Artykuły

Nie odrzucaj pomocy

Twoje małżeństwo przeżywa kryzys i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? A może spierasz się z sąsiadem i nie potrafisz doprowadzić do kompromisu? W takich trudnych sytuacjach może pomóc np. bezpłatna mediacja.
O możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacyjnej przypomina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. To wsparcie przysługuje każdej potrzebującej osobie, której nie stać na odpłatną wizytę u prawnika. Pomoc adresowana jest nie tylko do mieszkańców i mieszkanek, ale też do osób odwiedzających Gdańsk. Świadczą ją prawnicy i doradcy obywatelscy, bezpośrednio w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją, w mieście.
Ich lista dostępna jest na stronie gdańskiego MOPR. Konsultacje świadczone są też telefonicznie oraz poprzez email. W każdym wypadku obowiązują zapisy na porady, w dni powszednie w godz. od 10.00 do 14.00 pod numerem tel.: 58 342 31 88 (MOPR) lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl. Na konsultację z prawnikiem lub doradcą obywatelskim można też zarejestrować się poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.
Od pomocy prawnej po mediację
W bieżącym roku w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacyjnej udzielono w Gdańsku ponad 6 tysięcy porad. Osoby potrzebujące merytorycznego, fachowego wsparcia mogą się skonsultować ze specjalistami m.in. w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych, ubezpieczeniowych, spadkowych czy społecznych. Prawnicy pomagają m.in. osobom, którym grozi utrata pracy i mającym kłopoty finansowe. Świadczą pomoc w sporządzeniu pism urzędowych, wszczynających postępowanie sądowe czy zwalniających z kosztów sądowych.
Doradcy obywatelscy wspierają m.in. w sprawach dotyczących zadłużenia, mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. W razie potrzeby kierują zainteresowanego do właściwej instytucji lub organizacji, która udzieli adekwatnej pomocy. W ramach usług nieodpłatnej pomocy prawnej dostępna jest też mediacja. Korzystają z niej np. rodziny, w których występują trudne, konfliktowe sytuacje, spór małżeński czy nieporozumienia na tle opiekuńczo–wychowawczym wobec dzieci.
Mediacja sprawdza się też w sprawach związanych m.in. z rozwodem, podziałem majątku czy sporem sąsiedzkim. Specjaliści starają się doprowadzić do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami np. w kwestiach złamania warunków umowy konsumenckiej. To kompleksowe wsparcie realizowane jest w ramach ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W Gdańsku zadanie koordynuje MOPR.
mat. prasowe

Będzie jaśniej

W czwartek, 29 lipca odbyło się otwarcie ofert w przetargu na budowę oświetlenia na Dąbrowie. Wpłynęła jedna propozycja, którą złożyła firma usługowa Protel sp. z o.o. na kwotę 362 850,00 zł brutto– o ponad 152 tysiące zł brutto niższą od kwoty, jaką przewidziano na realizację zamówienia. W ramach inwestycji na ulicach Łanowej, Kolonii, Rdestowej i Nagietkowej pojawią się nowoczesne lampy.
– Wszystko wskazuje na to, że nie tylko zrealizujemy inwestycję zgodnie z harmonogramem, ale i zaoszczędzimy sporą kwotę – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. I dodaje: – Poprzedni rok był przełomowy w kwestii świetlnych inwestycji w Gdyni. W ramach umowy z Energą S.A. na ulicach naszego miasto zaświeciło 5658 opraw LED i trwa doświetlanie 100 przejść dla pieszych. W tym roku kontynuujemy prace, stawiając na zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja na Dąbrowie to świetny przykład współpracy na linii rada dzielnicy – miasto, a także kolejne tego typu zdanie na tym obszarze.
Już niedługo część naszej dzielnicy zyska nowe oświetlenie. Zadanie jest realizowane z inicjatywy i środków Rady Dzielnicy Dąbrowa. Nowe lampy pojawią się na:
ul. Łanowej;
ul. Kolonia – od posesji nr 45 B do posesji nr 34;
ul. Rdestowej – w rejonie placu zabaw;
ul. Nagietkowej – od skrzyżowania z ul. Miętową do posesji przy ul. Nagietkowej 13. Oświetlony będzie też ciąg pieszy przy ul. Miętowej.
Czas wykonania robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru nie może być dłuższy niż 40 tygodni od dnia podpisania umowy.
mat. prasowe

Kiedy ruszy miejski rower?

