Odpust u Boromeusza

boromeusz

boromeusz
Trwają prace przy budowie domu parafialnego                                                      (fot. kod)

Wiele dzieje się ostatnio w parafii p. w. św. Karola Boromeusza. Odbył się odpust parafialny, ponadto trwają prace przy budowie światyni oraz plebanii.
Uroczystościom na sumie odpustowej przewodniczył ks. prał. Zbigniew Zieliński, proboszcz parafii katedralnej w Gdańsku Oliwie i kapelan Kościelnej Służby Mężczyzn Semper Fidelis archidiecezji gdańskiej. Z tego powodu obecni byli w świątyni licznie zgromadzeni panowie z tej wspólnoty wraz z pocztami sztandarowymi.
Modlitwa przy relikwiach
Po wspólnej modlitwie wszyscy mogli adorować relikwie św. Karola Boromeusza, które następnie powędrowały do kleryków z seminarium.
Trzeba bowiem wiedzieć, że w 2009 r. pod przewodnictwem abpa seniora Tadeusza Gocłowskiego, podczas odpustu parafialnego uroczyście wprowadzono na stałe do fikakowskiego kościoła relikwie świętego patrona. Są to: cząstka z kości ręki i cząstka szaty. Zanim relikwie dotarły na miejsce kultu w świątyni, odwiedziły kilka domów z kackiej parafii, w których z wiarą i pozruszeniem rodziny powierzyły św. Karolowi codzienne sprawy, radości i troski, cierpienia duszy i ciała. Ofiarodawcą relikwii był ksiądz wiceoficjał Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego Wiesław Stolc, który odebrał je w Mediolanie z rąk miejscowego kustosza relikwii za zgodą kardynała Dionizego Tettamanzi, tamtejszego metropolity.
W poszukiwaniu funduszy
A co słychać na placu budowy? Na początku tego roku wykończono garaże, wykonano kominy plebanii oraz częściowo pokrycie dachówką dachu. Zamontowano też pierwsze okna w budynku. Następnie całkowicie dokończono prace dekarskie. Utwardzono i uporządkowano teren wokół plebanii i garaży. Zaczęto montaż przygotowywanego wcześniej ogrodzenia od strony ulicy. Zainstalowano ostatnie okna w plebanii i dokończono montaż ogrodzenia placu kościelnego.
W lipcu wykonano wewnętrzne tynki na poddaszu i na piętrze plebanii. Przez następne dwa miesiące trwały prace gospodarcze. Październik upłynął na pracach przy ociepleniu i elewacji budynku plebanii. Dalsze prace zależą oczywiście m.in. także od hojności parafian.
– Prosimy o pomoc w zdobyciu funduszy, nawet w formie pożyczki, lub w znalezieniu sponsorów – apeluje ks. proboszcz Bogumił Nowakowski. – Niech każdego radosnego, szczerego dawcę miłuje i wspiera Bóg oraz św. Karol!