Na to idzie kasa…

budzet

budzet
Pieniądze zostaną wydane na wydarzenia integracyjne, jak np. turniej planszówek
(fot. RD Dąbrowy)

Mała architektura, kultura, czy integracja społeczna – na co w tym roku zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu Rady Dzielnicy Dąbrowa?
Trzeba zaznaczyć, że budżet naszej rady dzielnicy na ten rok to łącznie 118539 zł, co w przeliczeniu daje około 8 zł za każdego zameldowanego mieszkańca dzielnicy.
– Niektóre punkty budżetu są znane mieszkańcom od wielu lat – mówi Lechosław Dzierżak, radny dzielnicy Dąbrowa. – Wyścig rowerowy, biegi, festyn na Leśnej Polanie, półkolonie letnie i zimowe, czy wigilia dla ubogich to wydarzenia, które wpisały się już na stałe do budżetu. Dofinansowane będą działania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa oraz kupione nowe książki do dąbrowskiej biblioteki. Pieniądze znajdą się również na prace remontowe i zakupy sprzętów w obu szkołach.
Na tym nie koniec. W harmonogramie wydatków są ujęte również wydarzenia, które odbywają się od niedawna, ale cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Odbędzie się III edycja Amatorskiego Turnieju Ligi Siatkarskiej oraz II Turniej Gier Planszowych. Jednak są też zupełne nowości.
– Nowy budżet to też wiele nowego – potwierdza Lechosław Dzierżak. – Dla młodszych mieszkańców dzielnicy przygotowywane są nowe zajęcia teatralne, powstanie również przy Kreatywnej Świetlicy grupa Młodzieżowych Liderów, przyciągnięte na dzielnicę mają być również działania Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni. Dla dorosłych zorganizujemy od dawna oczekiwane Bezpłatne Kursy Samoobrony.
Ponadto nasi radni dzielnicy w budżecie na 2014 rok zarezerwowali środki finansowe na małą architekturę oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. Z tych środków mają być zakupione między innymi nowe kosze na śmieci. Propozycje miejsc ustawienia koszy można zgłaszać poprzez e-mail na adres rada.dabrowa@gdynia.pl.

(kod)