Gdańsk nagrodzony

nagroda

nagroda
Zbiornik na Chełmie zachęca do spacerów i uprawiania sportów… Fot. t

Ministerstwo Środowiska rozstrzygnęło konkurs „Zielone Miasta – w stronę przyszłości!”. Gdańsk w kategorii „Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód” zdobył pierwszą nagrodę za inwestycje w ramach projektu – Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku. Dwie inne gdańskie inwestycje otrzymały wyróżnienia.
Konkurs „ZIELONE MIASTA – W STRONĘ PRZYSZŁOŚCI!” został zorganizowany przez Ministerstwo Środowiska. Do konkursu należało zgłaszać zrealizowane przedsięwzięcia lub inwestycje, które mają służyć ochronie środowiska, w szczególności nowatorskie i wysoce efektywne ekologicznie oraz ekonomicznie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne.
Nagroda główna została przyznana czterem miastom za zrealizowane projekty w trzech kategoriach. W kategorii „Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód” – zwyciężył Gdańsk, który otrzyma nagrodę za realizację projektu pt.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku”.
Swój udział ma w tym zbiorniki retencyjne na Chełmie. Oprócz funkcji oczyszczania wód i ochrony przeciwpowodziowej miasta w projekcie zwrócono uwagę na miejsca rekreacji dla mieszkańców. Dotyczy to szczególnie nowych zbiorników retencyjnych, wokół których wykonywane zostały drogi eksploatacyjne, pełniące również rolę ciągów spacerowych. Dodatkowo tereny przy zbiornikach zostały zagospodarowane poprzez ustawienie ławek i koszy, oświetlone i zagospodarowane zielenią.
Jako ciekawostkę można podać fakt, że na nowo wybudowanym zbiorniku retencyjnym Jabłoniowa zainstalowano cztery wyspy pływające obsadzone roślinnością wodną, na których gniazdują mewy śmieszki i rybitwy. Na większości zbiorników skarpy odwodne umocniono faszynami i matami wegetacyjnymi z odpowiednio dobraną roślinnością, która zabezpieczając brzegi przed erozją wpływa również na estetykę zbiornika.
Do Gdańska trafiły także dwa wyróżnienia. Jedno w kategorii – Transport ekologiczny i infrastruktura drogowa za inwestycję: Droga rowerowa wzdłuż ul. 3-go maja od ul Kolejowej do ul. Hucisko w Gdańsku realizowana w ramach projektu Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Drugie wyróżnienie w kategorii – efektywność energetyczna w budownictwie za projekt Ekologiczne Koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię ze źródeł odnawialnych.
Nagrody przyznane w konkursie zostaną wręczone na uroczystej gali planowanej w listopadzie br. Laureaci konkursu otrzymają: statuetkę, dyplom, możliwość udziału w jednej z czterech 4-dniowych wizyt studyjnych do miast będących Laureatami konkursu Komisji Europejskiej „Zielona Stolica Europy” lub innych miast europejskich będących przykładem zrównoważonego miasta.
(TG)