Sprzedaż biletów

Mimo faktu, że w naszej dzielnicy nie ma basenu Gdańskego Ośrodka Sportu, to wystarczy wybrać się na Chełm oraz od niedawna na Suchanino, gdzie został otwarty nowy tego typu obiekt.
Harmonogram pracy pływalni GOS zmienił się 1 września. Od tego momentu obowiązują też nowe karnety. Przewagą karnetu w stosunku do wejściówki jednorazowej jest przede wszystkim fakt, że karnet mobilizuje do regularnego korzystania z pływalni, a co za tym idzie – cyklicznej aktywności. Warto wspomnieć o tym, że ceny za jedno wejście przy zakupie karnetów są niższe niż cena biletów jednorazowych, a im dłuższy okres korzystania z pływalni, tym zniżki stają się znacznie korzystniejsze. Co więcej, każdy posiadacz Karty Miejskiej może liczyć na zniżkę 10%, a sama karta w tym przypadku stanie się nośnikiem zakupionej usługi, co znacznie usprawnia wejście na pływalnię.
Wejściówki najłatwiej nabyć drogą elektroniczną. Panel sprzedażowy znajduje się bezpośrednio na stronie plywalniegdansk.pl, a proces zakupu ogranicza się do zaledwie kilku kliknięć, z dowolnego urządzenia typu telefon, tablet, komputer. Bilety i karnety można oczywiście zakupić także w sposób tradycyjny, w kasach pływalni. Oprócz tego, w każdym z obiektów honorowane są karty: MultiSport, FitProfit oraz Ok System.
Oferta sprzedaży obejmuje:
Bilety jednorazowe
Karnety na 4, 12, 24 lub 40 wejść, w tym rodzinne
Karnety na okaziciela
Karnety open
Wszystkie osoby chętne do skorzystania z pływalni, a mające ewentualne obawy związane z przebywaniem w wodzie, można uspokoić. Liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji.
Ponadto, GOS wprowadził szereg kroków, które służą bezpieczeństwu osób korzystających z obiektów. Drzwi wejściowe są cały czas otwarte, więc nie ma potrzeby dotykania klamek, poza tym można skorzystać z dezynfekcji rąk. Część infrastruktury, jak na przykład niektóre krzesełka w poczekalni, są wyłączone z użytku, żeby można było zachować bezpieczną odległość. Po każdym kliencie dezynfekowane są szafki oraz kluczyki, na bieżąco sprzątane i dezynfekowane są elementy bezpośredniego kontaktu na całym obiekcie.
Wciąż obowiązują zasady zasłaniania ust i nosa maseczką od momentu wejścia na obiekt aż do strefy szatni oraz zachowanie bezpiecznego, wynoszącego 1,5 metra dystansu społecznego.
W ślad za obowiązującymi restrykcjami, do odwołania nie ma możliwości skorzystania z jacuzzi oraz sauny.
mat. prasowe

fot. Dominik Paszliński

Niepewna przyszłość targowiska

Czy na terenie rynku przy ulicy Chałubińskiego powstaną podziemne garaże i lokale usługowe, a on sam zostanie zlikwidowany?
Kupcy prowadzący na rynku swoje punkty handlowe oraz mieszkańcy, którzy każdego dnia zaopatrują się tu w świeże warzywa i pieczywo są zaniepokojeni działaniami Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm, która ponownie próbuje dokonać likwidacji rynku u zbiegu ulicy Cienistej i al. Sikorskiego, a w miejscu tym postawić garaże oraz komercyjne lokale.
Niemal rok temu dzięki wysiłkom mieszkańców, kupców i mediów udało się powstrzymać likwidację ryneczku, z którego codziennie korzystają setki osób. Niestety znów bez konsultacji, przy braku szerokiej informacji spółdzielców próbuje się „zamknąć” lokalny handel.
W sprawę ratowania targowiska na Chełmie zaangażowali się radni Przemysław Majewski, Alicja Krasula oraz Andrzej Skiba. którzy skierowali pismo do władz spółdzielni z prośbą o wyjaśnienie planów związanych z likwidacją. W odpowiedzi na zapytania radnych SM „Chełm” wskazuje, że „planowana inwestycja jest wynikiem wielu wniosków członków spóładzielni w sprawie uporzadkowania ruchu i zwiększenia liczby miejsc postojowych w rejonie wieżowców przy ul. Chałubińskiego…”.
Jednocześnie spółdzielcy wyjaśniają, że ich plany budowy garaży obejmują 10-15% powierzchni działki na której znajduje się „Ryneczek”, pozatym miejscowym kupcom zaproponowano budowę lokali użytkowych co ma być neutralne dla dotychczasowych dzierżawców.
Innego zdania są kupcy handlujący na targowisku od wielu lat – nie stać nas na dzierżawę nowych lokali od spółdzielni, poza tym gdzie będziemy handlować w trakcie przebudowy, która z pewnością będzie trwać kilkanaście miesięcy – zastanawia się jeden z kupców.
Tymczasem 4 września miało odbyć się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na którym głosowana mała być uchwała w sprawie budowy garaży oraz punktów usługowych w miejscu istniejącego obecnie „Ryneczku”. Zostało ono odwołane, a sprawa przyszłości targowiska w dalszym ciągu będzie spędzać sen z powiek tamtejszym kupcom oraz okolicznym mieszkańcom.
(a)20

