Bezpłatna pomoc prawna dla gdańszczan

Aż w 19 punktach w Gdańsku będzie można od 2018 roku uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Z pomocy tej mogą skorzystać osoby, które m.in nie ukończyły 26 albo mają powyżej 65 lat, weterani, posiadacze Karty Dużej Rodziny, poniosły straty lub są zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy.
Bezpłatna pomoc prawna udzielana w kilkunastu miejscach w Gdańsku ruszyła od stycznia 2016 roku. Punkty z bezpłatną pomocą prawną to projekt, który Gdańsk realizuje w ramach zadania zleconego przez administrację rządową. Na 25 tysięcy mieszkańców ma przypadać jeden taki punkt, w całym kraju działa ich ponad 1,5 tysiąca.
Pomoc dla tych, których nie stać na prawnika
Darmowe porady prawne to pomoc kierowana do osób, których nie stać z różnych względów na zapłacenie prawnikowi. Ustawodawca określił konkretnie, kto może z porad korzystać. To m.in osoby:
•w kryzysie życiowym
•klienci pomocy społecznej
•do 26 roku życia
•powyżej 65 lat
•kombatanci
•weterani
•posiadające Kartę Dużej Rodziny
•kobiety w ciąży
Prawników, którzy udzielają bezpłatnej pomocy mieszkańcom, wytypowała Okręgowa Izba Radców Prawnych i Okręgowa Izba Adwokacka, płaci im miasto ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeden punkt to koszt ponad 5 tys. zł brutto.
– Bezpłatne porady prawne od początku cieszą się ogromnym zainteresowaniem – mówi Sylwia Ressel rzecznik gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. – Z pomocy prawnej skorzystało już tysiące mieszkańców, nie tylko Gdańska, bo przyjmowani są wszyscy uprawnieni, nie ma rejonizacji, wystarczy udokumentować, że taka pomoc prawna nam przysługuje.
Od 2018 roku o jeden punkt więcej
Od 2018 roku taką pomoc otrzymać można w 19 punktach w mieście: w dziewięciu punktach prowadzonych przez gdański MOPR i dziesięciu prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Na jaką pomoc można liczyć? Porady prawne, świadczone m.in. przez radców prawnych i adwokatów mogą dotyczyć m.in. obowiązujących przepisów, przysługujących prawach i obowiązkach w zakresie spraw rodzinnych, świadczeń dla seniorów, osób niepełnosprawnych czy prawa pracy, bezpieczeństwa itd.
Mieszkańcy, którzy chcą korzystać z bezpłatnych porad, podczas wizyty powinni wylegitymować się odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem czy legitymacją potwierdzającą uprawnienie. I tak np. kobiety w ciąży – zaświadczeniem lekarskim, posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważnym drukiem. Kwestię korzystania z nieodpłatnych porad prawnych reguluje ustawa z 5 sierpnia 2015 roku.
Jak mówi Sylwia Ressel sprawy, w których pomocy szukają gdańszczanie to przede wszystkim problemy różnego rodzaju zadłużeń, waśni rodzinnych, problemy mieszkaniowe, pomocy społecznej i świadczeń.
Największą grupę osób korzystających z darmowych porad prawnych stanowią osoby po 65 roku życia, kolejną dużą grupą są osoby korzystające z pomocy społecznej i z Kartą Dużej Rodziny. Nieraz wystarczy jedna konsultacja, innym razem sprawa wymaga kilkukrotnych spotkań.
– To dobra, kompleksowa usługa, po którą warto sięgać, jeśli tylko spełnia się ustawowe kryteria – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Staramy się, aby dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego był dla mieszkańców łatwy i jak najszerszy.
Punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Nowe lokalizacje, godziny przyjęć:
Bezpłatne porady udzielane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 5 (dziewięć punktów). Pomoc w punktach MOPR można uzyskać w dni powszednie, w godz. 8. 30 – 17 (gabinety otwarte rotacyjnie), tel. 58 342 31 88.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone w Gdańsku przez organizacje pozarządowe:
1. Regionalne Centrum Informacji, ul. Grunwaldzka 5
pon. godz. 10 – 14, wt. 15.30 – 19.30, śr. 8.30 – 12.30, czw. i pt. 10 – 14
2. Instytut Metropolitalny, ul. Opata Rybińskiego 10
pon. godz. 9 – 13, wt. 14 – 18, śr. 8 – 12, czw. i pt. 10 -14
3. Stowarzyszenie Akcja Społeczna, ul. Hoża 4
pon. i wt. godz. 15 – 19, śr. 11.30 – 15.30, czw. i pt. 15 – 19
4. Regionalne Centrum Informacji, ul. Gościnna 10
pon. godz. 16 – 20, wt. 8.30 – 12.30, śr. 13 – 17, czw. i pt. 15 – 19
5. Teneo, ul. Jagiellońska 11
pon. i wt. godz. 16 – 20, śr. 13 – 17, czw. i pt. 8-12
6. Dogma, ul. Północna 5
pon. 15 – 19, wt. 9 – 13, śr., czw. i pt. 15 – 19
7. FOSA, ul. Kisielewskiego 12
pon. i wt. godz. 13.45 – 17.45, śr. 8.30 – 12.30, czw. 9.15 – 13.15, pt. 13.45 – 17.45
8. Teneo, ul. Jaśkowa Dolina 105
pon. i wt. godz. 16 – 20, śr. i czw. 8 – 12, pt. 8 – 13
9. Stowarzyszenie Jasień, ul. Zakopiańska 40
dni powszednie godz. 8.30 -12.30
10. FOSA, ul. Reduta Wyskok 2
pon. i wt. godz. 9 – 13, śr. 13.15 – 17.15, czw. 14 – 18, pt. 9 – 13.