Pod koniec lipca otwarte zostały oferty złożone na wybór operatora Systemu Roweru Metropolitalnego. W dialogu konkurencyjnym dotyczącym nowego Mevo brały udział trzy firmy. Ostatecznie swoje propozycje zgłosiło dwóch wykonawców: Konsorcjum BikeU i Freebike oraz City Bike Global SA. Wybrany wykonawca będzie miał 14 miesięcy na realizację projektu.
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na realizację zamówienia podstawowego zabezpieczył kwotę 107 487 162,00 zł zł brutto. Wskazana nie zawiera przychodów z abonamentów, sprzedaży powierzchni reklamowej (na rowerach) oraz odliczeń podatku VAT.
Komisja przetargowa wyłoni Wykonawcę na podstawie dwóch głównych kryteriów:
Cena 60 proc.
Koncepcja funkcjonowania SRM 40 proc.
W skład koncepcji funkcjonowania wchodzą:
zwiększona bazowa liczba rowerów elektrycznych,
liczba dodatkowych punktów ładowania,
liczba dodatkowych stacji obsługiwanych wyłącznie przez rowery cargo,
odsetek pojazdów zeroemisyjnych, przeznaczonych do obsługi systemu w zakresie relokacji i przewozu rowerów do serwisu
liczba dodatkowych punktów serwisowania.
Złożone oferty zostaną poddane ocenie komisji przetargowej, która sprawdzi je pod kątem formalnym, aby nie było żadnych wątpliwości, co do ostatecznego wyniku przetargu. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zobowiązany zostanie m.in. do przedstawienia dwóch rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i dwóch rowerów tradycyjnych. Zamawiający dokona badania zgodności rowerów z warunkami Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w oparciu o opinię niezależnego biegłego rzeczoznawcy. Umowa zostanie zawarta w przypadku spełnienia wymogów określonych w dokumentacji postępowania przez wykonawcę najkorzystniejszego.
Od dnia podpisania umowy wybrany wykonawca będzie miał maksymalnie 14 miesięcy na całkowite uruchomienie systemu Mevo, w tym:
na I etapie (rozruchu wewnętrznego), udostępni 100 rowerów pokazowych, które będą testowane przez zamawiającego przez maksymalnie miesiąc;
na II etapie (rozruchu zewnętrznego), który nastąpi w tydzień po zakończeniu I etapu, odbędzie się zewnętrzny rozruch systemu na min. 50 proc. floty rowerów, w ramach którego wykonawca umożliwi rejestrację i korzystanie z SRM MEVO min. 80 tys. klientów. Etap ten będzie trwał minimum 30 dni, maksimum 3 miesiące;
etap III – całkowite uruchomienie systemu.
Jeśli nie będzie odwołań, podpisanie umowy z wybranym operatorem nastąpi we wrześniu 2021 roku. Zakładając maksymalny czas realizacji poszczególnych etapów, Mevo 2.0 w pełni powinno pojawić się na ulicach metropolii w listopadzie 2022 roku.
Nowe Mevo
Nowe Mevo ma być systemem mieszanym złożonym z co najmniej 4099 rowerów (w tym 1000 tradycyjnych), 717 stacji rowerowych, abonament miesięczny będzie wynosił 29,99 zł, w każdej z 16 gmin (w pierwszej odsłonie było ich 14) będą punkty ładowania baterii, będzie możliwość wypożyczenia roweru z rozładowaną baterią. Umowa z nowym operatorem będzie podpisana na 90 miesięcy. System swoim zasięgiem obejmuje 16 gmin – dotychczasowe 14 (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Władysławowo), a także dodatkowo Kolbudy i Kosakowo.
mat. prasowe

