Pomoc prawna i obywatelska dla gdynian

Szukasz odpowiedzi na nurtujące cię pytania dotyczące obecnej sytuacji? Chcesz rozwiązać problem, z którym nie możesz sobie poradzić? Skonsultuj się z profesjonalnym doradcą. W Gdyni działa bezpłatna pomoc prawna oraz porady obywatelskie. Konsultacje odbywają się zdalnie.
Gdynia, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz izbami radców prawnych i adwokatów, oferuje nieodpłatne porady prawne i obywatelskie. Wszystko, aby pomóc gdynianom w rozwiązaniu nurtujących ich kwestii czy znalezieniu odpowiedzi na najważniejsze dla nich pytania.
Z uwagi na trwający w kraju stan epidemii, aby zapewnić bezpieczeństwo, porady udzielane są drogą telefoniczną i mailową. Udzielają ich Stowarzyszenie OVUM oraz Instytut Aktywizacji Regionów.
Z pomocy fachowców można skorzystać, od poniedziałku do piątku, dzwoniąc pod poniższe numery:
58 350-15-15 – w godz. 8.00-20.00 do Stowarzyszenia OVUM,
572-382-456 – między godz. 10.00 a 18.00 do Instytutu Aktywizacji Regionów, a także
572-382-444 – w godz. 10.00-18.00 do Instytutu Aktywizacji Regionów.
Pytania można przesyłać również mailowo na adres: biuro@ovum.org.pl lub bppkalendarz@gmail.com.
mat. prasowe

Nowy łącznik rowerowy na Dąbrowie

Mamy dobre wiadomości dla gdyńskich rowerzystów. Przy nowo powstałym parku kieszonkowym pomiędzy ulicą Tymiankową a Miętową zbudowano łącznik rowerowy. Połączył on bezpiecznie drogi serwisowe wzdłuż ulicy Miętowej, które chętnie wykorzystują okoliczni rowerzyści. To wspólna inicjatywa radnych dzielnicy Dąbrowa oraz gdyńskiego zespołu ds. komunikacji rowerowej.
– To modelowy przykład współpracy na linii miasto – rady dzielnic. Przy okazji inwestycji z Budżetu Obywatelskiego mogliśmy wprowadzić kolejne udogodnienia dla gdyńskich amatorów jednośladów. Łącznik rowerowy został świetnie wkomponowany w układ nowego parku kieszonkowego, dzięki czemu cała inwestycja będzie idealnym miejscem łączącym potrzeby gdyńskich piechurów, amatorów przyrody oraz rowerzystów – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Park kieszonkowy na Dąbrowie powstał na zaniedbanym trawniku przy ulicy Miętowej. Było to optymalne miejsce pod kompaktowych rozmiarów projekt mini parku, który powstał dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego.
– Ten rejon naszej dzielnicy stanowią spokojne uliczki, po których wielu mieszkańców porusza się rowerem. Stąd powstał pomysł, by w ramach budowy parku kieszonkowego i remontu chodnika wydzielić odpowiedni pas do poruszania się jednośladami – mówi Lechosław Dzierżak, Radny Miasta Gdyni i pomysłodawca rozwiązania – Dzięki połączeniu wszystkich serwisówek wzdłuż ul. Miętowej powstała niemal 800-metrowa nowa trasa rowerowa. Umożliwi ona rowerzystom bezpieczny i komfortowy przejazd po drogach lokalnych i spowolnionych, a nie jak wcześniej po ruchliwej ulicy zbiorczej – dodaje radny Dzierżak.
Łącznik został poszerzony do ponad 3 metrów. Specjalne słupki zabezpieczają go przed skracaniem przejazdu przez kierowców. Połączenie nowego ciągu pieszo-rowerowego z jezdniami zostało wykonane na płasko, bez zbędnych uskoków. To bezwzględnie przełoży się na komfort i poprawę bezpieczeństwa rowerzystów. Nowy odcinek zyskał też odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome.
– Do tej pory dwie oderwane od siebie drogi serwisowe dzielił 30-metrowy, zniszczony chodnik ze schodami. Zamiana go na łącznik rowerowy to typowe działanie typu quick-win, czyli zyskaliśmy duży i szybki efekt stosunkowo niskim kosztem. Likwidacja schodów i remont nawierzchni stworzyły alternatywny korytarz dla rowerzystów poruszających się ruchliwą ulicą Miętową – wyjaśnia Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta ds. komunikacji rowerowej.
Łączny koszt remontu, nowej organizacji ruchu, zabezpieczeń przed ruchem samochodów i montażu faktur dla osób niedowidzących to ok. 30 tys. złotych.
mat. prasowe

fot. ZDiZ

Zarezerwuj boisko jednym kliknięciem!

