Historyczna inauguracja

szlak1

szlak1

Ile lat liczy historia Wielkiego Kacka i skąd pochodzi nazwa dzielnicy? Jak kształtowały się losy XIV-wiecznego kościoła św. Wawrzyńca i wyjątkowego na mapie Gdyni miejsca, jakim jest Źródło Marii z figurą Matki Bożej? Dlaczego w Wielkim Kacku zbudowano dwie linie kolejowe – starą i nową? W którym roku wielkokacka wieś została przyłączona do Gdyni? Co oznacza nazwa Fikakowo i kiedy z Wielkiego Kacka wyodrębniły się dwie nowe gdyńskie dzielnice – Karwiny i Dąbrowa?

Odpowiedzi na te pytania można było uzyskać podczas uroczystej inauguracji Trasy Historycznej Wielki Kack. Dzięki inicjatywie Rady Dzielnicy w Wielkim Kacku stanęło 5 wielkoformatowych tablic z informacjami w języku polskim, angielskim i kaszubskim. Tematem pierwszej tablicy są dzieje wsi Wielki Kack od najwcześniejszej wzmianki źródłowej w 1277 roku do współczesności. Tablica nr 2 prezentuje dzieje linii kolejowych, poprowadzonych przez Wielki Kack w XX wieku. Kolejna – z numerem nr 3 – przedstawia bogate dzieje starej parafii p. w. św. Wawrzyńca w Wielkim Kacku, funkcjonującej tu od momentu lokacji wsi w 1353 roku. Przedostatnia tablica przybliża współczesny obraz dzielnicy i krótką, aczkolwiek anegdotyczną przeszłość osiedla Fikakowo. Tablica nr 5 poświęcona jest znanemu w całej Gdyni miejscu kultu religijnego, jakim jest Źródło Marii, sięgające swoimi korzeniami początków XX wieku.
szlak2

Pięć tablic

Trwające ponad rok, intensywne prace Rady Dzielnicy Wielki Kack i Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Gdyni oraz partnerów społecznych: Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego odział Gdynia i Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” zaowocowały powstaniem Trasy Historycznej Wielki Kack, która ma podkreślić bardzo istotny, choć mało znany rys dziejów naszego miasta. Gdynia jest miastem nowoczesnym i dumnym ze swoich osiągnięć w ostatnich niemal dziewięciu dekadach, choć należy pamiętać o wielowiekowej historii tego miejsca.

– Gdynia leży na kaszubskiej ziemi, a wśród jej mieszkańców wielu identyfikuje się z Kaszubami – przekonują inicjatorzy przedsięwzięcia. – Poza „nowymi” obywatelami powstającego w dwudziestoleciu międzywojennym miasta, którzy przybyli nad Bałtyk ze wszystkich zakątków Polski, są wśród nas także tacy, którzy mieszkają na tych terenach od zawsze.

Gra o trasie

W czerwcową niedzielę w kościele p. w. św. Wawrzyńca odprawiona została koncelebrowana msza św. w intencji mieszkańców, a następnie przy Źródle Marii Marek Biernacki, minister sprawiedliwości RP oraz mieszkaniec naszej dzielnicy, odsłonił jedną z tablic. Z kolei znawca dziejów Gdyni, dr Tomasz Rembalski, przybliżył historię Wielkiego Kacka, a wrażenia artystyczne zapewnił występ kapeli kaszubskiej oraz recytacja wierszy Juliana Tuwima przetłumaczonych na język kaszubski (w wykonaniu autora tłumaczenia, Tomasza Fopke, wiceprezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego). Potem rozpoczęła się gra rodzinna, podczas której w urozmaicony sposób było można pokonać ok. 60-minutową trasę. Organizatorem tej gry byli harcerze z Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”. Dla wszystkich uczestników tak aktywnego popołudnia przygotowany został poczęstunek, a każdy przybyły otrzymał kolorowy przewodnik po Trasie Historycznej.

(kod)