzy na realizację inwestycji czekają z dużym zniecierpliwieniem. Jednak obecnie, dzięki uzyskanej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, wchodzimy już w końcowy etap przygotowania inwestycji do realizacji. Zakończenie projektowania to kwestia niedługiego okresu. Mając wszystkie wymagane pozwolenia, jeszcze w tym roku będziemy mogli przystąpić do przetargu – podkreśla radna miasta Anna Szpajer.
  Jest pomysł na już
  Docelowe inwestycje drogowe nie przysłaniają obecnych problemów mieszkańcy. Na ich prośbę, z inicjatywy Rady Dzielnicy, zorganizowano w lutym br. wizję lokalną poświęconą m.in. doraźnej poprawy stanu nawierzchni dróg ulic Świętokrzyskiej, Bieszczadzkiej i Kacze Buki. Uczestniczyli w niej Marek Łucyk – wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Arkadiusz Trzeciak – naczelnik wydziału inwestycji, Anna Szpajer – radna miasta będąca w stałym kontakcie z mieszkańcami i zaangażowana m.in. członkowie Zarządu Dzielnicy i repezentujący mieszkańców przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Kacze Buki. Zorganizowano również spotkanie przedstawicielami Zarządu Dróg i Zieleni. Wynik tych rozmów to deklaracja wiceprezydenta opracowania koncepcji ułożenia płyt jomb na ul. Świętokrzyskiej, do końca marca br. ustawienia wiaty przystankowej na przystanku ZKM Kacze Buki 03 (przy zajezdni). Wiata w przy pętli Puszczyka 01 zostanie zamontowana również w tym roku, wymaga to jednak poszerzenia zatoki przystankowej.

Fot. Wiceprezydent Marek Łucyk, Radna Anna Szpajer, Zarząd Dzielnicy Wielki Kack podczas spotkania z mieszkańcami Kaczych Buków w sprawie inwestycji na osiedlu.