www.gdansk.pl

Najlepsi sportowcy wśród uczniów

W środę, 17 stycznia, w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku odbyła się gala, podczas której poznaliśmy Ranking Najlepszych Sportowców w 2017 roku. W uroczystości udział wzięli m. in. przedstawiciele władz miasta, Pomorskiego Kuratorium Oświaty, gdańscy radni, olimpijczycy-absolwenci szkoły, przedstawiciele związków sportowych i klubów.
W trakcie gali wręczono nagrody i wyróżnienia dla najlepszych sportowców uprawiających gimnastykę sportową, judo, lekkoatletykę, pływanie, piłkę nożną oraz ręczną oraz tzw. sporty różne, czyli karate, tenis stołowy, łyżwiarstwo figurowe, szermierkę. W tegorocznej, 24. już edycji rankingu, nominowanych zostało 72 uczniów.
– Podstawowym celem imprezy jest dostrzeganie i docenianie ciężkiej oraz systematycznej pracy najlepszych sportowców, zachęcanie kolejnych adeptów szkoły sportowej do realizowania swoich pasji życiowych, popularyzacja sportu jako dziedziny mającej ogromny wpływ na wszechstronny rozwój młodych ludzi – tłumaczy Leszek Walczak, wicedyrektor ds. sportowych w ZSSiO.
Nagrody wręczał m.in. Adam Korol, mistrz olimpijski, czterokrotny mistrz świata, mistrz Europy w wioślarstwie
mat.prasowe