Kręć kilometry dla Gdańska

Od 13 września do 12 listopada 2021 r. – trwać będzie IX edycja “ Kręć kilometry dla Gdańska”. W tej grze nagradzane są te osoby, drużyny firmowe i szkolne i uczelniane, które także jesienią wybierają rower jako środek transportu do pracy i na zajęcia. Na zwycięzców czekają niepowtarzalne nagrody.
Kampania, organizowana jest już od dziewięciu lat, natomiast od czterech odbywa się w sezonie jesiennym, żeby zachęcić mieszkańców do regularnej jazdy na rowerze.
Zasady są proste – trzeba zebrać jak najwięcej punktów, które przyznawane są za wykonywanie codziennych rowerowych (ale także “hulajnogowych, deskorolkowych i rolkowych”) podróży.
Wykręcone podczas przejazdów kilometry przeliczane są na punkty, które trafiają na konto uczestnika i równocześnie zasilają bilans punktowy grupy, jeśli dana rowerzystka, czy rowerzysta zdecyduje się również na kręcenie kilometrów na rzecz swojej firmy, szkoły średniej bądź uczelni. Równolegle z byciem pracownikiem, uczniem, studentem, lub nauczycielem / wykładowcą w jednej z powyższych drużyn, należeć można jeszcze do drużyny dzielnicowej i ew. grupy nieformalnej.
Aby wziąć udział w grze, należy pobrać specjalną, przypisaną do zabawy, bezpłatną aplikację Activy, zarejestrować się i rozpocząć indywidualną rywalizację. Jednak jeśli chcemy zdobywać punkty premiowane (o szczegółach punktacji piszemy poniżej), warto przyłączyć się także do drużyny.
Firmy rejestrują swoje drużyny do akcji wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.grarowerowa.pl – tutaj także dostępna jest aplikacja Activy. Wystarczy, by jedna osoba (koordynator danej ekipy) zgłosiła firmę do gry, reszta pracowników dołączy, gdy nazwa firmy pojawi się w aplikacji. UWAGA! Nie warto zwlekać, weryfikacja zgłoszeń firmowych trwa do dwóch dni roboczych.
Drużyny dla wszystkich gdańskich szkół ponadpodstawowych, uczelni i dzielnic zostały już utworzone w aplikacji, wystarczy do nich dołączyć.
Tegoroczne zasady punktacji:
5 punktów za każdy przejazd o długości min. 1,5 km
1 punkt za każdy kilometr przejechany rowerem, hulajnogą, na rolkach, na deskorolkach (dla przejazdów powyżej 1,5 km)
50 punktów za każdy przejazd rowerem do pracy, szkoły lub na uczelnię (za powrót z pracy należy się kolejne 50 pkt. czyli w sumie 100). Takich przejazdów do i z pracy może być w tygodniu maks. 5
wszystkie punkty wykręcone od 18 października do 12 listopada będą liczone podwójnie
minimalny czas przerwy między poszczególnymi przejazdami wynosi 30 minut
przejazdy muszą się zaczynać lub kończyć w granicach administracyjnych Gdańska
W aplikacji dostępny jest bieżący ranking firm, uczelni i szkół. Warto pamiętać, że punkty przeliczane są z uwzględnieniem liczby pracowników / uczniów / studentów danej instytucji, a nie tylko na podstawie osiągnięć punktowych tych osób, które aktywnie biorą udział w grze. Dlatego warto zachęcić jak najwięcej kolegów i koleżanek z pracy / szkoły / uczelni, by także przyłączyli się do kręcenia kilometrów.