Wybór wykonawcy

Wyłoniono firmę, która wykona oświetlenie i wyniesione przejścia dla pieszych na Karwinach. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pieszych w trzech newralgicznych lokalizacjach na terenie tej dzielnicy.
Kwota, jaką zaplanowano w budżecie na realizację inwestycji, wynosiła początkowo 1 028 158,14 zł brutto. Najkorzystniejsza oferta (HYDRO-MAG sp. z o.o.) sięga natomiast 1 118 330,71 zł brutto.
– W postępowaniu złożono dwie oferty, z których korzystniejsza nieznacznie przekroczyła zaplanowany budżet. Zdecydowaliśmy o jego zwiększeniu, by zrealizować inwestycję już teraz. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, w drodze do szkoły i do domu jest dla nas priorytetem – wyjaśnia Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
W ramach inwestycji przewidziano montaż oświetlenia oraz budowę wyniesionych przejść dla pieszych w poniższych lokalizacjach:
budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Nałkowskiej, Korzennej i Gojawiczyńskiej wraz z odwodnieniem i doświetleniem przejścia;
budowa oświetlenia na ul. Staffa – od skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego do skrzyżowania z ul. Nałkowskiej – oraz ciągów pieszych przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2;
budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową układu drogowego, odwodnienia, sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia na ul. Brzechwy.
– Realizacja kolejnych inwestycji na Karwinach jest pozytywną wiadomością, bo rzeczywiście będziemy mogli zobaczyć postępujące zmiany na terenie dzielnicy. Chciałbym podziękować twórcom projektu z Budżetu Obywatelskiego, gdyż te inwestycje wpisują się w poprawę bezpieczeństwa i uspokajają ruch samochodowy – mówi Adam Skurat, radny Gdyni. – Natomiast doświetlenie ul. Staffa oraz ciągu pieszego przed placówką edukacyjną było kluczowe dla radnych dzielnicy Karwiny oraz mieszkańców, dlatego przeznaczono środki inwestycyjne na ten projekt. Ten rok dla Karwin będzie czasem wielkich metamorfoz i to bardzo cieszy mnie jako radnego miasta, ale przede wszystkim jako mieszkańca tej dzielnicy – podsumowuje Skurat.
Pierwsza część inwestycji obejmie skrzyżowanie ulic Nałkowskiej, Korzennej i Gojawiczyńskiej. To newralgiczne przejście łączące Karwiny I i II. Z jednej strony jest to droga do kompleksu edukacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Staffa oraz do przychodni. Z drugiej – prowadzi do przedszkola, przystanku PKM i osiedlowych sklepów.
Drugie zadanie to doświetlenie ul. Staffa oraz budowa chodników przed budynkiem szkoły i przedszkola. Jest to jedna z priorytetowych inwestycji Rady Dzielnicy Karwiny.
Trzecia część inwestycji to budowa wyniesionego przejścia na ul. Brzechwy na trasie pomiędzy Karwinami II i III, która prowadzi do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 oraz Przedszkola Samorządowego nr 6. To odcinek, na którym w ostatnich latach doszło do kilku kolizji z udziałem pieszych.
Prace budowlane obejmą:
roboty rozbiórkowe i demontażowe;
roboty drogowe;
roboty elektryczne;
budowę kanalizacji deszczowej;
zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia;
budowę elementów małej architektury;
nasadzania zieleni;
tymczasową i docelową organizację ruchu.
Zadeklarowany przez wykonawcę czas realizacji zadania to 17 tygodni od dnia podpisania umowy.
mat. prasowe

Po raz 36-ty

Wtym roku Gdyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła po raz 36, by pozostawić swój ślad w mieście będącym celem wędrówki milionów pielgrzymów.
Start nastapił spod Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni Karwinach o godzinie 24:00 i tam też został podstawiony autokar dla pielgrzymów.
Prawie 100 pątników XXXVI Gdyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę przebyło dystans 550 km w 18 dni. Co roku na wędrówkę do Częstochowy decydują się nie tylko stali bywalcy, ale też osoby, dla których jest to dopiero początek przygody na drodze ku refleksji.
Wydarzenie rozpoczęło się 26 lipca mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. O bezpieczeństwo i powodzenie na pątniczym szlaku modlili się uczestnicy pielgrzymki, ich bliscy i gdynianie wraz z wiceprezydent Katarzyną Gruszecką-Spychałą. Mszy św. przewodniczył bp Zbigniew Zieliński, który mówił o wartości pielgrzymowania i towarzyszącemu mu wysiłkowi. Przewodnicy pielgrzymki otrzymali od biskupa pątnicze symbole: tablicę 36. Gdyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę i krzyż z wpisaną kotwicą.
Ks. Krzysztof Czaja zwrócił się do uczestników: Niesiemy także nasze intencje i te powierzone nam przez innych. Nie każdy ma tyle czasu, zdrowia, nie każdemu obowiązki pozwalają, by iść całe 18 dni. (cyt. za portalem Gosc.pl).
Gdyńskich pątników, którzy zostawili na Jasnej Górze swój ślad, powitamy dziś o godz. 18.30 na mszy św. w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi na Karwinach.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe

Biskupia będzie świętować już kolejny raz!

Biskupia będzie świętować już kolejny raz!

 

Muzyka na żywo, pokaz mody z końca XVI, XVII i połowy XVIII wieku, historyczny spacer z przewodniczką, kabaret, wystawa malarstwa oraz wiele innych atrakcji. Przed nami IV Święto Ulicy Biskupiej!