Nowa trasa już niedługo

Ponad 78 km szlaków turystycznych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym na terenach Gdańska, Gdyni i Sopotu przejdzie kompleksową modernizację. Prace wartości 12,7 mln zł rozpoczną się jeszcze w tym roku. Projekt, którego liderem jest Gdańsk, to jedno z sześciu turystyczno – przyrodniczych przedsięwzięć w województwie pomorskim z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa. Nowe oblicze zyska trasa przebiegająca wzdłuż Żabianki będąca łącznikiem pomiędzy Oliwą i Jelitkowem.
Inwestycja na terenie TPK polegać będzie na modernizacji nawierzchni istniejących już tras, znajdujących się głównie na obszarach leśnych. Część z nich zostanie utwardzona poprzez zastosowanie nawierzchni szutrowej lub bitumicznej. W miejscach, gdzie tego rodzaju nawierzchnie już są, ale ich stan jest kiepski, przeprowadzony będzie remont. Wzmocniona zostanie także podbudowa części dróg leśnych w przebiegu szlaku (poruszają się po nich ciężkie pojazdy związane z gospodarką leśną).
Na trasie przeznaczonej zarówno dla turystów pieszych i rowerowych powstaną miejsca wypoczynkowe, staną tablice informacyjne i pojemniki na śmieci. Poszczególne szlaki zostaną oznakowane, wraz z podaniem ich długości. Trasy główne i pomocnicze wytyczone będą w przebiegu istniejących dróg leśnych i miejskich.
Wszystkie wymienione prace prowadzone będą na łącznej długości 78 km, w tym na odcinku 43 km będą dotyczyły modernizacji dróg. Powstaną również 4 km nowych ścieżek.
Co ważne, szlaki będą wytyczone w taki sposób, by nie niszczyć bogactwa fauny i flory Parku, w tym siedlisk płazów.
Blisko 40 km modernizowanego szlaku przebiega przez teren należący do Gdańska, niespełna 30 położone jest w Gdyni, 9 zaś w Sopocie. Koszty realizacji inwestycji będą ponoszone przez każdego partnera projektu samodzielnie, w odniesieniu do części projektu przebiegającej przez obszary administracyjne jego gminy. Realizacja prac zakończyć ma się w lutym 2021 r. Wartość projektu dla części gdańskiej wynosi ok. 7,43 mln zł.
– Trójmiejski Park Krajobrazowy to nasz wspólny skarb, miejsce rekreacji i uprawiania sportu dla wielu mieszkańców. Chociaż rządzi w nim natura, potrzebne są drobne interwencje, które mają na celu poprawę infrastruktury, tak żeby z jednej strony stał się bardziej przyjazny dla odwiedzających, a z drugiej by skłonić ludzi do korzystania z wytyczonych szlaków – mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska. – Bardzo ważne jest to, że projekt realizowany jest w partnerstwie wszystkich gmin, na których terenie zlokalizowany jest park. Największa jego część znajduje się w obszarze administracyjnym Gdańska i my jako stolica województwa bierzemy na siebie honor i obowiązki związane z pełnieniem funkcji lidera projektu.
Po stronie Gdańska leżeć będzie rozpisywanie przetargów, koordynacja prac i rozliczenie projektu.
mat.prasowe

Wykonawca został wybrany

Wiadomo już, kto wybuduje nową ulicę i trasę tramwajową, nazwaną roboczo Nową Bulońską Północną. Będzie to konsorcjum, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska rozstrzygnęła właśnie przetarg na tę inwestycję. Prace powinny rozpocząć się wiosną br.
Konsorcjum, do którego weszły dwie spółki NDI oraz ich partnerzy: Construcciones Promociones Balzola S.A. z Hiszpanii oraz Balzola Polska Sp. z o.o, zaoferowało dokładnie 191.715.780,89 złotych za realizację tej inwestycji. Miasto zabezpieczyło z kolei na ten projekt 193 mln złotych.
Po uprawomocnieniu decyzji o wyborze i przeprowadzeniu kontroli uprzedniej w Urzędzie Zamówień Publicznych (gdzie trafi oferta konsorcjum – red.), podpisana zostanie umowa na realizację robót. Inwestycja jest jednym z głównych zadań Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa, który dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
– Cieszę się, że kolejny etap prac za nami. Jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia budowy linii tramwajowej w ul. Nowej Bulońskiej Północnej. Inwestycja ta jest niezwykle potrzebna w południowej części Gdańska. To jedna z najintensywniej rozwijających się części naszego miasta, dlatego też konsekwentnie inwestujemy tutaj w rozwój transportu publicznego – zaznacza prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.
Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty musi się uprawomocnić. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych okres na uprawomocnienie to 10 dni. Następnie dokumenty przetargowe przekazane zostaną do kontroli uprzedniej w Urzędzie Zamówień Publicznych, po zakończeniu której podpisana zostanie umowa na realizację robót.
Nowa Bulońska Północna będzie liczyć 2,7 km długości. Połączy istniejącą ul. Bulońską z ul. Jabłoniową. W ramach inwestycji powstanie dwutorowa linia tramwajowa, która swój początek będzie miała przy istniejącej linii tramwajowej na skrzyżowaniu ul. Bulońskiej i Myśliwskiej. Na trasie przetnie m.in. ulice Stolema i Kartuską, a kończyć się będzie na wysokości ul. Warszawskiej i Jabłoniowej. Wzdłuż nowej ulicy zaplanowano pięć przystanków komunikacji miejskiej, oddalonych od siebie średnio co pół kilometra.
Nowa Bulońska będzie jedną jezdnią dwupasową (ale zachowana zostanie rezerwa terenu pod budowę drugiej jezdni), dwukierunkową o szerokości siedmiu metrów, z jednostronnym chodnikiem.
Będzie stanowiła przede wszystkim tzw. odcinek tranzytowy – ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo głównie ogródków działkowych.
W ramach przetargu na budowę linii tramwajowej w ul. Nowej Bulońskiej Północnej złożono w sumie siedem ofert.
(a)

