Warchlaków z Karwin nie otruto

Mieszkańcy zgłosili strażnikom miejskim znalezienie martwych warchlaków. Sekcja padłych zwierząt wykluczyła otrucie. W związku z zagrożeniem ASF (Afrykańskim Pomorem Świń) przeprowadzono również testy w tym kierunku. Wynik był dodatni. Na jutro zaplanowano zwołanie sztabu kryzysowego z udziałem lekarza weterynarii i służb miejskich. Poznamy wytyczne dotyczące dalszego postępowania.
Odkrycie spacerowiczów strażnicy i leśnicy powiązali początkowo z wcześniejszym wypadkiem komunikacyjnym, w którym zginęła locha. Jednak wobec podejrzeń mieszkańców, że zwierzęta zostały otrute, zlecono badania w kierunku ustalenia przyczyny zgonu młodych dzików. Sekcja wykluczyła otrucie zwierząt, co mogło potwierdzić tezę służb, że warchlaki padły z głodu i wychłodzenia. Aby dopełnić procedur, wykonano też testy pod kątem ASF. Okazało się, że zwierzęta były zainfekowane.
Plan postępowania zostanie wyznaczony przez służby podczas jutrzejszego spotkania sztabu kryzysowego.
Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby. Nie należy zbliżać się do truchła. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii (dane teledresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są tutaj) lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego. Należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę padłych zwierząt, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (pozwalający oszacować czas wydarzenia).

mat. prasow