 

Już po raz czwarty ulica Biskupia zamieni się w miejsce pełne sztuki, muzyki i gości ciekawych nie tylko poznania historii tego miejsca, ale i aktualnych wydarzeń. Święto organizowane od lat przez Stowarzyszenie WAGA to idealny moment, żeby zwiedzić zakamarki tego rejonu miasta. Pomoże w tym Magdalena Kamrowska, lokalna przewodniczka od lat oprowadzająca turystów po Gdańsku.

 

Przedstawię historię Biskupiej Górki w perspektywie dziejów miasta – zapowiada przewodniczka. – Najważniejszy będzie widok z Biskupiej Górki z którego od stuleciu portretowano Gdańsk. Zobaczymy też Neptuna. Chciałabym pokazać Biskupią Górkę w świetle i historycznym i oczami mieszkańca. Ludzie widzą zniszczone budynki i ulice, które czasami wyglądają upiornie, a dla mieszkańca, do tego znającego historię, jest to piękne miejsce. I ja chciałabym tego piękna trochę oddać.

 

Ulica Biskupia to miejsce szczególnie wiążące się z historią Gdańska. Pokaz mody z epoki – z końca XVI, XVII i połowy XVIII wieku – zaprezentują mieszczki i patrycjuszki ze Stowarzyszenia Nasz Gdańsk.

 

Przy szyciu strojów wzorowałyśmy się na filmach i książkach – wyjaśnia Anna Stawska z mieszczek i patrycjuszek, wielbicielek kultury dawnej przy Stowarzyszeniu Nasz Gdańsk. – Nie jest łatwo odtworzyć taką suknię; są kryzy, są koronki. W oryginale były np. welury, dla nas to jednak jest nieosiagalne, szyjemy więc z materiałów podobnych.

 

Co ciekawe, po raz pierwszy w historii Święta Ulicy Biskupiej odbędzie się też prezentacja mody męskiej! Starodawne stroje będzie można zobaczyć z bliska i nawet ich dotknąć. Panie i panowie będą przechadzać się po ulicy Biskupiej, by na koniec przejść na ulicę Św. Ducha.

 

Od zawsze Świętu Ulicy Biskupiej towarzyszy muzyka. Także 5 września usłyszymy dźwięki w wykonaniu Zagan Acoustic, zespołu specjalizującego się w muzyce z pogranicza awangardy, jazzu i folku.

Wystąpi też genialny Remont Pomp znany z grania na przedmiotach codziennego użytku, tj. beczki, kieliszki, butelki, stoły, dzbany czy kawałki rur.

 

Zagramy głównie utwory z naszej nowej, jeszcze niewydanej płyty – zapowiada Jarosław Marciszewski, lider zespołu Remont Pomp.- Użyjemy instrumentów perkusyjnych afrykańskich, melodycznych tj. balafon, metalofon czy tank drum. Poza tym wykorzystamy przedmioty tj. butelki, misy i szklanki.

 

Na scenie wystąpią panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Skowarcza. W swoim dotychczasowym repertuarze mają tańce country, kabarety, śpiewy oraz słynnego już kankana. Czy zatańczą go i tym razem? To zagadka której rozwiązanie pozna tylko ten, kto przyjdzie na zabawę. Na pewno panie zaprezentują historię ewolucji gospodyni od lat 60-tych do współczesnych.

 

Odbędzie się to w formie kabaretu – zapewnia Krystyna Narożnik z KGW w Skowarczu. – W zabawny sposób pokażemy, jak ewoluowała rola pani domu począwszy od lat 60-tych, aż do dzisiejszej bizneswoman. Taka historia na wesoło w wydaniu gospodyń wiejskich. Będziemy też śpiewać, w repertuarze znalazła się m.in. piosenka Edith Piaf. Będą tańce i będzie zabawa. Zapraszamy!

 

Na gości IV Święta Ulicy Biskupiej czekać będzie zastawiony stół, a na nim chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym oraz wojskowa grochówka. Nie zabraknie też czegoś słodkiego na ząb dla łasuchów.

 

To wielka radość organizować święto ulicy, która jest tak interesująca, jak Biskupia – mówi Anna Butrym, prezeska Stowarzyszenia WAGA, organizatora dorocznego Święta Biskupiej. – To miejsce nie tylko pełne historii, ale i pełne wyzwań. Od lat działamy tu jako Stowarzyszenie prowadząc Dom Sąsiedzki, czyli miejsce spotkań mieszkańców, ale także świetlicę dla dzieci czy projekt aktywizujący bezrobotnych. Lubię to miejsce, jest dla mnie ważne. Jestem z nim związana nie tylko społecznie, ale i trochę uczuciowo. Trudno nie mieć sentymentu do ulicy przy której przez ostatnie lata działy się – i będą dziać – tak ważne dla naszego Stowarzyszenia i mieszkańców rzeczy. To już pasja, którą chciałabym też zarazić gości odwiedzających Święto Ulicy, spowodować, żeby wracali tu nie tyko raz w roku. Marzę, żeby przychodzi też do nas, do Stowarzyszenia, które jest otwarte przez cały rok dla wszystkich.