Niedługo ruszy przebudowa

Przetarg rozstrzygnięty, wykonawca wybrany. Z rozpoczęciem prac trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać, prawdopodobnie do zakończenia zimy. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła postępowanie przetargowe i podpisała umowę dotyczącą modernizacji ul. Jaśkowa Dolina, tzw. trzeciej jezdni.
Ten fragment ulicy jest dziś w kiepskim stanie technicznym. Jezdnia przebiega równolegle do ul. Jaśkowa Dolina i ul. Wileńskiej. Stanowi ona drogę dojazdową do znajdujących się w jej sąsiedztwie bloków mieszkaniowych, a także obiektów handlowych i usługowych. Jest to droga jednokierunkowa o ulicznym przekroju i jezdni o średniej szerokości 5,8 m, która wykonana została z betonu asfaltowego.
Ten odcinek jezdni jest bardzo popularny wśród kierowców jadących głównie od strony Suchanina i Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Obecnie każdy większy deszcz oznacza spore kałuże w tym miejscu. W przyszłym roku zarówno jazda samochodem, jak i przejście tam dla pieszych będzie zdecydowanie wygodniejsze i bezpieczniejsze.
W ramach zaplanowanej inwestycji ułożone zostaną nowe warstwy asfaltowe jezdni i terenu utwardzonego. Wyremontowane zostaną chodniki, a do tego wykonane nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz progi zwalniające. Zamówienie przewiduje też pielęgnację zieleni oraz roboty na istniejącej kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia robót to lipiec 2018 r. Trudno dziś natomiast określić, kiedy dokładnie rozpoczną się prace. Te są bowiem uzależnione od warunków atmosferycznych.
– Od 18 grudnia Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nie wydaje zgody na zajęcie pasa drogowego. Jest to związane z obecną porą roku i panującymi warunkami pogodowymi – zaznacza Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. – W styczniu 2018 r. przekażemy wykonawcy plac budowy. Z rozpoczęciem prac trzeba będzie się jednak wstrzymać do czasu wydania pozytywnej decyzji przez GZDiZ.
Niewykluczone, że prace ruszą więc na dobre wiosną przyszłego roku.
Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia DRMG podpisało umowę na remont tzw. trzeciej jezdni z firmą Skanska z Warszawy. Koszt inwestycji to dokładnie 1,14 mln złotych.
mat.prasowe

 

