Zamów dostęp

Firma BALTOX świadczy usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji na temat robót budowlano-remontowych. Wspópraca z nami polega na wykupieniu dostępu do serwisu na okres 3 lub 6 miesięczny. W trakcie abonamentu otrzymujecie Państwo (raz w tygodniu) informację o zleceniach, oraz na podstawie przyznanego unikalnego loginu i hasła stały, nieograniczony dostęp do Inwestycji.

Koszt abonamentu:

1-miesiąc   – 149 zł

3-miesiące – 300 zł
6-miesięcy  – 550 zł

Aby zamówić dostęp należy wypełnić druk zamówienia (dostępny tutaj) i przesłać faxem lub skan dokumentu. Po wpłacie na nasze konto dostęp zostaje automatycznie odblokowany.