 

Premiera świętą ulicy Biskupiej odbyła się 9 września 2018 roku. To wtedy ulica Biskupia po raz pierwszy zamieniła się w przestrzeń dla malarzy, fotografików, ludzi zwiedzających zakamarki na Biskupiej Górce w trakcie spacerów historycznych i gier miejskich. Od tamtej pory Stowarzyszenie WAGA organizuje to święto co rok. Tym razem wydarzenie rozpocznie się 5 września o godzinie 13.

 

Szczegółowy plan imprezy

 

13:00 – 14:30 spacer po BG z lokalną przewodniczką – zbiórka ul. Biskupia 4

14:00 – 14:10 przywitanie: WAGA i SBG przed siedzibą Biskupia 4

14:00 – 14:30 otwarcie wystawy „Nasza dawna BG” oraz koncert Aleksandry i Pawła Zawadów w lokalu Biskupia 4

14:00 – 16:00 wzdłuż ulicy Biskupiej (plener malarski, wystawa prac konkursowych, stanowiska: malowanie obrazów, rysowanie karykatur, warsztat obróbki bursztynu)

14:30 – 15:15 koncert Zagan Acoustic – kamienne schody ul. Biskupia 17

15:30 – 16:00 koncert Remont Pomp – Biskupia 35

16:00 – 16:30 ogłoszenie wyników konkursu „Dostrzegalnia Talentów”, wręczenie nagród – podwórko za kamienicą Biskupia 4

16:30 – 17:00 pokaz tańca i historycznych strojów – podwórko za kamienicą Biskupia 4

17:00 – 18:00 występ Koła Gospodyń Wiejskich ze Skowarcza – podwórko za kamienicą Biskupia 4

16:00 – 18:00 biesiada, animacje dla dzieci – podwórko za kamienicą Biskupia 4

 

IV Święto Ulicy Biskupiej, niedziela 5 września, początek godzina 13:00 przy Biskupiej 4.

Internetowa strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/340651361101067/?active_tab=discussion

 

Wydarzenie dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

Współorganizator Biuro Rozwoju Gdańska.

 

Zapraszamy!