Koniec z szukaniem wolnych boisk po całej Gdyni. Od teraz każdy może zabukować je przez internet. Wydział Edukacji Miasta Gdynia stworzył specjalny system rezerwacji obiektów sportowych.
Specyfika sytuacji związanej z pandemią przy jednoczesnym znoszeniu obostrzeń sprawiły, że dla właściwego funkcjonowania, udostępniania boisk indywidualnym użytkownikom i klubom, stworzono specjalny system internetowej rezerwacji. To prosty w obsłudze mechanizm, dzięki któremu każdy będzie miał szansę korzystania z obiektów.
Ze względu na obostrzenia w dostępie do boisk dla indywidualnych użytkowników i wymogi dla podmiotów, które je udostępniają, to jedyna forma umożliwiająca dostęp do obiektów w zgodzie z przepisami.
Jak to działa?
Kliknij w http://edukacja.gdynia.pl/rezerwacje/. Wybierz rodzaj boiska, sprawdź dostępność w kalendarzu i zaznacz interesujący Ciebie termin oraz godziny. Zaakceptuj regulamin, przepisy o ochronie danych osobowych i wyślij zgłoszenie. Czekaj na przetworzenie Twojego zgłoszenia przez administratorów. Weryfikacji dokonuje Wydział Edukacji. Otrzymasz dwie wiadomości mailowe: jedną z potwierdzeniem dokonania rezerwacji, drugą zaś z akceptacją bądź odrzuceniem dokonanej rezerwacji. To wszystko! Teraz będzie Ci potrzebna tylko kondycja fizyczna i piłka.
mat. prasowe

fot. gdynia.pl

Ponad 200 projektów zmieniających Gdynię

Rady Dzielnic zaproponowały ponad 200 projektów zmieniających Gdynię. Jednostki pomocnicze są bardzo istotne w procesie tworzenia tkanki miejskiej, zarówno przez realizowanie wydarzeń integrujących mieszkańców, jak i poprawiających otoczenie poprzez realizację projektów inwestycyjno-remontowych. Jest to możliwe, dzięki decyzji Prezydenta Gdyni o utworzeniu specjalnego funduszu.
– W założeniu idei samorządowej jest głębokie przekonanie, że pieniądze należy wydawać jak najbliżej mieszkańców i we współpracy z nimi. Stąd popularność Budżetu Obywatelskiego, ale również ciągłe wzmacnianie potencjału finansowego Rad Dzielnic. To z punktu widzenia efektywności i ekonomiki, ale przede wszystkim celowości działań, bardzo ważna droga w zmianie miasta. Na poziomie samorządu, nie możemy się obawiać delegowania dalej tych kompetencji, dlatego dajemy szansę radnym dzielnicowym – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
Dwadzieścia jeden Rad Dzielnic obecnej kadencji działa od roku. W tym czasie zostały wdrożone nowe procedury wskazywania zadań inwestycyjnych, które mogą zostać wykonane z ich budżetu. W celu uzyskiwania jak najlepszych wskaźników finansowych, proces wyceny inwestycji i remontów, został uzależniony od przesłania zgłoszeń ze wszystkich dzielnic. Działania te miały na celu ewentualne grupowanie zadań w postępowaniach przetargowych. Dzięki temu możliwe jest uzyskiwanie niższych cen. Rady Dzielnic łącznie zgłosiły ponad 200 projektów.
– Widząc olbrzymi potencjał, jaki kryje się za projektami zgłaszanymi przez radnych, chcieliśmy spojrzeć na wszystkie zgłoszenia z perspektywy całego miasta. Pozwala to na grupowanie, szukanie wspólnych realizacji, tak aby proces był efektywny czasowo i finansowo. Gdynia to jeden organizm – zależy nam, aby wszystkie prowadzone działania były ze sobą spójne i uzupełniały się wzajemnie – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Łączna kwota wszystkich zaproponowanych projektów, znacznie przekracza ustalony w ubiegłym roku budżet inwestycyjno-remontowy Rad Dzielnic – 50 mln złotych, rozłożonych na pięcioletnią kadencję. Dodatkowo, ostatnie miesiące i nieoczekiwane wyzwania związane z pandemią COVID-19 negatywnie wpływają na budżet miasta i jego dochody, co może skutkować zmniejszeniem kwoty, która ostatecznie zostanie przeznaczona na realizację wyselekcjonowanych projektów.
– Wiedzieliśmy, że z każdą kolejną kadencją będziemy otrzymywali coraz bardziej rozbudowane projekty. To pokazuje, jak dojrzewają gdyńskie jednostki pomocnicze, nie boją się podejmować tematów trudnych i bardzo złożonych inwestycyjnie. Przed nami bardzo duże wyzwanie, ale i zobowiązanie, aby finalne zadania były zgodne z oczekiwaniami autorów, a co najważniejsze odpowiadały na realne potrzeby mieszkańców. Gdyńskie Rady Dzielnic mają jedną z najdłuższych historii wśród wszystkich polskich miast – mogą być wzorem w skali kraju – dodaje Jakub Ubych, radny miasta Gdyni.
Projekty, które zostały wycenione i wstępnie zakwalifikowane do wykonania, przez powołaną do tego grupę złożoną ze specjalistów pod przewodnictwem wiceprezydenta Marka Łucyka, zostaną teraz ocenione przez radnych. To właśnie oni na sesjach Rad Dzielnic ustalą priorytety wskazanych inwestycji. Następnie poprzez podjętą uchwałę, przedstawią swoje wybory i poddadzą je konsultacjom społecznym. Wypełnienie tych punktów pozwoli na podjęcie ostatecznych uchwał kierujących zadania inwestycyjno-remontowe do realizacji.
Rady Dzielnic otrzymały wskazane fundusze na podstawie wyliczeń liczby zameldowanych mieszkańców oraz powierzchni dzielnicy, bez terenów leśnych i portu. Dzielnicowi gospodarze najlepiej widzą potrzeby lokalnych społeczności. Pomysły na inwestycje, modernizacje i zmiany w małych ojczyznach gdynian, z pewnością przyniosą oczekiwane rozwiązania i podniosą bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej można zapoznać się z wstępnymi listami zadań inwestycyjno-remontowych poszczególnych Rad Dzielnic.
mat. prasowe