mat. prasowe

Zmiany w organizacji ruchu

W poniedziałek, 20 września w godzinach porannych w rejonie skrzyżowania Al. Vaclava Havla z ul. Łódzką wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu. Zmiana dotyczy aut jadących w kierunku ul. Warszawskiej i polegać będzie na zamknięciu północnego jej odcinka, pomiędzy ul. Łódzką a Al. V. Havla. Ruch aut odbywać się będzie po drugiej jezdni (południowej), która dotychczas była drogą jednokierunkową prowadzącą w kierunku Al. V. Havla.
Z uwagi na wprowadzoną zmianę, na jezdnię południową przeniesiony zostanie przystanek autobusowy „Przemyska 05” (kierunek Jasień). Zmieni się również lokalizacja przejścia dla pieszych, które powstanie w pobliżu tymczasowego przystanku autobusowego „Przemyska 05”. Taka organizacja utrzyma się do końca listopada.
Planowane zmiany w organizacji ruchu związane są z kolejnym etapem prac przy budowie linii tramwajowej Nowa Warszawska, realizowanej w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IV A. Obecnie na skrzyżowaniu al. Havla z ul. Łódzką wykonywane jest betonowanie płyty podtorowej pod rozjazdy i skrzyżowanie. Na ok. 70 m odcinku rozpoczęto już układanie podkładów i szyn, betonowane są również fundamenty pod słupy trakcyjne. Na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Piotrkowskiej wykonano chodnik oraz drogę rowerową, na której do ułożenia pozostała jeszcze ostatnia warstwa nawierzchni tzw. ścieralna. Obecnie prace koncentrują się na wykonaniu warstw konstrukcyjnych torowiska, równolegle trwa drążenie fundamentów pod słupy trakcyjne. Na ulicy Piotrkowskiej prowadzone są prace związane z budową chodników, trwa przebudowa infrastruktury podziemnej, wykonywane są próby wodociągowe, wykonawca przygotuje się również do przebudowy ciepłociągu. W okolicach pętli Ujeścisko wykonawca robót zakończył prace związane z przygotowaniem terenu i rozpoczął roboty ziemne, przystąpiono także do budowy infrastruktury podziemnej, w tym kanalizacji deszczowej, instalacji sanitarnej i teletechnicznej.
Budowa linii tramwajowej Nowa Warszawska realizowana jest w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IV A (GPKM IVA), który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2014 – 2020. Umowę na realizację zadania podpisano 3 lutego 2021 r. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Firma Budowlano-Drogowa MTM SA – Lider, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe RAJBUD Sp. z o.o.– Partner. Zakres prac obejmuje budowę ok. 2 km odcinka linii tramwajowej wraz z konieczną infrastrukturą. Koszt inwestycji to niespełna 60 mln złotych. Zakładany harmonogram inwestycji przewiduje zakończenie robót w listopadzie 2022 roku. Nowa linia tramwajowa uruchomiona zostanie w pierwszym kwartale 2023 roku. W ramach projektu zrealizowana została linia tramwajowa w al. Pawła Adamowicza oraz przebudowa linii tramwajowej na Stogi. Projekt GPKM IVA obejmuje również montaż nowych wiat przystankowych w 64 lokalizacjach, który jest na etapie realizacji oraz 84 sztuk tablic informacji pasażerskiej oraz zakup nowego dwukierunkowego wieloczłonowego taboru tramwajowego – 15 szt.
mat. prasowe20