Grill nie dla każdego

Życie pod jednym dachem nie jest łatwe – o tym nierzadko przekonują się ci mieszkańcy naszych bloków, którzy mają za ścianą uciążliwego sąsiada. Mnożą się skargi na wyrzucanie śmieci przez okna, palenie papierosów na klatkach schodowych, a ostatnio – także na balkonowych amatorów grillowania.
O przypadkach naruszenia sąsiedzkiego miru na blokowych osiedlach można by napisać tomy. Na osiedlu krążą opowieści o przepełnionych śmietnikach, podpalaczach odpadków i uciążliwych lokatorach, którzy mają zwyczaj wyrzucania śmieci prosto z okien.
Uciążliwe sąsiedztwo
Regularnie na naszych łamach gości temat przepełnionych altanek oraz koszy na śmieci. Oprócz tego pojawiło się nowe zjawisko, o czym informowała nas Czytelniczka.
– Mam bardzo uciążliwych sąsiadów, którzy mieszkają nade mną – powiedziała Agnieszka J. z ul. Buraczanej. – Często słychać stamtąd odgłosy różnych imprez. Co gorsza, z okien lecą na dół nie tylko niedopałki, ale także butelki, czy opakowania po chipsach i innych przekąskach. Ostatnio widziałam, jak sąsiadka wyrzuciła wprost z okna cały foliowy worek na śmieci, wypełniony odpadkami. Czy naprawdę nie ma na takie osoby sposobu?
Postanowiliśmy szczegółowo przyjrzeć się sprawie. Okazuje się, że takie zachowanie łamie nie tylko normy społecznego współżycia, ale także narusza regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny”.
Przepisy bowiem precyzyjnie regulują, jakie zachowanie uważa się za naruszenie prawa.
Palacz wbrew woli
Niedopuszczalne jest wyrzucanie czegokolwiek przez okna i balkony. Śmieci i odpadki należy wynosić do pomieszczeń do tego przeznaczonych. W wypadku rozsypania bądź rozlania czegokolwiek osoba, która to zrobiła, powinna miejsce zabrudzone niezwłocznie posprzątać. Ponadto do zsypów nie wolno wyrzucać przedmiotów powodujących ich zapychanie. Odrębne przepisy dotyczą utylizacji zbędnych przedmiotów o dużych wymiarach – starych mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i RTV. Należy je składować wyłącznie w wydzielonych przez administrację miejscach i terminach wyznaczonych do ich wywozu.
Jednak to nie jest jedyny problem dotyczący naruszania reguł wzajemnego współżycia.
– Codziennie zostaję wbrew mojej woli biernym palaczem – stwierdził pan Paweł. – Syn sąsiadów i jego znajomi, zamiast palić papierosy we własnym mieszkaniu lub na balkonie, upodobali sobie przesiadywanie na klatce schodowej. Cały dym przenika przez nieszczelne drzwi i dostaje się do mnie. Potem czuć go w całym mieszkaniu.
Nie ma dymu bez ognia
Czytelnik zaznacza, że próbował już zwracać młodocianym palaczom uwagę, jednak bezskutecznie.
– Chciałbym zapytać, czy takie zachowanie nie jest sprzeczne z regulaminem i czy nie należą się za nie jakieś sankcje? – pyta pan Paweł. – Dodam, że ci młodzi nie tylko palą, ale pozostawiają po sobie nieporządek, w tym także niedopałki.
Postanowiliśmy przeanalizować przepisy. Okazuje się, że do lokatorskich obowiązków należy „dbanie o porządek i czystość na klatkach schodowych, w piwnicach, pomieszczeniach wspólnego użytku mieszkańców, garażach oraz na terenach przyległych do budynków”, a także „utrzymywanie w czystości drzwi wejściowych do lokalu od strony klatki schodowej”. Jeśli zaś chodzi o same papierosy, to w regulaminie tego słowa nie użyto. Jednak „zabronione jest używanie otwartego ognia w piwnicach, na strychach i w kabinach dźwigowych”.
W oparach… kiełbasek
Ponadto rozmaite wybryki stanowią wykroczenie przeciwko punktowi, który stanowi: „Jeżeli użytkownik lokalu lub osoby w nim zamieszkałe wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko zasadom współżycia społecznego, używania lokali i porządku domowego, swym zachowaniem wywołują uzasadnione zgorszenie u innych mieszkańców lub utrudniają im korzystanie z lokali, spółdzielni przysługuje w stosunku do tych osób zastosowanie sankcji przewidzianych prawem. Ponadto spółdzielnia ma prawo żądania odszkodowania za wyrządzone szkody.”
Po artykule odezwał się nasz Czytelnik z ul. Makuszyńskiego.
– Chciałbym podzielić się swoją opinią – mówi Paweł Majowski. – Otóż, podobnie jak w przypadku papierosów, niezbyt precyzyjnie są sformułowane przepisy dotyczące grillowania na balkonie. Przydałyby się dokładnie opisane reguły. Z nadejściem wiosny sąsiedzi mają zwyczaj rozpalania niewielkiego balkonowego grilla. Przeszkadza mi dym i woń przypiekanych kiełbasek oraz hałas towarzyszący tego typu imprezom.
Regulacje pilnie potrzebne
– Nieraz próbowałem zwrócić towarzystwu uwagę, że niekoniecznie ja muszę tolerować takie zachowanie – dodaje pan Paweł. – Jednak odpowiadali mi, ze przepisy tego wprost nie zabraniają. Gdyby istniał taki zapis, zwalczanie tego rodzaju zachowań byłoby łatwiejsze.

(dekor)

