Wielki Kack

MPZP dla dzielnicy

Pod koniec marca została przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack...