Morena

Inwestycja z poślizgiem

Ukończono inwestycję, która pozwoli na zatrzymanie i odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zbiornik retencyjny zlokalizowany przy potoku Jaśkowym...