Będą nowe ulice na Kaczych Bukach

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni tzw. Kacze Buki”. Wykonawcą jest Nevora Projekt Łukasz Dawidowski.
Koszt opracowania dokumentacji projektowej to 700 tys. zł i zawarta w niej zostanie budowa dróg i infrastruktury na Kaczych Bukach. Projektowany układ drogowy zostanie scalony z istniejącą siecią dróg – w tym budowanego gdyńskiego odcinka Trasy Kaszubskiej.
Kacze Buki to rozwijająca się część dzielnicy Wieki Kack Jest tam dużo wolnych terenów przeznaczonych pod budowę osiedli mieszkaniowych, dlatego bardzo chętnie te tereny wykorzystywane są przez developerów. Niestety bolączką tej części dzielnicy jest stara infrastruktura drogowa, która już niedługo nie będzie mogła obsłużyć coraz liczniejszej rzeszy mieszkańców. Dlatego też na początku roku radni Gdyni przyjęli nowy plan miejscowy, pozwalający na budowę tam kolejnych osiedli. Istotnym powodem zmian były wnioski od właścicieli terenów w dzielnicy, postulujących rozszerzenie możliwości zabudowy mieszkaniowej. Poza tym trwa budowa Trasy Kaszubskiej, która poszerzy możliwości transportowe dzielnicy.
Władze Gdyni chcą równolegle rozwijać infrastrukturę drogową, do czego najpierw potrzebna jest dokumentacja projektowa. Dlatego pierwszym krokiem było rozstrzygnięcie przetargu na jej wykonanie, i podpisanie umowy z wykonawcą
Koncepcja układu drogowego wraz z odwodnieniem ma być gotowa we wrześniu, natomiast projekt budowlany pojawi się w połowie 2022 roku.
Co ma zawierać dokumentacja
opracowanie projektu koncepcyjnego w zakresie układu drogowego i kanalizacji deszczowej, opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
wykonanie prac geodezyjnych,
sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.
Dokumentacja ma zawierać zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w ramach zadania planuje się budowę dróg wraz z budową wlotów dróg poprzecznych na odcinkach nie krótszych niż 20 metrów:
ul. Krzemowa – przedłużenie do ul. Starochwaszczyńskiej odcinka realizowanego przez GDDKiA;
ul. Starochwaszczyńska – na odcinku od ul. Krzemowej do ul. Sudeckiej;
ul. Sudecka – na odcinku od ul. Starochwaszczyńskiej do ul. Kacze Buki wraz z pętlą umożliwiającą zawracanie i postój pojazdów transportu zbiorowego;
ul. Bieszczadzka – na odcinku od ul. Starochwaszczyńskiej do ul. Kacze Buki;
ul. Kacze Buki – minimalny odcinek od ul. Bieszczadzkiej do ul. Sudeckiej, w przypadku budowy kanału deszczowego w kierunku strefy planistycznej 094 ZP – odcinek od ul. Bieszczadzkiej do ul. Świętokrzyskiej;
ul. Świętokrzyska;
ul. Skowronka;
ul. Dzięcioła.
W ramach inwestycji powstaną też przystanki komunikacji zbiorowej oraz oświetlenie uliczne ciągów komunikacyjnych. Dodatkowo zostaną wykonane zbiorniki retencyjne do prawidłowego odwodnienia dróg przewidzianych do realizacji. W ramach koncepcji pojawią się możliwości retencjonowania wód opadowych w miejscu ich wystąpienia wraz z możliwością zagospodarowania ich np. na cele komunalne czy podlewanie terenów zielonych.
Termin wykonania koncepcji układu drogowego wraz z odwodnieniem to 16 tygodni, natomiast wielobranżowy projekt budowlany ma być gotowy w ciągu 72 tygodni. Koszt dokumentacji wynosi 699 624,00 zł brutto.
Inwestycja jest realizowana wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

(a)