Najmłodsi skorzystają

Od września Rodzice dzieci w wieku od 20 tyg. do 3 roku będą mogli oddać je pod opiekę do trzech nowych placówek, które powstają dzięki współpracy Gdańska, Fundacji Pozytywne Inicjatywy oraz Samorządu Województwa Pomorskiego. Łącznie w Gdańskich żłobkach miejskich, niesamorządowych, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, czeka niespełna 4200 miejsc.
– Żłobki, a co za tym idzie opieka dla najmłodszych, to kilka zalet. Po pierwsze możliwość dla rodziców szybkiego powrotu na rynek pracy. To także relacje międzyludzkie i społeczne. W tej kadencji postawiliśmy na zwiększenie liczby miejsc dla dzieci, których utworzyliśmy już niespełna 1500. Ale to nie koniec, bo planujemy już kolejne obiekty. – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
Nową placówkę na Zaspie odwiedziła dziś prezydent Aleksandra Dulkiewicz wraz z Moniką Chabior, zastępczynią prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Jest to jeden z trzech Pozytywnych Żłobków, które rozpoczną działalność od 1 września. Kolejne dwa powstały przy ul. Syriusza w Osowej i przy ul. Wąsowicza w Oliwie.
Każde z nich funkcjonować będzie w nowopowstałym budynku wykonanym w nowoczesnej, ekologicznej technologii drewnianej. Posiadają one cztery przestronne, pełne światła sale, w których przebywać może w sumie 100 dzieci, w wieku od 20 tyg. do 3 roku życia. Placówki będą funkcjonować w godzinach od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.
W realizacji są już także dwa kolejne żłobki budowane przez Pozytywne Inicjatywy. Powstają one przy ul. Piecewskiej w Pieckach-Migowo oraz przy ul. Potęgowskiej na Jasieniu. W każdym z nich podobnie jak w tych uruchamianych od września, miejsce znajdzie 100 dzieci.
Gdański Bon Żłobkowy
Rodzice dzieci uczęszczających do gdańskich niesamorządowych miejsc opieki od 2019 roku mogą ubiegać się o bon żłobkowy w kwocie do 500 zł. Dzięki wprowadzonym zmianom, od września jeszcze większa liczba rodzin będzie mogła skorzystać z dofinansowania do pobytu dziecka w placówkach niesamorządowych. Dotyczą one:
wzrosło kryterium dochodowe z dotychczasowej wartości 2500 netto do 2800 netto na osobę w rodzinie,
zostało zniesione kryterium dochodowe dla rodzin, których członkiem jest osoba z niepełnosprawnością,
warunkiem przyznania bonu jest poddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym.
– Wspieramy te rodziny, które chcą, aby ich dzieci skorzystały z placówek niesamorządowych. W pierwszym roku Gdański Bon Żłobkowy przyznany został na niespełna 800 dzieci, natomiast w obecnym okresie, wsparcie to objęło już ponad 900 najmłodszych. – mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydenta.
Łącznie od początku przyznawania bonu, świadczeniem objętych zostało niespełna 1 700 dzieci. Są one przyznawane na okres od 1 września do 30 sierpnia. Zgłoszenia trwają od 1 lipca.
Wszelkie szczegóły na temat przyznawania i koniecznych formalności dostępne są na odrębnej stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń.
Jak zapisać dziecko do Pozytywnego Żłobka
Rekrutacja do placówki wciąż trwa. Wszelkie dalsze informacje uzyskać można pod numerem tel. 735 207 854 lub adresem: https://siec.pozytywneinicjatywy.pl/siec-placowek/
Placówka powstała dzięki współpracy Miasta Gdańska i Pozytywnych Inicjatyw ze środków własnych Fundacji, Programu Maluch Plus oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obecnie w Gdańsku jest 13 żłobków samorządowych, które oferują 1088 miejsc. Natomiast 3106 miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi oferują placówki niesamorządowe, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie.

mat. prasowe

Nie odrzucaj pomocy

Twoje małżeństwo przeżywa kryzys i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? A może spierasz się z sąsiadem i nie potrafisz doprowadzić do kompromisu? W takich trudnych sytuacjach może pomóc np. bezpłatna mediacja.
O możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacyjnej przypomina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. To wsparcie przysługuje każdej potrzebującej osobie, której nie stać na odpłatną wizytę u prawnika. Pomoc adresowana jest nie tylko do mieszkańców i mieszkanek, ale też do osób odwiedzających Gdańsk. Świadczą ją prawnicy i doradcy obywatelscy, bezpośrednio w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją, w mieście.
Ich lista dostępna jest na stronie gdańskiego MOPR. Konsultacje świadczone są też telefonicznie oraz poprzez email. W każdym wypadku obowiązują zapisy na porady, w dni powszednie w godz. od 10.00 do 14.00 pod numerem tel.: 58 342 31 88 (MOPR) lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl. Na konsultację z prawnikiem lub doradcą obywatelskim można też zarejestrować się poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.
Od pomocy prawnej po mediację
W bieżącym roku w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacyjnej udzielono w Gdańsku ponad 6 tysięcy porad. Osoby potrzebujące merytorycznego, fachowego wsparcia mogą się skonsultować ze specjalistami m.in. w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych, ubezpieczeniowych, spadkowych czy społecznych. Prawnicy pomagają m.in. osobom, którym grozi utrata pracy i mającym kłopoty finansowe. Świadczą pomoc w sporządzeniu pism urzędowych, wszczynających postępowanie sądowe czy zwalniających z kosztów sądowych.
Doradcy obywatelscy wspierają m.in. w sprawach dotyczących zadłużenia, mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. W razie potrzeby kierują zainteresowanego do właściwej instytucji lub organizacji, która udzieli adekwatnej pomocy. W ramach usług nieodpłatnej pomocy prawnej dostępna jest też mediacja. Korzystają z niej np. rodziny, w których występują trudne, konfliktowe sytuacje, spór małżeński czy nieporozumienia na tle opiekuńczo–wychowawczym wobec dzieci.
Mediacja sprawdza się też w sprawach związanych m.in. z rozwodem, podziałem majątku czy sporem sąsiedzkim. Specjaliści starają się doprowadzić do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami np. w kwestiach złamania warunków umowy konsumenckiej. To kompleksowe wsparcie realizowane jest w ramach ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W Gdańsku zadanie koordynuje MOPR.
mat. prasowe

Kiedy ruszy miejski rower?

