Ferie ze sztuką

Na zbliżające się ferie zimowe Dom Kultury Morena przygotował bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży. Do wyboru są całodzienne półkolonie lub pojedyncze zajęcia które będzie prowadzić wykwalifikowana kadra pedagogów, artystów oraz absolwentów Akademii Sztuk Pięknych.
Codziennie prowadzone będą tematyczne bloki zajęć, więc każde zapisane dziecko będzie mogło wybrać sobie dziedzinę, w której chce się rozwijać. Możliwości będzie naprawdę dużo: taniec nowoczesny, warsztaty wokalno-aktorskie, rysunek, malarstwo, rękodzieło itp. Karnet tygodniowy na 5 warsztatów (każdy po godzinie czasu) kosztować będzie 69,00 złotych (dla wszystkich chętnych) oraz 55,20 zł (dla członków LWSM).
Równolegle prowadzone będą półkolonie. Codziennie odbywać będą się zajęcia artystyczne według wybranego przez rodzica profilu. Tygodniowy koszt pobytu dziecka na półkoloniach, opieka wykwalifikowanej kadry plus wyżywienie (w tym jeden ciepły posiłek) – to 199 zł (159,20 zł dla członków LWSM). Zajęcia będą odbywały się codziennie między godz. 9 a 15, jednak opieka dla dzieci będzie zapewniona już od godz. 8 aż do 17.
Dom Kultury Morena przygotował do wyboru trzy profile zajęć: wokalno–aktorski, czyli codzienne zajęcia ze śpiewu, zachowanie na scenie, praca z mikrofonem, panowanie nad emocjami; plastyczny, czyli codzienne zajęcia rozwijające zdolności manualne: poznawanie życia i twórczości wielkich mistrzów oraz zgłębianie technik plastycznych, taneczny, czyli zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami hip-hopu i zumby kids.
Do tego dla wszystkich dzieci przygotowano liczne zajęcia do wyboru: angielski na wesoło, zabawy integracyjne dla lepszego poznania siebie i innych, zajęcia poprawiające koncentracje i pamięć, zajęcia z konstruktywnego reagowania na rożne zachowania ludzi oraz z rozpoznawania uczuć, ogólnorozwojowe Weronika Sherborne, Metoda Dobrego Startu (wykluczenie dysleksji dla dzieci z ryzyka dysleksji).
Dom Kultury przygotował również specjalną ofertę dla młodzieży. To zajęcia: konstruktywnego planowania dnia wolnego, z uświadamiania sobie negatywnego myślenia o sobie i innych, z uświadamiania sobie złości, profilaktyczne dotyczące uzależnień: alkoholizm, narkomania, dopalacze. Będą również zajęcia na temat samooceny, metod relaksacji, zachowań takich jak: asertywność, agresja, uległość czy manipulacja. Nie zabraknie zajęć integracyjnych, pomagających budować relacje z innymi czy z wyrażania uczuć – konstruktywnego mówienie tego, co się czuje. Oferta ta z pewnością pomoże niejednej osobie w lepszy poznaniu swoich mocnych i słabych stron, oraz rozwinie umiejętności społeczne przydatne w kształtowaniu osobowości i charakteru.
(t)