Nauka i zabawa w jednym

szkola

szkola
Warsztaty zdrowego odżywiania (fot. ZS nr 10)
Zdrowe żywienie, profilaktyka chorób, czy skuteczna droga do osiągania sukcesów to sprawy ważne i poważne. Można je jednak „podać” w taki sposób, by wiedza niemal sama wchodziła do głów, co udowadniają nauczyciele z Zespołu Szkół nr 10.
W tej placówce Anna Tyrańska przeprowadziła cykl szkoleń z profilaktyki nowotworowej. Przeszkoleni zostali wszyscy pracownicy Zespołu Szkół nr 10 oraz rodzice, którzy zechcieli w szkoleniu uczestniczyć.
– W przypadku rodziców organizujemy szkolenia w dniu wywiadówek, by jak największa grupa mogła w nich uczestniczyć – tłumaczy Grażyna Wojciechowska, dyrektor szkoły. – Wiele szkół nie weszło w ten program zapobiegania nowotworom, program uczący wczesnego rozpoznania, co jest warunkiem skutecznego wyleczenia nowotworów.
Potem odbyło się kolejne szkolenie dla rodziców – tym razem w zakresie zdrowego żywienia dzieci. Wcześniej uczestniczyli w nim nauczyciele, szczególnie edukacji wczesnoszkolnej.
– Wszyscy byliśmy pod wrażeniem – świetnie prowadzone, dynamiczne, osoba prowadząca kompetentna i przekonująca. Lekarz i matka oraz pasjonatka w jednej osobie – podkreśla pani dyrektor.
Recepta na sukces
Podobnie interesujące były warsztaty dla dzieciaków z zasad właściwego żywienia, przeprowadzone w oparciu o piramidę zdrowego żywienia. Po tej lekcji nie tylko najmłodsi uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę niezbędną do prawidłowego opracowywania dziennego menu, ale również pedagodzy wiele się nauczyli.
– Poza tym dzieje się u nas mnóstwo – dodaje Grażyna Wojciechowska. – Fantastyczne warsztaty z udziałem specjalistów zewnętrznych i naszych własnych zorganizowały dla uczniów klas szóstych i dla gimnazjalistów panie: Małgorzata Gościńska (pedagog szkolny) i Alina Rogaczewska (psycholog szkolny). Wychowawcy z uczniami jeżdżą na zajęcia do Experymentu, umożliwiają uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności przez doświadczanie i przeżywanie, nauczyciele realizują zajęcia dodatkowe głównie pod kątem potrzeb naszych uczniów.
Nic dziwnego, że dzieciaki osiągają sukcesy. Jeden z ostatnich to np. pierwsze miejsce Zuzi Papiewskiej z klasy 2c w VIII Miejskim Konkursie Piosenki i Poezji Patriotycznej albo zwycięstwo w konkursie na legendę o gdyńskich rybach, w którym spośród 58 prac wyłoniono ścisłą 9-osobową czołówkę, w której znalazła się Paulina Dula z klasy 4d.
Doskonałe wyniki
– To tylko ostatnie sukcesy – zaznacza pani dyrektor. – A mają ich nasze dzieci bardzo dużo. To też polityka szkoły – dzieci, które mają szansę sprawdzić się w sytuacjach nietypowych, skuteczniej uczą się radzić sobie w codziennym życiu niż te, które są nastawione tylko na średnią ocen. Dzięki wsparciu większości nauczycieli nasza szkoła realizuje skutecznie swoją misję – wychowuje młodzież na ludzi sukcesu. Cieszy mnie to szczególnie dlatego, że sukcesy jakie osiągamy i zmiany, jakie zaszły w naszej szkole (np. piękna podłoga w sali gimnastycznej, gruntowna modernizacja biblioteki i czytelni, nowoczesna, przestronna sala informatyczna, sukcesywna wymiana okien, doposażenie sal, remonty pomieszczeń i wiele innych) są efektem realizowania mojej wizji szkoły. To znaczy, że to, co robię przynosi wymierne korzyści naszym uczniom i nauczycielom. Szczególnie przy poparciu grona pedagogicznego i pracowników niepedagogicznych .
Wyniki ze sprawdzianów i testów od lat utrzymują ZS nr 10 w czołówce gdyńskich szkół, zawsze powyżej średniej miasta. Wyniki sprawdzianu ubiegłorocznego dały placówce 5 miejsce w Gdyni. A niedawno jeszcze okazało się, że gimnazjum zajęło 10 miejsce w Trójmieście, a trzecie w Gdyni, osiągając jeden z najwyższych wskaźników w nauczaniu języka polskiego. Powyższe dane zostały opublikowane w raporcie Instytutu Badań Edukacyjnych, podległym MEN.
Świadomość prawa
I jeszcze jedna inicjatywa…
– W związku z Europejskim Dniem Prawnika zgłosiłam naszą szkołę do udziału w szkoleniach prowadzonych przez profesjonalistów i obejmujących pogadanki o tym, czym zajmuje się adwokatura i czym jest zawód adwokata oraz problematykę związaną z facebookiem, prawem do bycia zapomnianym, zakupów w internecie, kierowania pojazdem, tajemnicą zawodową oraz informacją, czym jest obrona konieczna – wylicza pani dyrektor. – Zakwalifikowano nas do tego szkolenia i uczniowie klas pierwszych gimnazjum uczestniczyli w tych zajęciach. Tak wychowuje się młodzież na światłych i świadomych swoich praw i obowiązków obywateli! A później jeszcze odbyły się zajęcia dotyczące cyberprzemocy dla dzieciaków z klasy 2 i 3 szkoły podstawowej. Nad organizacją tych zajęć czuwa Małgorzata Gościńska z Aliną Rogaczewską – pedagog i psycholog.
(kod)