Pod koniec lipca otwarte zostały oferty złożone na wybór operatora Systemu Roweru Metropolitalnego. W dialogu konkurencyjnym dotyczącym nowego Mevo brały udział trzy firmy. Ostatecznie swoje propozycje zgłosiło dwóch wykonawców: Konsorcjum BikeU i Freebike oraz City Bike Global SA. Wybrany wykonawca będzie miał 14 miesięcy na realizację projektu.
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na realizację zamówienia podstawowego zabezpieczył kwotę 107 487 162,00 zł zł brutto. Wskazana nie zawiera przychodów z abonamentów, sprzedaży powierzchni reklamowej (na rowerach) oraz odliczeń podatku VAT.
Komisja przetargowa wyłoni Wykonawcę na podstawie dwóch głównych kryteriów:
Cena 60 proc.
Koncepcja funkcjonowania SRM 40 proc.
W skład koncepcji funkcjonowania wchodzą:
zwiększona bazowa liczba rowerów elektrycznych,
liczba dodatkowych punktów ładowania,
liczba dodatkowych stacji obsługiwanych wyłącznie przez rowery cargo,
odsetek pojazdów zeroemisyjnych, przeznaczonych do obsługi systemu w zakresie relokacji i przewozu rowerów do serwisu
liczba dodatkowych punktów serwisowania.
Złożone oferty zostaną poddane ocenie komisji przetargowej, która sprawdzi je pod kątem formalnym, aby nie było żadnych wątpliwości, co do ostatecznego wyniku przetargu. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zobowiązany zostanie m.in. do przedstawienia dwóch rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i dwóch rowerów tradycyjnych. Zamawiający dokona badania zgodności rowerów z warunkami Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w oparciu o opinię niezależnego biegłego rzeczoznawcy. Umowa zostanie zawarta w przypadku spełnienia wymogów określonych w dokumentacji postępowania przez wykonawcę najkorzystniejszego.
Od dnia podpisania umowy wybrany wykonawca będzie miał maksymalnie 14 miesięcy na całkowite uruchomienie systemu Mevo, w tym:
na I etapie (rozruchu wewnętrznego), udostępni 100 rowerów pokazowych, które będą testowane przez zamawiającego przez maksymalnie miesiąc;
na II etapie (rozruchu zewnętrznego), który nastąpi w tydzień po zakończeniu I etapu, odbędzie się zewnętrzny rozruch systemu na min. 50 proc. floty rowerów, w ramach którego wykonawca umożliwi rejestrację i korzystanie z SRM MEVO min. 80 tys. klientów. Etap ten będzie trwał minimum 30 dni, maksimum 3 miesiące;
etap III – całkowite uruchomienie systemu.
Jeśli nie będzie odwołań, podpisanie umowy z wybranym operatorem nastąpi we wrześniu 2021 roku. Zakładając maksymalny czas realizacji poszczególnych etapów, Mevo 2.0 w pełni powinno pojawić się na ulicach metropolii w listopadzie 2022 roku.
Nowe Mevo
Nowe Mevo ma być systemem mieszanym złożonym z co najmniej 4099 rowerów (w tym 1000 tradycyjnych), 717 stacji rowerowych, abonament miesięczny będzie wynosił 29,99 zł, w każdej z 16 gmin (w pierwszej odsłonie było ich 14) będą punkty ładowania baterii, będzie możliwość wypożyczenia roweru z rozładowaną baterią. Umowa z nowym operatorem będzie podpisana na 90 miesięcy. System swoim zasięgiem obejmuje 16 gmin – dotychczasowe 14 (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Władysławowo), a także dodatkowo Kolbudy i Kosakowo.
mat. prasowe

Biskupia będzie świętować już kolejny raz!

Biskupia będzie świętować już kolejny raz!

 

Muzyka na żywo, pokaz mody z końca XVI, XVII i połowy XVIII wieku, historyczny spacer z przewodniczką, kabaret, wystawa malarstwa oraz wiele innych atrakcji. Przed nami IV Święto Ulicy Biskupiej!

 

Już po raz czwarty ulica Biskupia zamieni się w miejsce pełne sztuki, muzyki i gości ciekawych nie tylko poznania historii tego miejsca, ale i aktualnych wydarzeń. Święto organizowane od lat przez Stowarzyszenie WAGA to idealny moment, żeby zwiedzić zakamarki tego rejonu miasta. Pomoże w tym Magdalena Kamrowska, lokalna przewodniczka od lat oprowadzająca turystów po Gdańsku.