Modernizacja placu

Kolejne miejsce w naszej dzielnicy przejdzie metamorfozę. Wybrano firmę, która zmodernizuje plac zabaw w Wielkim Kacku. Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił zwycięzcę postępowania przetargowego, w którym udział wzięło aż 6 przedsiębiorstw. W połowie maja zostanie podpisana umowa z firmą Educarium Sp. z o.o., która w 120 dni całkowicie przebuduje plac zabaw. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z Budżetu Obywatelskiego.
Na 1000 m2 przy ul. Gryfa Pomorskie goznajduje się plac zabaw oraz punkty usługowe, boisko i siłownia zewnętrzna. Jednak stan urządzeń zabawowych mocno odbiega od oczekiwań maluchów. Nowe wyposażenie z pewnością zachęci najmłodszych mieszkańców do regularnych zabaw.
Firma Educarium Sp. z o.o. wykona przebudowę placu zabaw za kwotę 450 110 złotych brutto.
W pierwszym etapie prac wykonawca zdemontuje stare urządzenia zabawowe i wysłużone ławki. W kolejnym – zamontuje elementy umożliwiające prowadzenie różnorodnych aktywności ruchowych. Dzieci będą mogły korzystać z:
bujaków sprężynowych,
stolika ogrodniczego,
piaskownicy modułowej z wkładem Dino,
zestawu zabawowego,
równoważni,
zestawu 5 huśtawek (siedzisko bocianie gniazdo, „deseczka”, kubełkowe),
karuzeli na sprężynie,
obrotowej rolki,
zestawu sprawnościowego,
słupka gumowego (różne wysokości),
sześcianu gumowego,
figury gumowej,
gier podwórkowych.
W ramach przebudowy z placu zniknie piasek. Nowe nawierzchnie będą sprzyjać komunikacji i zapewnią dostęp do przestrzeni zabaw opiekunom z wózkami oraz osobom z niepełnosprawnościami. Na placu pojawi się:
nawierzchnia poliuretanowa,
nawierzchnia żwirowa,
kostka betonowa,
trawa,
nowy chodnik,
wybetonowane miejsca na pozostawienie wózka czy roweru.
Wykonawca będzie też odpowiedzialny za wymianę ogrodzenia placu oraz zamontowanie ławek z oparciami i podłokietnikami, ławki młodzieżowej, stojaków rowerowych oraz koszy na odpady.
Plac zyska też tzw. strefę relaksu, w której znajdą się stoliki z ławkami i wiata chroniąca przed upałami. Pojawią się również nowe nasadzenia w postaci dwóch gatunków klonów oraz pnączy samoczepnych.
Wnioskodawczyniami tego projektu z Budżetu Obywatelskiego są Marta Śmiechowska oraz Paulina Szuflitowska.
Mamy wykonawcę tego zadania i liczymy, że wczesną jesienią dzieci z Wielkiego Kacka będą mogły cieszyć się odnowionym miejscem zabaw. Plac zmodernizujemy zgodnie z gdyńskimi standardami dostępności. Oznacza to, że urządzenia zabawowe będą nie tylko bezpieczne i estetyczne, ale również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Różnorodne nawierzchnie oraz zieleń dopełnią metamorfozę tego miejsca. Tym samym mapa gdyńskich placów zabaw zyska kolejną nowocześnie zaprojektowaną przestrzeń – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Projekt przebudowy nadzoruje Referat ds. Małej Architektury Miejskiej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
– Przebudowa wysłużonego placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego, który powstał pod koniec lat 90., jest bardzo wyczekiwana przez mieszkańców osiedla Fikakowo. Nie dziwi zatem fakt, że to zadanie zwyciężyło w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Oznacza to, że Wielki Kack zyska kolejne nowoczesne i bezpieczne miejsce zabaw – mówi Piotr Szpajer, przewodniczący Rady Dzielnicy Wielki Kack. – Jako Rada Dzielnicy mocno wspieramy tego typu inwestycje. Przypomnijmy, że współfinansowaliśmy modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 przy ulicy Starodworcowej. Dzięki środkom z dzielnicowego budżetu w 2019 roku zbudowaliśmy też fantastyczny plac zabaw przy ul. Źródło Marii – dodaje przewodniczący.

(a)

Umowa podpisana

W drugim kwartale 2023 roku, a więc za około dwa lata, mieszkańcy Gdyni będą mogli korzystać z nowej infrastruktury węzła Karwiny. Miasto podpisało umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą, który zajmie się budową jednej z największych gdyńskich inwestycji ostatnich lat. Prace, które wykona Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, będą warte 101,7 mln złotych brutto.
Symboliczne podpisy już znalazły się na umowie, którą miasto zawarło z Firmą Budowlano-Drogową MTM SA. Oznacza to zielone światło dla rozpoczęcia jednej z największych i najkosztowniejszych inwestycji ostatnich lat w Gdyni.
Zakres prac przy budowie wartego 101 701 906, 61 zł brutto węzła Karwiny obejmuje m.in.: nowy układ drogowy dla fragmentów ulic Wielkopolskiej, Sopockiej i Strzelców, nowy parking typu park&ride w sąsiedztwie stacji PKM Gdynia Karwiny, a także infrastrukturę dla autobusów i trolejbusów, buspasy, nowe chodniki oraz drogi rowerowe.
– Już wkrótce ruszą prace związane z budową węzła Karwiny, dzięki czemu uda się zamknąć całe zadanie zgodnie z wcześniej przyjętym przez nas harmonogramem. To jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych, które realizujemy w ostatnich latach w Gdyni. Mieszkańcom Karwin i sąsiednich dzielnic będzie zdecydowanie łatwiej łączyć różne formy transportu, z naciskiem przede wszystkim na komunikację zbiorową – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Przypomnijmy, że zgodnie z wynikiem rozstrzygniętego w połowie lutego tego roku przetargu, wykonawca zadeklarował zakończenie prac o 50 dni szybciej, niż wskazywał pierwotny termin, który określono na 30 czerwca 2023 roku. Oznacza to, że już za około dwa lata gdynianie będą mogli korzystać z nowej infrastruktury dla południowo-zachodnich dzielnic. Inwestycja będzie objęta pięcioletnią gwarancją wykonawcy.
Węzeł Karwiny jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe