W związku z wystąpieniem wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń) część gdyńskich lasów jest bowiem objęta zakazem wstępu. Wczoraj w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego ukazało się rozporządzenie w tej sprawie.
Obecność wirusa ASF na terenie Gdyni to bardzo poważne zdarzenie, które nie tylko może unicestwić pogłowie dzika w trójmiejskich lasach, ale też niesie poważne konsekwencje ekonomiczne. Unijne zakazy w związku z wystąpieniem wirusa oznaczają mniejszy ruch turystyczny i zmniejszenie obrotów trójmiejskiej gastronomii. Bądźmy odpowiedzialni, bo tak możemy zatrzymać rozprzestrzenianie się epidemii. Nie przeszkadzajmy służbom, a przypadki martwych zwierząt w mieście lub lesie (poza terenem objętym zakazem) natychmiast zgłośmy służbom.
Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń wprowadza zakaz wstępu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i lasów miejskich na okres jednego miesiąca od 29 kwietnia w poniższych granicach:
od zachodu granicę stanowi Obwodnica Trójmiasta – droga S6;
od północy granicę stanowi linia ulic: Chwarznieńska od pętli z drogą S6, w kierunku wschodnim ul. Małokacką, ul. Stryjską do ul. Lotników;
od wschodu granicę stanowi linia kolejowa od stacji SKM Gdynia Redłowo do granicy administracyjnej Miasta Gdynia i Miasta Sopot;
od południa granicę stanowi granica administracyjna Miasta Gdyni i Miasta Sopot w kierunku zachodnim, do ulicy będącej przedłużeniem ul. Mikołaja Reja dalej do Gołębiewa i drogi S6.
Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Nie zagraża też naszym domowym pupilom, psom, kotom czy ptakom, nawet jeśli zostanie przyniesiona na butach i łapkach. Jednak dla populacji dzików zamieszkujących trójmiejskie lasy rozprzestrzenianie się wirusa oznacza unicestwienie. Dla zwierząt, które nigdy nie miały kontaktu z wirusem, jest on śmiertelny. Zwierzęta padają w ciągu 24 lub 48 godzin.
Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby. Nie należy zbliżać się do truchła. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika na terenie miasta do straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego. Należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę padłych zwierząt, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (pozwalający oszacować czas wydarzenia).
Fakt padłego zwierzęcia można zgłosić przez Asystenta Mieszkańca w aplikacji mobilnej gdynia.pl lub w Koncie Mieszkańca. W module Martwe Zwierzęta za pomocą pinezki szybko i precyzyjnie wskażemy służbom dokładne dane geolokalizacyjne.
Należy pamiętać, że osoba, która miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania. Ważne jest, aby mieszkaniec, który dokonał takiego odkrycia (i potencjalnie mógł mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie wchodził do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywał czynności związanych z oporządzaniem świń.
Na terenie objętym zakazem prowadzone będą opryski odorowe oraz odłów sanitarny dzików. Teren będzie też patrolowany przez uprawnione do tego służby.
Pamiętajmy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania, kontroli i zwalczania ASF (afrykańskiego pomoru świń) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zakaz dokarmiania dzików.
Warto zatem zabezpieczać wiaty śmietnikowe i kompostowniki, by zwierzęta nie miały do nich dostępu. Osoby dokarmiające koty czy ptaki powinny też pamiętać, aby wystawiać pokarm w miejscach niedostępnych dla innych zwierząt.

mat. prasow

fot. gdynia.pl