 

Przedstawię historię Biskupiej Górki w perspektywie dziejów miasta – zapowiada przewodniczka. – Najważniejszy będzie widok z Biskupiej Górki z którego od stuleciu portretowano Gdańsk. Zobaczymy też Neptuna. Chciałabym pokazać Biskupią Górkę w świetle i historycznym i oczami mieszkańca. Ludzie widzą zniszczone budynki i ulice, które czasami wyglądają upiornie, a dla mieszkańca, do tego znającego historię, jest to piękne miejsce. I ja chciałabym tego piękna trochę oddać.

 

Ulica Biskupia to miejsce szczególnie wiążące się z historią Gdańska. Pokaz mody z epoki – z końca XVI, XVII i połowy XVIII wieku – zaprezentują mieszczki i patrycjuszki ze Stowarzyszenia Nasz Gdańsk.

 

Przy szyciu strojów wzorowałyśmy się na filmach i książkach – wyjaśnia Anna Stawska z mieszczek i patrycjuszek, wielbicielek kultury dawnej przy Stowarzyszeniu Nasz Gdańsk. – Nie jest łatwo odtworzyć taką suknię; są kryzy, są koronki. W oryginale były np. welury, dla nas to jednak jest nieosiagalne, szyjemy więc z materiałów podobnych.

 

Co ciekawe, po raz pierwszy w historii Święta Ulicy Biskupiej odbędzie się też prezentacja mody męskiej! Starodawne stroje będzie można zobaczyć z bliska i nawet ich dotknąć. Panie i panowie będą przechadzać się po ulicy Biskupiej, by na koniec przejść na ulicę Św. Ducha.

 

Od zawsze Świętu Ulicy Biskupiej towarzyszy muzyka. Także 5 września usłyszymy dźwięki w wykonaniu Zagan Acoustic, zespołu specjalizującego się w muzyce z pogranicza awangardy, jazzu i folku.

Wystąpi też genialny Remont Pomp znany z grania na przedmiotach codziennego użytku, tj. beczki, kieliszki, butelki, stoły, dzbany czy kawałki rur.

 

Zagramy głównie utwory z naszej nowej, jeszcze niewydanej płyty – zapowiada Jarosław Marciszewski, lider zespołu Remont Pomp.- Użyjemy instrumentów perkusyjnych afrykańskich, melodycznych tj. balafon, metalofon czy tank drum. Poza tym wykorzystamy przedmioty tj. butelki, misy i szklanki.

 

Na scenie wystąpią panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Skowarcza. W swoim dotychczasowym repertuarze mają tańce country, kabarety, śpiewy oraz słynnego już kankana. Czy zatańczą go i tym razem? To zagadka której rozwiązanie pozna tylko ten, kto przyjdzie na zabawę. Na pewno panie zaprezentują historię ewolucji gospodyni od lat 60-tych do współczesnych.

 

Odbędzie się to w formie kabaretu – zapewnia Krystyna Narożnik z KGW w Skowarczu. – W zabawny sposób pokażemy, jak ewoluowała rola pani domu począwszy od lat 60-tych, aż do dzisiejszej bizneswoman. Taka historia na wesoło w wydaniu gospodyń wiejskich. Będziemy też śpiewać, w repertuarze znalazła się m.in. piosenka Edith Piaf. Będą tańce i będzie zabawa. Zapraszamy!

 

Na gości IV Święta Ulicy Biskupiej czekać będzie zastawiony stół, a na nim chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym oraz wojskowa grochówka. Nie zabraknie też czegoś słodkiego na ząb dla łasuchów.

 

To wielka radość organizować święto ulicy, która jest tak interesująca, jak Biskupia – mówi Anna Butrym, prezeska Stowarzyszenia WAGA, organizatora dorocznego Święta Biskupiej. – To miejsce nie tylko pełne historii, ale i pełne wyzwań. Od lat działamy tu jako Stowarzyszenie prowadząc Dom Sąsiedzki, czyli miejsce spotkań mieszkańców, ale także świetlicę dla dzieci czy projekt aktywizujący bezrobotnych. Lubię to miejsce, jest dla mnie ważne. Jestem z nim związana nie tylko społecznie, ale i trochę uczuciowo. Trudno nie mieć sentymentu do ulicy przy której przez ostatnie lata działy się – i będą dziać – tak ważne dla naszego Stowarzyszenia i mieszkańców rzeczy. To już pasja, którą chciałabym też zarazić gości odwiedzających Święto Ulicy, spowodować, żeby wracali tu nie tyko raz w roku. Marzę, żeby przychodzi też do nas, do Stowarzyszenia, które jest otwarte przez cały rok dla wszystkich.

 

Premiera świętą ulicy Biskupiej odbyła się 9 września 2018 roku. To wtedy ulica Biskupia po raz pierwszy zamieniła się w przestrzeń dla malarzy, fotografików, ludzi zwiedzających zakamarki na Biskupiej Górce w trakcie spacerów historycznych i gier miejskich. Od tamtej pory Stowarzyszenie WAGA organizuje to święto co rok. Tym razem wydarzenie rozpocznie się 5 września o godzinie 13.