Bądź na bieżąco

Od teraz w Gdańsku można sprawdzić nie tylko aktualny stan jakości powietrza w mieście, ale także prognozę sytuacji na kolejne dwie doby. Prognozowany stan powietrza można wyodrębnić również dla poszczególnych dzielnic. Serwis działa jako podstrona portalu gdansk.pl.
Do tej pory na stronie internetowej Gdańska pojawiała się informacja o aktualnej jakości powietrza w naszym mieście. Teraz, klikając w charakterystyczną ikonę ludzika w prawym górnym rogu witryny, przenieść można się na podstronę gdansk.pl/powietrze i znaleźć na niej dużo bardziej szczegółowe dane związane z tym zagadnieniem.
Model matematyczny dla gdańskiego powietrza
Przypomnijmy: w Gdańsku ma swoją siedzibę Fundacja Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (AMRAAG), którą już ponad 20 lat temu założyły gminy Gdańsk, Gdynia, Sopot i Tczew oraz spółka Nederpol. Rolą fundacji jest monitoring jakości powietrza w założycielskich miastach. Badanie odbywa się za pomocą dziewięciu stacji pomiarowych, z których pięć znajduje się na terenie naszego miasta.
Uśmiechnięty „atmoludek” oznacza czyste powietrze. AMRAAG bada jego jakość w Gdańsku
Idąc za przykładem kilku polskich miast, Gdańsk postanowił poszerzyć dostępną dotąd informację pochodzącą z monitoringu powietrza. Na zlecenie Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu wybrana w przetargu firma stworzyła model matematyczny, m. in w oparciu o zbierane przez AMRAAG dane. Jego efektem jest udostępniona właśnie kompleksowa informacja o jakości i prognozie jakości powietrza.
– Pomysł zrodził się z możliwości, jakie dają stosowane obecnie coraz powszechniej w różnych dziedzinach technologie modeli matematycznych – mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska UMG. – Teraz każdy gdańszczanin ma dostęp do danych dotyczących swojej dzielnicy i może sprawdzić, jakiej jakości powietrza może się spodziewać w ciągu kolejnych dwóch dni.
Takie informacje mogą być szczególnie ważne nie tylko dla grup szczególnie narażonych na uciążliwości z tytułu zanieczyszczeń powietrza (osób w podeszłym wieku, kobiet w ciąży, dzieci, osób ze schorzeniami układy krwionośnego lub oddechowego), ale także np. dla biegaczy, którzy planując trening będą mogli teraz zdecydować, czy “zdrowiej” będzie biegać jutro czy pojutrze.
Model uwzględnia setki danych dotyczących prognozy pogody i emisji zanieczyszczeń. Dane dotyczące przewidywanych warunków atmosferycznych pochodzą z zewnętrznego modelu i uwzględniają: temperatury średnie i maksymalne, prędkość i kierunek wiatru, sumę opadów deszczu czy śniegu.
Prognoza dla miasta i dla dzielnic
Serwis składa się z dwóch części. W górnej prezentowane są wyniki odczytów on-line stanu powietrza, także w podziale na poziom poszczególnych zanieczyszczeń. Wszystkie dane podawane są tutaj w postaci średniej dla miasta oraz z podziałem na pięć stacji pomiarowych AMRAAG w Gdańsku (Nowy Port, Śródmieście, Wrzeszcz, Szadółki, Stogi).
Dolna partia serwisu poświęcona jest prognozowaniu. Prognozę dla wybranej dzielnicy można zwizualizować w postaci dobrze znanego ludzika (tabela wyjaśniająca co oznaczają poszczególne kolory ikonki w załączeniu).
Dlaczego pięć stacji AMRAAG wystarczy, by stworzyć model prognozy jakości powietrza dla 34 dzielnic Gdańska?
– Pod względem charakterystyki “mikroklimatu” w naszym mieście wyróżnić można właśnie pięć obszarów, w nich zgrupowane są poszczególne dzielnice – tłumaczy Maciej Lorek.
Korzystając z kolei z załączonej mapy Gdańska zaopatrzonej w suwak, zobaczyć można dynamikę zmian stanu powietrza zarówno w zakresie indeksu jakości, jak i poszczególnych zanieczyszczeń w rozbiciu na kolejnych 70 godzin. Funkcja ta obejmuje obszar całego miasta.
Co ciekawe, do mapy załączone są także dane archiwalne dotyczące dynamiki jakości powietrza nad Gdańskiem. Obejmują okres od 27 listopada 2017 r.
– Powietrze w Gdańsku w porównaniu z innymi aglomeracjami nie tylko w Polsce, ale i w Europie jest dobrej jakości – mówi Maciej Lorek. – Dociekliwych zachęcam do wejścia na stronę europejskiego projektu Air Quality Now, w którym Gdańsk także bierze udział. Wszystkie miasta, które zamieszczają tam informacje o stanie powietrza, podają certyfikowane wskazania rzeczywiste według jednej metody, dostosowanej do norm europejskich.
Uwaga! Polskie miasta biorące udział w projekcie nie podają wskazań zanieczyszczeń generowanych przez ruch drogowy (tzw. roadside index), ponieważ w naszym kraju nie prowadzi się takich pomiarów. Monitoring powietrza dla polskich miast znaleźć można w grupie tzw. background index.
mat.prasowe

 