Nowe plany dla Chełmu, Aniołków, Stogów, Łostowic, Biskupiej Górki i Klukowa

Podczas XXII sesji Rada Miasta Gdańska podjęła osiem uchwał w sprawie planów miejscowych przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Dwie dotyczyły uchwalenia nowych planów, a sześć – rozpoczęcia prac planistycznych.
Dwa nowo uchwalone plany obejmujące tereny w Aniołkach oraz Chełmie, pozwalają m.in. na zabudowę wielorodzinną mieszkaniową z usługami oraz dopuszczają nadbudowę części istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację. Decyzją radnych przystąpiono do sporządzania planów obejmujących tereny w Stogach, Łostowicach, Biskupiej Górce oraz Klukowie.
Na Chełmie – rejon ul. Cieszyńskiego i Cebertowicza
Uchwalony plan Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza dopuszcza nadbudowę części istniejących budynków wielorodzinnych m.in. Spółdzielni Mieszkaniowej CHEŁM o jedną kondygnację, intensyfikację zabudowy mieszkaniowo-usługowej w południowo-wschodniej części obszaru planu oraz rozszerzenie zakresu usług na terenie położonym w rejonie ulic Milskiego i Witosa. Powyższe ustalenia realizują politykę miasta w zakresie uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach o dogodnym dostępie do infrastruktury technicznej i bazy usług dospołecznych w ramach rozwoju miasta do wewnątrz.

Obszar planu zajmuje m.in. zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna. W rejonie ulic Cieszyńskiego i Kopeckiego mieści się ośrodek usługowy (w tym Pasaż Chełmski), a w północno-zachodniej części obszaru planu Centrum Obsługi Samochodów oraz stacja paliw. Pawilony usługowe i parkingi są zlokalizowane wzdłuż północnego odcinka ulicy Cieszyńskiego. W granicach planu mieści się również park Jar Wilanowski ze zbiornikiem Madalińskiego. Grunty inwestycyjne znajdują się w południowo-wschodniej części, a także w sąsiedztwie parku przy ulicy Madalińskiego oraz pomiędzy ulicami Witosa, Wilanowską i al. Vaclava Havla.