 

Szczegółowy plan imprezy

 

13:00 – 14:30 spacer po BG z lokalną przewodniczką – zbiórka ul. Biskupia 4

14:00 – 14:10 przywitanie: WAGA i SBG przed siedzibą Biskupia 4

14:00 – 14:30 otwarcie wystawy „Nasza dawna BG” oraz koncert Aleksandry i Pawła Zawadów w lokalu Biskupia 4

14:00 – 16:00 wzdłuż ulicy Biskupiej (plener malarski, wystawa prac konkursowych, stanowiska: malowanie obrazów, rysowanie karykatur, warsztat obróbki bursztynu)

14:30 – 15:15 koncert Zagan Acoustic – kamienne schody ul. Biskupia 17

15:30 – 16:00 koncert Remont Pomp – Biskupia 35

16:00 – 16:30 ogłoszenie wyników konkursu „Dostrzegalnia Talentów”, wręczenie nagród – podwórko za kamienicą Biskupia 4

16:30 – 17:00 pokaz tańca i historycznych strojów – podwórko za kamienicą Biskupia 4

17:00 – 18:00 występ Koła Gospodyń Wiejskich ze Skowarcza – podwórko za kamienicą Biskupia 4

16:00 – 18:00 biesiada, animacje dla dzieci – podwórko za kamienicą Biskupia 4

 

IV Święto Ulicy Biskupiej, niedziela 5 września, początek godzina 13:00 przy Biskupiej 4.

Internetowa strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/340651361101067/?active_tab=discussion

 

Wydarzenie dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

Współorganizator Biuro Rozwoju Gdańska.

 

Zapraszamy!

Grill nie dla każdego

Życie pod jednym dachem nie jest łatwe – o tym nierzadko przekonują się ci mieszkańcy naszych bloków, którzy mają za ścianą uciążliwego sąsiada. Mnożą się skargi na wyrzucanie śmieci przez okna, palenie papierosów na klatkach schodowych, a ostatnio – także na balkonowych amatorów grillowania.
O przypadkach naruszenia sąsiedzkiego miru na blokowych osiedlach można by napisać tomy. Na osiedlu krążą opowieści o przepełnionych śmietnikach, podpalaczach odpadków i uciążliwych lokatorach, którzy mają zwyczaj wyrzucania śmieci prosto z okien.
Uciążliwe sąsiedztwo
Regularnie na naszych łamach gości temat przepełnionych altanek oraz koszy na śmieci. Oprócz tego pojawiło się nowe zjawisko, o czym informowała nas Czytelniczka.
– Mam bardzo uciążliwych sąsiadów, którzy mieszkają nade mną – powiedziała Agnieszka J. z ul. Buraczanej. – Często słychać stamtąd odgłosy różnych imprez. Co gorsza, z okien lecą na dół nie tylko niedopałki, ale także butelki, czy opakowania po chipsach i innych przekąskach. Ostatnio widziałam, jak sąsiadka wyrzuciła wprost z okna cały foliowy worek na śmieci, wypełniony odpadkami. Czy naprawdę nie ma na takie osoby sposobu?
Postanowiliśmy szczegółowo przyjrzeć się sprawie. Okazuje się, że takie zachowanie łamie nie tylko normy społecznego współżycia, ale także narusza regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny”.
Przepisy bowiem precyzyjnie regulują, jakie zachowanie uważa się za naruszenie prawa.
Palacz wbrew woli
Niedopuszczalne jest wyrzucanie czegokolwiek przez okna i balkony. Śmieci i odpadki należy wynosić do pomieszczeń do tego przeznaczonych. W wypadku rozsypania bądź rozlania czegokolwiek osoba, która to zrobiła, powinna miejsce zabrudzone niezwłocznie posprzątać. Ponadto do zsypów nie wolno wyrzucać przedmiotów powodujących ich zapychanie. Odrębne przepisy dotyczą utylizacji zbędnych przedmiotów o dużych wymiarach – starych mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i RTV. Należy je składować wyłącznie w wydzielonych przez administrację miejscach i terminach wyznaczonych do ich wywozu.
Jednak to nie jest jedyny problem dotyczący naruszania reguł wzajemnego współżycia.
– Codziennie zostaję wbrew mojej woli biernym palaczem – stwierdził pan Paweł. – Syn sąsiadów i jego znajomi, zamiast palić papierosy we własnym mieszkaniu lub na balkonie, upodobali sobie przesiadywanie na klatce schodowej. Cały dym przenika przez nieszczelne drzwi i dostaje się do mnie. Potem czuć go w całym mieszkaniu.
Nie ma dymu bez ognia
Czytelnik zaznacza, że próbował już zwracać młodocianym palaczom uwagę, jednak bezskutecznie.
– Chciałbym zapytać, czy takie zachowanie nie jest sprzeczne z regulaminem i czy nie należą się za nie jakieś sankcje? – pyta pan Paweł. – Dodam, że ci młodzi nie tylko palą, ale pozostawiają po sobie nieporządek, w tym także niedopałki.
Postanowiliśmy przeanalizować przepisy. Okazuje się, że do lokatorskich obowiązków należy „dbanie o porządek i czystość na klatkach schodowych, w piwnicach, pomieszczeniach wspólnego użytku mieszkańców, garażach oraz na terenach przyległych do budynków”, a także „utrzymywanie w czystości drzwi wejściowych do lokalu od strony klatki schodowej”. Jeśli zaś chodzi o same papierosy, to w regulaminie tego słowa nie użyto. Jednak „zabronione jest używanie otwartego ognia w piwnicach, na strychach i w kabinach dźwigowych”.
W oparach… kiełbasek
Ponadto rozmaite wybryki stanowią wykroczenie przeciwko punktowi, który stanowi: „Jeżeli użytkownik lokalu lub osoby w nim zamieszkałe wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko zasadom współżycia społecznego, używania lokali i porządku domowego, swym zachowaniem wywołują uzasadnione zgorszenie u innych mieszkańców lub utrudniają im korzystanie z lokali, spółdzielni przysługuje w stosunku do tych osób zastosowanie sankcji przewidzianych prawem. Ponadto spółdzielnia ma prawo żądania odszkodowania za wyrządzone szkody.”
Po artykule odezwał się nasz Czytelnik z ul. Makuszyńskiego.
– Chciałbym podzielić się swoją opinią – mówi Paweł Majowski. – Otóż, podobnie jak w przypadku papierosów, niezbyt precyzyjnie są sformułowane przepisy dotyczące grillowania na balkonie. Przydałyby się dokładnie opisane reguły. Z nadejściem wiosny sąsiedzi mają zwyczaj rozpalania niewielkiego balkonowego grilla. Przeszkadza mi dym i woń przypiekanych kiełbasek oraz hałas towarzyszący tego typu imprezom.
Regulacje pilnie potrzebne
– Nieraz próbowałem zwrócić towarzystwu uwagę, że niekoniecznie ja muszę tolerować takie zachowanie – dodaje pan Paweł. – Jednak odpowiadali mi, ze przepisy tego wprost nie zabraniają. Gdyby istniał taki zapis, zwalczanie tego rodzaju zachowań byłoby łatwiejsze.