Więcej połączeń z Gdynią

Od marca pojawi się więcej połączeń PKM z Gdynią. Łącznie przybędzie pięć dodatkowych kursów w ciągu doby. To ułatwienie dla podróżujących zwłaszcza w godzinach szczytu i wsłuchanie się w postulaty samych mieszkańców.
Korekta rozkładu jazdy PKM to dobra informacja dla mieszkańców Kacka. Na trasie Gdańsk Wrzeszcz – Gdynia Główna zwiększy się liczba połączeń z 18 do 22, natomiast Gdynia Główna – Gdańsk Wrzeszcz z 17 do 18.
Zmiany są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców dojeżdżających do biur usytuowanych wokół przystanku Gdynia Stadion. I tak np. na przystanek Gdynia Stadion pociągi z kierunku Karwin będą przyjeżdżać o godz. 7.20, 7.40, 8.13 oraz 8.49.
Po południu odjazdy będą kształtować się następująco:
Godz. 15.46 (Kościerzyna)
Godz. 16.11 (Wrzeszcz)
Godz. 16.36 (Wrzeszcz przez Rębiechowo)
Godz. 17.11 (Wrzeszcz)
Ostatni pociąg z Gdyni do Gdańska Wrzeszcza przez Gdańsk Port Lotniczy odjeżdżać będzie o godz. 20.11, a z Gdańska Wrzeszcza do Gdyni o godz. 22.46.
– Zoptymalizowaliśmy układ połączeń w całym okresie dnia, teraz jest on bardziej przyjazny dla pasażera. Prawie cykliczny rozkład jazdy – równomiernie rozłożone godziny kursowania pociągów pozwolą lepiej skomunikować pociągi na węzłach przesiadkowych Gdynia Główna, Gdańsk Rębiechowo i Gdańsk Wrzeszcz z innymi pociągami kursującymi w aglomeracji. Równe odstępy kursowania to lepsza integracja z komunikacją miejską, jest to duże ułatwienie dla organizatorów transportu odpowiedzialnych za ułożenie rozkładu autobusów, trolejbusów czy tramwajów- mówi Emilia Stawikowska z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Będzie łatwiej w godzinach szczytu
Od 10 grudnia 2017 r. na trasie PKM funkcjonują dwa, dodatkowe przystanki Gdynia Stadion i Gdynia Karwiny. Z przygotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego statystyk wynika, że po otwarciu nowych przystanków w Gdyni przybyło 1,5 tys. nowych pasażerów na przystanku Stadion, natomiast 3,2 tys. listopadowych pasażerów z Wielkiego Kacka całkowicie przejął przystanek Karwiny, który zastąpił dotychczasową stację Gdynia Wielki Kack. Co ciekawe, większość ruchu z nowego przystanku Gdynia Karwiny odbywa się w kierunku Gdańska (poranny szczyt + powroty z Gdańska po południu). Natomiast na przystanku Gdynia Stadion dominują pasażerowie przyjeżdżający z kierunku Gdańska i wysiadający do pracy w pobliskich biurowcach przy ul. Łużyckiej (+ powrót w kierunku Gdańska w godzinach popołudniowych).
– Dlatego w przygotowywanej przez nas obecnie korekcie rozkładu jazdy SKM dla linii PKM, jaka wejdzie w życie w marcu 2018 r., pociągi na tej trasie zostaną jeszcze lepiej dopasowane do godzin pracy w biurowcach przy Łużyckiej, aby jeszcze więcej osób mogło skorzystać z tej nowej możliwości dojazdu do Gdyni – mówi Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
3 miliony pasażerów
W 2017 r. linią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej podróżowały ponad 3 miliony osób. To rekordowy wynik. Oznacza aż 50-procentowy wzrost liczby pasażerów w porównaniu do roku 2016.
– Jest to najlepszy wynik od momentu uruchomienia linii PKM w 2015 roku – mówi Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego – Cieszy nas, że z każdym rokiem coraz więcej mieszkańców Trójmiasta i Pomorza przekonuje się do transportu kolejowego, co widać w naszych statystykach. To efekt konsekwentnie wprowadzanych przez nas zmian, odpowiadających potrzebom mieszkańców, dla których linia PKM powstała- dodaje.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego podsumował dane z IV kwartału 2017 r. Wynika z nich, że w październiku linią PKM podróżowało 289,1 tys., a w listopadzie 286,3 tys. osób. W grudniu, jak co roku, frekwencja spadła. Miesiąc zakończył się z liczbą 271,1 tys. pasażerów. Wynika to przede wszystkim z przerwy świątecznej, kiedy z przewozów kolejowych nie korzystają studenci i uczniowie. Mimo to cały 2017 r. okazał się rekordowy. Z linii PKM skorzystało w nim aż 3,073 mln pasażerów – statystyka dotyczy wszystkich tras kolejowych obsługiwanych przez PKP SKM w Trójmieście w ramach projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (Gdańsk Wrzeszcz – Port Lotniczy – Gdynia, Kartuzy – Gdańsk i Kościerzyna – Gdynia).
mat.prasowe

