Ekologiczne dzieciaki!

szkola

szkola

Warsztaty „Słuszna racja – segregacja” zorganizowano w ramach programu „Aktywni rodzice” w Szkole Podstawowej nr 20.
Wydarzenie przygotowano dla dzieci z klas I d i I e oraz ich rodziców.
– Celem warsztatów było upowszechnianie wartości proekologicznych wśród dzieci i dorosłych, przybliżenie rodzicom zasad nauczania zintegrowanego, pokazanie metod pracy z ich dziećmi, a także rozwijanie umiejętności współpracy w grupie – tłumaczą Danuta Bolek i Danuta Bartkowska, organizatorki. – Dla dzieci natomiast była to okazja do zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności oraz przedstawienia rodzicom swoich najlepszych, szkolnych przyjaciół.
Wzorem do naśladowania zachowań proekologicznych miał być filmowy Rybek z Rybnika i jego pomysły na segregowanie odpadów. Dzieci podjęły wyzwanie i wzorowo posegregowały plastik, metal, szkło i makulaturę do przeznaczonych pojemników.
Jedna grupa dzieci pod okiem rodziców przedstawiała swoje pomysły na segregację odpadów i wykorzystanie surowców wtórnych w formie plakatów, druga pracowała nad tworzeniem „pigułek”, które mogłyby uleczyć naszą planetę i odpowiadały na pytania: Co dobrego robi człowiek na Ziemi? Co szkodzi naszej planecie? Co sprawia, że Ziemia jest piękna?
Forma warsztatów pozwoliła osiągnąć założone cele z zakresu edukacji ekologicznej w sposób ciekawy i atrakcyjny, uwrażliwiła na konieczność przyjaznego współistnienia z otaczającym światem przyrody.
– Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za wspólną zabawę – dodają organizatorki.
Natomiast wcześniej, podczas nietypowej lekcji przyrody, dzieci miały okazję przekonać się, że nie każda lekcja to żmudne pisanie w zeszytach czy ćwiczeniach. Zdobywanie wiedzy i jej utrwalanie to często dobra zabawa. Tak też było tym razem. Klasy 5a i 5b w ramach zajęć utrwalających pracowały w grupach nad posterami opisującymi morza i oceany. Każda z grup miała inny temat do opracowania: poszczególne strefy oceanu, warunki życia w morzach, zwierzęta i rośliny oceanów i mórz.
– Każdy członek grupy musiał wybrać i opracować materiały potrzebne do danego tematu, przygotować niezbędne przybory no i oczywiście w czasie lekcji współpracować z innymi – tłumaczy Małgorzata Łukjanow, nauczyciel przyrody.
A praca nie należała do najłatwiejszych, gdyż do grup uczniowie zostali przydzieleni – nie każdy był zadowolony i niektórzy wyrażali swoją niechęć. Jednak gdy nadszedł czas na pracę każdy się zmobilizował i współpracował z pozostałymi. Wspólnym wysiłkiem osiągnęli sukces – powstały plakaty, które dumnie prezentowali pod koniec zajęć. Teraz czekają na naukę wiadomości z działu „Życie na lądzie”, bo już wiedzą, że zdobywaną wiedzę podsumują pracując twórczo i razem.

(kod)