(dekor)

Samozwańczy budowlańcy

Wszyscy pamiętamy chyba serial dla dzieci „Sąsiedzi”, gdzie dwóch sympatycznych bohaterów wciąż dokonywało przeróbek w mieszkaniu i nigdy nic dobrego z tego nie wychodziło. Okazuje się, że domorośli majsterkowicze istnieją także na naszym osiedlu i nie tylko uprzykrzają życie innym lokatorom, ale także sprowadzają na nich prawdziwe niebezpieczeństwo.
Samowole budowlane, czyli niedozwolone przeróbki w naszych blokach, są niebezpieczne nie tylko dla domorosłych majsterkowiczów, ale i dla ich sąsiadów.
– Nie jest to może problem na olbrzymią skalę, tym niemniej jest to nasz chleb powszedni – przyznają pracownicy spółdzielni. – W naszych zasobach nie ma piecyków gazowych. Jest bowiem centralnie doprowadzona ciepła woda i ogrzewanie. Na tym polu nie ma zatem możliwości popisu, jeśli chodzi o wdrażanie na własną rękę rozwiązań zagrażających życiu czy zdrowiu innych lokatorów.
Nagminnie zdarza się za to wyburzanie ścian.
– Jednak świadomość wśród mieszkańców jest już na tyle duża, że nie burzą ścian nośnych – zaznaczapracownicy administracji. – A ewentualne wyburzanie ścian działowych odbywa się przeważnie po wystąpieniu o zgodę do spółdzielni oraz według opracowanego wcześniej projektu.
Jednak problem pojawia się gdzie indziej.
– Niektórzy lokatorzy, którzy wykupili swoje mieszkania, nieco opatrznie rozumieją prawo własności – Na naszym osiedlu dominuje budownictwo wielorodzinne. Więc owszem, są właścicielami, ale tylko części nieruchomości i nie jedynymi. Tymczasem samowolnie zajmują korytarze, zabudowując je na własną rękę, nierzadko z naruszeniem wszelkich zasad.
(drako)