Kiedy ją wystawić

Choinki zdobiły mieszkania w świąteczny czas, dlatego teraz nie mogą po prostu trafić „za okno”. Drzewka też trzeba segregować. To odpady zielone i służby oczyszczania miasta odbierają je osobno, w konkretnych terminach. Podpowiadamy, gdzie i kiedy można je wystawić, żeby zostały uprzątnięte.
Święta już za nami, dlatego przypominamy, co zrobić z choinkami, które zdobiły domy i mieszkania. Drzewka nie powinny trafiać do pojemników na odpady zmieszane. Ze względu na rozmiar podlegają one selektywnej zbiórce odpadów biodegradowalnych. Jak to poprawnie robić? Wszystko zależy od rodzaju budynku, w którym się mieszka. W blokach i budynkach wielorodzinnych choinki należy wystawiać przed pergolami śmietnikowymi, tak, żeby nie blokować dostępu do nich. Natomiast mieszkańcy domków jednorodzinnych powinni wystawić drzewko przed posesją, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. W obu przypadkach trzeba to zrobić najpóźniej do godz. 6.00 rano w dniu planowanego wywozu.
Służby oczyszczania miasta będą odbierać choinki w konkretnych terminach, w zależności od dzielnicy. I tak:
– w dzielnicach: Dąbrowa, Karwiny i Wielki Kack – zarówno w zabudowie wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej – choinki będą odbierane: 4, 17 i 31 stycznia oraz 14 i 28 lutego,

Rozbój na Karwinach

Policjanci z komisariatu policji w Gdyni Karwinach zatrzymali osobę podejrzewaną o dokonanie rozboju na przypadkowo napotkanym przechodniu oraz płatności skradzioną kartą bankomatową. Zatrzymany usłyszał już zarzut popełnienia przestępstw za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu zatrzymany trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu.
Kryminalni z komisariatu w Gdyni Karwinach zatrzymali 29–latka podejrzewanego o dokonanie rozboju na przypadkowo napotkanym przechodniu. Do rozboju doszło w lutym br. na jednej z ulic Karwin. W wyniku przestępstwa sprawca doprowadził pokrzywdzonego do stanu bezbronności, a następnie dokonał kradzieży telefonu, dokumentów oraz kart bankomatowych. Następnie korzystając z jednej ze skradzionych kart dokonał kilku płatności PayPas.
Sprawą rozboju zajmowali się kryminalni z komisariatu w Gdyni Karwinach. Poczynione przez nich ustalenia i zebrany materiał operacyjny pozwoliły wytypować sprawcę tego przestępstwa. Do samego zatrzymania doszło w ostatni wtorek. Sprawcy przedstawiono już zarzuty popełnienia przestępstw, za które grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu zatrzymany trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu.
Policjanci ustalają czy na koncie zatrzymanego nie ma innych przestępstw o podobnym charakterze.
mat.Policja

Figurka została zniszczona

Nieznani sprawcy oblali czarną farbą i zniszczyli pomnik Najświętszej Marii Panny przy Źródle Marii w Gdyni-Wielkim Kacku. Doszło do tego w nocy z piątku na sobotę, 6 stycznia 2018 r.
Wierni w parafii św. Wawrzyńca w Gdyni Wielkim Kacku modlą się o „o nawrócenie serc i rozumu” wandali, który w nocy zdewastowali figurkę Matki Boskiej, stojącą przy Źródle Marii. Pomnik obrzucono kamieniami i oblano ciemna farbą. Sprawców poszukuje policja (dyżurny komisariatu Gdynia Karwiny tel. 58 6621-455). Do akcji poszukiwania wandali włączyła się Inicjatywa Wielki Kack/Miasto Wspólne, która apeluje do mieszkańców Wielkiego kacka o pomoc w ustaleniu danych wandali.
(a)