Regulamin Newsletter’a

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter’a udostępnianego
przez firmę Baltox z siedzibą w Gdańsku, ul. Hermesa 28/1

1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres
poczty elektronicznej, zawiera wydawane gazety dzielnicowe

2. Otrzymywanie newsletter’a jest bezpłatne, jest wysyłany raz w
tygodniu drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego

3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który
jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania

4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter’a
oraz na otrzymywanie informacji handlowych.

5. Firma Baltox ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów
regulaminu z przyczyn techniczno – organizacyjno – ekonomicznych.