W planie tereny inwestycyjne, położone m.in. w części południowo-wschodniej, przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, w tym wielorodzinną. W zachodniej części obszaru dopuszczono możliwość nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację, co umożliwi Spółdzielni realizację wind zewnętrznych, sfinansowanych ze sprzedaży powstałych w ten sposób mieszkań. Tereny położone w północno-zachodniej części obszaru planu oraz między ulicami Cieszyńskiego i Witosa przeznaczono pod usługi. W środkowej części obszaru ustalono wymóg lokalizacji ośrodka usługowego z przestrzenią publiczną na terenie Pasażu Chełmskiego (w formie np. placu) oraz przedszkola w rejonie ulicy Szpora. W celu zachowania ciągłości Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), pomiędzy Jarem Wilanowskim a Jarem Sikorskiego, wyznaczony został teren miejskiej zieleni urządzonej oraz ciąg łączący OSTAB w postaci szpaleru drzew. Plan wprowadza ochronę większości osiedlowych zieleńców i skwerów. Zielenią do utrzymania lub wprowadzenia objęte są drzewa oraz zieleń na skarpach graniczących z Jarem Wilanowskim. Ponadto dla nowej zabudowy wielorodzinnej powyżej czterech mieszkań zastosowano wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej. Ze względu na ochronę przeciwpowodziową wprowadzono obowiązek redukcji odpływów jednostkowych z terenów przewidzianych pod zabudowę. Zalecono także zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych z wykorzystaniem różnych rozwiązań ułatwiających infiltrację, retencjonowanie czy rozsączanie. Wyznaczono ciąg pieszy o charakterze krajobrazowym, biegnący m.in. wzdłuż północnej skarpy Jaru Wilanowskiego. Pozostałe ciągi piesze mają zapewnić dostępność do parku z okolicznych osiedli. Jako minimalne wyposażenie ulic w większości wskazano chodniki, a na części także trasę rowerową.

Plan po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w sierpniu 2019 roku. W wyniku złożonych uwag wprowadzono zmiany dotyczące m.in. zagospodarowania uzupełniającego funkcję rekreacyjną parku Jar Wilanowski jak szatnie, toalety, dom kultury poprzez obniżenie maksymalnej wysokości zabudowy oraz maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych ww. budynków. Zrezygnowano z konieczności lokalizacji parkingu dopuszczonego na obrzeżach parku w rejonie ulicy Madalińskiego poprzez ustalenie minimalnej liczby miejsc parkingowych od 0 do maksymalnie 40, co oznacza, że ich powstanie jest możliwe, lecz nie jest wymagane. Kolejne wyłożenie projektu planu miało miejsce w styczniu 2020 roku.
Na Biskupiej Górce – w części zachodniej
Podczas sesji przystąpiono do sporządzenia planu Biskupia Górka – część zachodnia, w granicach którego znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny sportu i rekreacji. Celem sporządzenia planu jest przeprowadzenie rehabilitacji terenu dawnych kolonii mieszkaniowych. Poprawa stanu zabudowy i środowiska polepszy warunki życia mieszkańców w historycznej dzielnicy. Działania naprawcze dla tego obszaru wskazane zostały w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W planie ustalone zostaną jednolite warunki zabudowy dla całego kompleksu działek oraz korekta układu drogowego z dostosowaniem go do obowiązujących przepisów. Ponadto wprowadzone zostaną zapisy umożliwiające poprawę zagospodarowania funkcjonujących tu terenów sportowych.

