Społeczne konsultacje

konsultacje

konsultacje
Problemów nie brakuje – tutaj jest nim układ uliczek osiedlowych                         (fot. kod)

Już w lutym odbędą się na terenie Dąbrowy konsultacje społeczne. Jest to znakomita okazja do wyłonienia najpilniejszych do zrealizowania inwestycji.
Nasza dzielnica wciąż boryka się z szeregiem problemów, głównie komunikacyjnych. Wiele z tych spraw wymaga zastosowania kompleksowych rozwiązań. Spośród najważniejszych kwestii wymienić można przede wszystkim problemy komunikacyjne przy Zespole Szkół nr 14. Sprawa jest bardzo złożona, bowiem na całokształt sytuacji składa się wiele elementów, jak np.: zwiększony ruch w godzinach porannych, brak miejsc parkingowych, zastawianie garaży sąsiadujących domów, niebezpieczeństwo dla dzieci, brak bezpośredniego dojazdu poprzez przedłużenie ulicy Lukrecjowej.
Kłopoty – chleb powszedni
Podobnie mieszkańcy często zwracają uwagę na problemy z wyjazdem z dzielnicy w godzinach porannych. Do nasilenia utrudnień o tej porze dnia przyczyniła się m. in. intensywna rozbudowa w okolicy ul. Gorczycowej, czy brak drugiej nitki ul. Nowowiczlińskiej. Do tego dochodzą problemy z organizacją ruchu – brak progów zwalniających, ograniczeń prędkości, zmiany organizacji ruchu drogowego.
Nie są to jedyne bolączki. Dąbrowianom doskwiera także ograniczona ilość terenów rekreacyjnych na terenie dzielnicy. Szczególnie daje się we znaki ograniczanie dostępu do terenów leśnych przy rzece Kaczej, brak miejsca na zorganizowane tereny rekreacyjne w okolicach ul. Miętowej, ograniczenia w zagospodarowaniu Polany Leśnej. Sytuacji nie poprawia brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wielu punktach dzielnicy.
Zgłoś problem!
Wszystko to są kwestie wymagające kompleksowego podejścia i długofalowych działań. Rada Dzielnicy podejmuje kroki, by się tymi sprawami w miarę możliwości zająć. Kilka z tych kwestii podnoszono podczas konsultacji społecznych, dzięki którym udało się wytypować najpilniejsze do zrealizowania inwestycje remontowo-budowlane.
Teraz nadarzy się kolejna okazja do zgłaszania własnych opinii i propozycji przez mieszkańców. Rada Dzielnicy Dąbrowa ogłosiła bowiem, że 19 lutego 2014 roku o godz. 18.00 w Zespole Szkół nr 14 (ul. Nagietkowa 73) odbędą się konsultacje społeczne dotyczące inwestycji planowanych na Dąbrowie. Będą one dotyczyły wykorzystania tegorocznego budżetu inwestycyjno-remontowego.

(kod)