mat. prasowe

PSZOK na Szadółkach ponownie otwarty

Gdzie każdy mieszkaniec Gdańska może oddać nieodpłatnie, i bez limitu, odpady nietypowe, takie jak: odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia i odzież? Od poniedziałku, 4 maja, znowu dostępny jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie Zakładu Utylizacyjnego przy ul. Jabłoniowej 55 na Szadółkach.
Ponowne otwarcie PSZOK stało się możliwe dzięki częściowemu zniesieniu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.
PSZOK został zamknięty 17 marca br. – ze względu na zalecenia dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Chodziło też o zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i zachowanie ciągłości pracy Zakładu.
– Decyzję o ponownym otwarciu PSZOK-u podjęliśmy w trosce o wygodę i komfort mieszkańców miasta, którzy mogą mieć problemy z zagospodarowaniem niektórych problematycznych odpadów komunalnych. Decyzja ta została podjęta w następstwie zniesienia niektórych zakazów wprowadzonych wcześniej w związku z panującą pandemią i po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich okoliczności – podkreśla Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.
Odpady można dostarczyć własnym transportem, a osoba przywożąca je ma obowiązek udokumentowania zamieszkania na terenie Gminy Miasta Gdańsk – powinna okazać dokument tożsamości, oświadczenie właściciela nieruchomości lub zaświadczenie np. Zarządu Ogródków Działkowych o dzierżawie/użytkowaniu działki.
PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Jabłoniowej 55, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 18.00, oraz w soboty w godzinach 6.00-14.00.
Gdzie oddać odzież i tekstylia?
Bardzo często po sprzątnięciu piwnic, mieszkań czy przy przeprowadzkach, zostajemy z wypełnionymi po brzegi workami z nieużywaną odzieżą, kołdrami, pościelą czy starymi kocami. Okazuje się, że nawet po drobiazgowej selekcji na to, co dobre i co można jeszcze wykorzystać, a co już nie nadaje się do użytku, nagromadzonych tekstyliów jest tak dużo, że zastanawiamy się, gdzie to odpowiedzialnie wyrzucić.
Od 4 maja PSZOK znajdujący się na terenie Zakładu Utylizacyjnego przyjmie od mieszkańców Gdańska, bezpłatnie, również odzież i tekstylia. Przygotowano do tego specjalny kontener. Co ważne, usługa ta dotyczy takich ilości odzieży, które wskazują na to, że zostały wytworzone w gospodarstwach domowych, a nie pochodzą z działalności gospodarczej.

mat. prasowe

fot. ZUT

Trzy firmy zainteresowane MEVO 2.0

Trzy firmy złożyły wnioski uczestnictwa w dialogu konkurencyjnym dotyczącym systemu roweru metropolitalnego MEVO. Są to konsorcjum BikeU i Freebike, firma Marfina oraz Nextbike Polska.
Jak informuje Alicja Mongrid, rzecznik Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), który prowadzi projekt MEVO komisja przetargowa oceni teraz, czy złożone wnioski spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oto firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu:

1. Konsorcjum BikeU (Polska) i Freebike (Czechy)
2. Marfina (Hiszpania) wraz z firmą Geovelo (Polska) jako podwykonawcą
3. Nextbike Polska

Oceny wniosków dokona komisja przetargowa złożona z przedstawicieli Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, oficerów rowerowych Gdyni, Gdańska, Sopotu i Tczewa, specjalistów ds. zamówień publicznych i prawników. Oceniane będzie m.in. doświadczenie w zarządzaniu systemami współdzielonymi oraz średni przychód netto z ostatnich 3 lat (nie mniejszy niż 3 mln zł).
Do dalszych rozmów zostaną zakwalifikowane firmy, które spełniają formalne warunki udziału w postępowaniu. Po ocenie wniosków wybrane firmy zostaną zaproszone do rozmów, które rozpoczną się za kilkanaście dni i potrwają przynajmniej do połowy lipca.
W trakcie rozmów komisja przetargowa razem z wykonawcami opracuje rozwiązania najlepiej odpowiadające potrzebom oraz wymaganiom użytkowników i samorządów. Dokładne opisanie przedmiotu zamówienia nastąpi dopiero po ukończeniu dialogu z wykonawcami. Ostatnim etapem dialogu konkurencyjnego jest składanie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich
– czytamy w komunikacie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
Jednocześnie trwa opracowywanie badań i analiz dot. funkcjonowania nowego MEVO. Eksperci z kraju i zagranicy przygotowujący opracowania będą współpracować z OMGGS do momentu wyłonienia nowego operatora MEVO. Przeprowadzona zostanie analiza modeli funkcjonowania nowego MEVO, która będzie zawierała m.in. zalecany rodzaj rowerów, sposób i technologię ładowania wraz z rozmieszczeniem stacji, kryteria oceny jakości funkcjonowania systemu, koszty wdrożenia różnych modeli Mevo oraz szacowane przychody. Wśród mieszkańców OMGGS prowadzone są też badania ankietowe dot. m.in. preferowanej ceny abonamentu i popytu.
Nowy system ma składać się z minimum 4 tys. rowerów z czego min. 25% mają stanowić rowery elektryczne, które są już w posiadaniu OMGGS. Większy nacisk ma być położony na relokację rowerów i rozproszenie punktów serwisowych oraz punktów ładowania baterii.

System roweru metropolitalnego Mevo obejmuje 14 gmin OMGGS (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Władysławowo), a kolejne już zgłaszają chęć dołączenia do projektu (Wejherowo, Kosakowo, Kolbudy i Gmina Wiejska Pruszcz Gdański). Od 26 marca do 28 października 2019 r. – ponad 160 tys. zarejestrowanych użytkowników, wypożyczyło 1224 w pełni elektryczne rowery ponad 2 miliony razy. MEVO było najbardziej popularnym systemem roweru publicznego w kraju. Przez ostatnie miesiące – po wypowiedzeniu umowy nierzetelnemu operatorowi – zespół ds. MEVO, składający się z oficerów rowerowych oraz specjalistów od zamówień publicznych, rozmawiał z potencjalnymi operatorami o przyszłości systemu w trakcie dialogu technicznego. Zebrane informacje i analizy są podstawą do założeń działania MEVO w kolejnych latach. Ważnym elementem tego procesu są opinie mieszkańców metropolii i użytkowników roweru MEVO.
mat. prasowe

fot. gdansk.pl

Gdański Informator Pomocowy

Gdański Informator Pomocowy to miejsce, w którym znajdziemy przedsięwzięcia wielu podmiotów na czas pandemii, m.in. Miasta Gdańska, Fundacji Gdańskiej, administracji państwowej, organizacji pozarządowych, firm czy aktywistów miejskich. Niezbędne informacje otrzymają tutaj zarówno ci, którzy wsparcia potrzebują, jak i ci, którzy sami chcą nieść pomoc.
Łatwy dostęp, przejrzysta i zwięzła forma, mnogość i różnorodność – tak pokrótce prezentuje się nowo uruchomiony online Gdański Informator Pomocowy: www.gdansk.pl/gip.
– W jednym miejscu łączymy ludzi i inicjatywy pomocowe na czas pandemii – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Wskazujemy realne możliwości rozwiązania problemów i obszary, gdzie potrzebne jest wsparcie. Zależy nam na tym, aby każda gdańszczanka i gdańszczanin pod jednym adresem mógł znaleźć informacje, do których dotąd można było dotrzeć tylko po wielogodzinnych poszukiwaniach w sieci. Wszyscy pamiętajmy o seniorach i osobach wykluczonych cyfrowo, którzy do informacji publikowanej w Internecie sami nie dotrą. Dzielmy się wiadomościami, to też realna forma wsparcia.
Gdański Informator Pomocowy gromadzi wiedzę o projektach pomocowych i odsyła do źródeł. Adresowany jest do dwóch grup odbiorców, które zdefiniowano, jako: „Potrzebuję pomocy” i „chcę pomóc”. Po wyborze ścieżki odbiorca wybiera kategorię adresowaną do jego potrzeb, jak Rodziny; Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnością; Przedsiębiorcy. Krótkie opisy inicjatyw zawierają pakiet najbardziej potrzebnych informacji: kto niesie pomoc, jaki ona ma charakter i jak nawiązać kontakt z organizatorem akcji.
Serwis jest na bieżąco aktualizowany na podstawie stałego monitoringu mediów tradycyjnych i społecznościowych. Znajdziemy w nim m.in. informacje o przedsięwzięciach pomocowych Miasta Gdańska, Fundacji Gdańskiej, administracji państwowej, organizacji pozarządowych, firm i aktywistów miejskich.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe

Kalkulator ryzyka zgonu na COVID-19 dostępny w sieci. Stworzyli go naukowcy z Gdyni

Wiek, płeć i obecność (lub nie) czterech współistniejących chorób przewlekłych trzeba podać do analizy w kalkulatorze określającym ryzyko zgonu w przypadku zakażenia koronawirusem. Kalkulator opracowali naukowcy z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia we współpracy z lekarzami i epidemiologami.
Projekt „Kalkulator ryzyka zgonu z powodu COVID-19” został stworzony przez zespół Vika, który od 2019 roku pracuje nad aplikacją zdrowotną, a należą do niego m.in. lekarze, dietetyk, psycholog, programiści, analitycy danych i epidemiolodzy powstał w 2019 roku w Gdyni. Stworzyło go trzech specjalistów: Łukasz Osowski współtwórca syntezatora mowy IVONA, Tomasz Noiński współtwórca asystenta głosowego Alexa Amazon oraz dr n.med. Piotr Wiśniewski, pracownik naukowy GUMed.
Jak powiedział mediom dr hab. n. med. Piotr Bandosz, główny twórca kalkulatora, ryzyko zgonu z powodu COVID zależy od stylu życia i chorób z nim związanych, m.in. otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz ich powikłań. Najnowsze dane wskazują, że zgony wśród osób bez żadnych chorób przewlekłych odpowiadają za mniej niż 1 procent przypadków śmiertelnych COVID-19.
Żeby oszacować ryzyko zgonu z powodu koronawirusa, trzeba podać dane – swój wiek, płeć i obecność (lub nie) czterech kluczowych chorób współistniejących: nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, nowotworów, choroby sercowo-naczyniowej. Kalkulator analizuje te dane i na tej podstawie wylicza ryzyko zgonu w przypadku zakażenia covid-19.
Kalkulator został udostępniony w sieci, swoje ryzyko obliczyło w ciągu kilku dni 200 tysięcy osób – oprócz Polaków byli to internauci m.in. z Wielkiej Brytanii, USA, Argentyny, Rosji.
Model, na bazie którego działa kalkulator, powstał w oparciu o najnowsze badania naukowe dotyczące SARS-Cov-2. Naukowcy podkreślają jednak, że „to wstępna wersja modelu i będzie on stale aktualizowany”.
Z kalkulatora można skorzystać pod adresem vika.life/calculator.

mat. prasowe

fot. vika.life/calculator.

Wypełnij ankietę, pomóż stworzyć nowe zasady działania systemu. Mevo – Rower Metropolitalny

Jak będzie działać Mevo w kolejnych latach? Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej systemu rowerów metropolitalnych Mevo. Zebrane informacje będą podstawą do opracowania nowych zasad działania systemu.
Ankieta jest anonimowa, czas jej wypełnienia nie przekracza 20 minut, a pytania dotyczą m.in: częstotliwości korzystania z roweru metropolitarnego, jakie stawki miesięcznego abonamentu są atrakcyjne, co jest ważniejsze dla użytkowanika – niższa stawka abonamentu czy jakość roweru.
System rowerów IV generacji MEVO na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot ruszył 26 marca 2019 roku i od razu zdobył dużą popularności wśród mieszkańców Przeciętny użytkownik spędzał na rowerze MEVO 24 minuty i 12 sekund. Z danych operatora firmy Nextbike Polska wynikało, że z MEVO najchętniej korzystają osoby w wieku 19-40 lat, jednak chętnie korzystali z niego też seniorzy. Dane z sierpnia 2019 roku mówiły o pięciu milionach kilometrów przejechanych łącznie przez rowerzystów miejskich MEVO.
Przypomnijmy, że system roweru publicznego Mevo załamał się jesienią 2019 roku, kiedy Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zerwał umowę z należącym do Nextbike’a operatorem – spółką NB Tricity.
Powodem było m.in. niedotrzymywanie kolejnych terminów dostaw rowerów, ich usterki i kiepska dostępność. Od tego czasu trwały intensywne starania nad reaktywacją systemu. Na przełomie 2019/2020 roku w tej sprawie odbyły się spotkania w ramach konsultacji społecznych, aby nie popełniać błędów z pierwszego przetargu. Do tzw. dialogu technicznego czyli konsultacji z zainteresowanymi wykonawcami zaproszono 12 firm. Wiosną w ramach dialogu konkurencyjnego (formuła zamówień publicznych) miały zostać wybrane spośród nich – trzy do pięciu, i to te firmy miały tworzyć nowy system. Starania przerwała epidemia koronawirusa.
Jednak w kwietniu 2020 roku czternaście samorządów Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zdecydowało o ogłoszeniu dialogu konkurencyjnego dotyczącego Mevo. W czasie epidemii koronawirusa, ma to być optymalną formułą, która pozwoli w ciągu kolejnych miesięcy określić formułę realizacji projektu i jego koszt dla samorządów.
Epidemia spowoduje, że budżety gmin OMGGS będą znacząco niższe niż obecnie. Mimo tego przyłączeniem do projektu zainteresowane są również Wejherowo, Kosakowo, Kolbudy i Gmina Wiejska Pruszcz Gdański, a czternaście samorządów metropolii podjęło decyzję o kontynuacji prac nad projektem.
Osoby, które chciałaby zadać pytania dotyczące ankiety, mogą zrobić to pisząc na adres: admin@e-badania.edu.pl.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe